Kako najti in izbrati primernega odvetnika?

Izbira ustreznega odvetnika je ključna za uspešno reševanje pravnega problema. Tako kot pri zdravljenju bolezni velja, da zaradi težav s srcem ne gremo k ortopedu, je tudi pravne zadeve potrebno reševati z ustreznim pravnim strokovnjakom. Prava strokovnost odvetnika pa je le začetek, potrebno je pomisliti na specifike našega primera in pridobiti potrebne informacije. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da nas do rešitve čaka še dolga in nepredvidljiva pot. Iskanje ustrezne pravne pomoči zagotovo ni enostavno delo, saj zahteva določeno poznavanje pravnega sistema, trga pravnih storitev, poznanstva, energijo in čas. Kako torej začeti in kakšne so prednosti in slabosti ustaljenih praks iskanja si preberite v nadaljevanju.

Kako običajno poteka iskanje odvetnika? 

Potem, ko smo si oblikovali sliko o svojem pravnem problemu, si postavili cilje zastopanja in ocenili svoje finančno stanje, smo pripravljeni na iskanje odvetnika. V praksi se ljudje največ poslužujejo dveh načinov: priporočila ali iskanja odvetnika na spletu. Vsaka od njiju ima svoje prednosti in slabosti.

Iskanje odvetnika na podlagi priporočil

Največkrat posamezniki izberejo odvetnika na podlagi priporočil prijatelja, znanca, poslovnega partnerja oziroma lastnih izkušenj z določenim odvetnikom. Nato pa se z njim dogovorijo za posvet.

Slabosti tega pristopa:

 • Vsaka stranka ima svoja merila glede opravljenega dela. Prav tako se pravne zadeve in izkušnje med seboj razlikujejo (npr. vašemu znancu je ustrezal določen odvetnik, ki vam morda ne bo).
 • Včasih veliko število priporočil pomeni le, da odvetnik dela na velikem številu primerov.
 • Ne poznate drugih možnosti, ki so mogoče za vas primernejše in boljše.
 • Priporočeni odvetnik ni nujno strokovnjak za področje vašega pravnega problema.
 • Z izjemo odvetnikovega kontakta ne dobite drugih informacij, ki bi jih potrebovali za tehtno presojo in končno odločitev, če vam odvetnik ustreza ali ne (odvetnikove izkušnje, delovno področje, cena ipd.)

Prednosti tega pristopa:

 • Zaupanje v priporočilo.
 • Prihranek časa in energije pri iskanju odvetnika.
 • Hiter odziv odvetnika (ne nujno).

Iskanje odvetnika na spletu

Razvoj interneta je na splošno izboljšal pregled in prakso iskanja ter izbire pravne pomoči (kjerkoli in kadarkoli). Odvetniki imajo sedaj svoje spletne strani in profile na družbenih omrežjih. Na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije lahko dostopamo tudi do imenika odvetnikov v Sloveniji.

Prednosti iskanja odvetnika preko spleta:

 • Lažje iskanje odvetnikov – kjerkoli in kadarkoli.
 • Hitrost.
 • Na voljo je več informacij o več odvetnikih naenkrat. 

Slabosti iskanja odvetnika preko spleta:

 • Poplava spletnih strani vas lahko le zmede, saj ne veste, kateri bi zaupali.
 • Mnogi odvetniki ne ponudijo drugih informacij kot le kontaktne podatke. Tako še vedno nimate dovolj informacij za tehtno presojo in končno odločitev, če vam odvetnik ustreza in je primeren za reševanje vaše situacije.
 • Možnost prevar preko spleta (npr. nekdo se izdaja za odvetnika, a to sploh ni).
 • Lahko traja dlje časa, da se odvetnik odzove in se dogovorite za uvodni sestanek ali pridobite ponudbo.

Na kaj moram biti pozoren pri iskanju odvetnika preko spletnih strani?

 • Ali imam občutek, da je spletna stran zanesljiva in ne gre za prevaro?
 • Ali je ponudnik pravnih storitev kvalificiran?
 • Ali moj primer sodi med pravna področja, na katerih ima odvetnik izkušnje?
 • Ali izbrani odvetnik navaja dovolj kontaktnih informacij?
 • Kje ima odvetnik sedež svoje odvetniške pisarne in na katerem geografskem področju mi lahko nudi pomoč?

Kaj je potrebno upoštevati pri izbiri najprimernejšega odvetnika za moj pravni problem?

Pred samo izbiro je potrