Katera so bila najbolj iskana pravna področja v letu 2020?

Leto 2020 je (končno) za nami. Življenje je sicer obstalo za štirimi stenami, a reševanje pravnih problemov se je kljub temu nadaljevalo – na spletu! Pogledali smo, kaj vas je na našem portalu najbolj zanimalo in katere probleme ste v letu 2020 reševali (za pravne strokovnjake iz katerih področij ste se odločali). V nadaljevanju si lahko preberete s kakšnimi pravnimi vprašanji ste se posamezniki in podjetja ukvarjali v letu 2020 oz. drugače povedano, preverite kakšen utrip smo izmerili pravnemu dogajanju v Sloveniji.

Najbolj brane pravne vsebine 

Pri IURALLu smo se najprej lotili analize branosti pravnih vsebin. Že podatki iz prve polovice leta 2020 (o tem smo pisali tukaj) so pokazali, da se je število uporabnikov, ki so na naši platformi iskali pravne informacije, v primerjavi z obdobjem pred tem, povečalo za 68 %. Na tej podlagi lahko sklepamo, da je bilo v tem nepredvidljivem času več zanimanja za pravice in obveznosti, ki so jih bralci iskali tudi pri nas.

V preteklem letu so bili na naši platformi najbolj brani prispevki: na prvem mestu, daleč pred ostalimi, je blog Kako odvetniki obračunavajo svoje storitve, sledi Ločitev, skupno premoženje in otroci ter na tretjem mestu Vprašanja in odgovori o brezplačni pravni pomoči.

Nekako skladno s porastom dela na domu in zaprtjem občin so dokaj novi prispevki (objavljeni v oktobru) hitro pridobili število ogledov, prehiteli starejše in se tesno približali zmagovalnim stopničkam:

  1. mesto: Delo na domu na podlagi pogodbe o zaposlitvi
  2. mesto: Začasno prebivališče
  3. mesto: Enostranska odreditev dela na domu v času izrednih razmer
  4. mesto: Opravljanje dela na domu
  5. mesto Ločitev- Kako se sporazumno razvezati?
  6. mesto Kako nam pomagajo sodišča in odvetniki v Ljubljani?
  7. mesto Kdo je odvetnik?

Podatki o branosti kažejo na visoko dinamiko iskanja informacij o dostopu do pravne pomoči. Videti je, da uporabnike močno zanimajo splošne informacije o odvetnikih in njihovem delu, kar je verjetno tudi posledica pomanjkanja te vrste informacij na trgu. Take okoliščine pa lahko vodijo v določene negotovosti. Zagotovo se marsikomu ob soočenju s pravnim problemom najprej porodi vprašanje ali bi v konkretnem primeru potreboval pomoč pravnega strokovnjaka ter kakšna bi bila dodana vrednost take pravne storitve. Ker je že na tej kritični točki potrebna določena izkušenost in pravno znanje, se številni v zmedi niti ne odločijo za pravno pomoč. Tisti, ki se, v naslednji fazi naletijo na nov paket vprašanj: predvsem kje in kako najti ustreznega odvetnika, kako se pripraviti na prvo srečanje z odvetnikom, kako poteka obračunavanje storitev ipd. Gleda na visoko branost je očitno, da je delovanje IURALL-a, ki osvetljuje to tematiko med uporabniki, dobro sprejeto.

Na podlagi stopnje branja prispevkov, povezanih z družinskim pravom lahko sklepamo, da so družinsko pravne tematike vedno aktualne. To tudi potrjujejo ugotovitve v nadaljevanju, da je bilo v preteklem letu iskanih največ odvetnikov s področja družinskega prava. Hkrati pa ocenjujemo, da je na visoko branost teh tematik prispeval tudi lanski pretres vsakdanjega življenja, ki je odkril nekatere težave.

Nenazadnje je videti, da je delo na domu v zadnjem času vroča tematika. Veliko podjetij se namreč v aktualnih razmerah odloča za takšno organizacijo dela. Ker je bila v preteklosti takšna oblika dela prej redkost kot praksa, je veliko neznanega. Posledično ljudi ter podjetja zanima, kako to pravilno urediti, dodatne izzive pa je na tem področju prinesla tudi nejasna in toga zakonodaja. Glede na pozitivne izkušnje in učinke dela na domu v lanskem letu ter nepredvidljive razmere, ki nas verjetno še čakajo, je pričakovati, da bo takšna oblika dela ostala tudi trend v prihodnosti.

Najbolj iskani pravni strokovnjaki

Poleg branih pravnih vsebin smo, kot že napovedano, analizirali še področje pravnih izzivov, s katerimi so se srečali uporabniki, ki so se na nas obrnili z željo, da poiščejo odvetnika strokovnjaka za posamično pravno področje.

Podatki so pokazali razmeroma nizek nivo povpraševanja v prvi polovici leta 2020, pri čemer je mesec maj mesec z najnižjim številom povpraševanj. Temu po naših ocenah botruje učinek posledic vsesplošne ustavitve življenja, padca gospodarske aktivnosti in negotovosti, ki jo je prinesel ta novi pojav. Skladno z odpiranjem družbe se opazi naraščajoči trend od junija do novembra, ko je ob poslabšanju epidemiološkega stanja število povpraševanj začelo ponovno padati.

Na podlagi analize lahko jasno vidimo kako predstavljeni podatki odsevajo dinamiko življenja, gospodarstva in nenazadnje (pravnih) prioritet družbe v letu 2020.

Če pogledamo podrobneje, smo v preteklem letu pri IURALLu največ povpraševanj prejeli na področju družinskega prava, sledijo izzivi na področju stvarnega, delovnega in kazenskega prava.

Nekako z napovedmi medijev se je dejansko povečalo število družinsko-pravnih povpraševanj (znaten skok je v poletnih mesecih). Ob tem smo opazili zanimiv trend, da so delovnopravne in družinskopravne zadeve dejansko v obratnem sorazmerju.

V času obeh “lockdownov” smo prejeli več delovnopravnih povpraševanj kot v času sprostitve ukrepov, pri družinskopravnih zadevah pa obratno.

Ocenjujemo, da je to posledica prioritet na katere so vplivale aktualne razmere (predvsem stanje v gospodarstvu). Posamezniki očitno v kriznih obdobjih najprej poskrbijo za “preživetje” (skrbi jih zaposlitev), hkrati pa je dejansko v tem času ogromno delavcev začelo delati od doma, bilo poslano na čakanje ali pa so morda celo izgubili zaposlitev. Skratka, znašli so se v novih in delovnopravno nepredvidljivih situacijah, ki so jih reševali prednostno. Iz trenda je mogoče tudi sklepati, da so se s splošnim umirjanjem prvega vala in dvigom gospodarske aktivnosti začele kazati posledice družbene izolacije, kar je z zagonom sodišč in drugih institucij rezultiralo v naraščanju družinsko pravnih zadev.

Prav tako je v primerjavi s prvo polovico leta 2020 v drugi polovici opaziti izrazito rast stvarnopravnih zadev, ki je pri naši analizi prinesla stvarno pravo na drugo mesto najbolj iskanih pravnih področij v letu 2020.

Sklep

Glede na to, da še ni videti konca omejevalnih ukrepov in začetka okrevanja, ki se sicer nekako napoveduje šele za drugo polovico leta 2021, bo zanimivo opazovati kako se bodo oblikovali pravni trendi in kako bodo aktualne razmere še naprej vplivale na običajen tok življenja. Nad vsem dogajanjem bomo pri IURALLu bedeli tudi v prihodnosti, zato nas spremljajte, saj vam bomo še naprej nudili informacije o pravnem utripu Slovenije, s katerimi se boste lahko pravno opolnomočili.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje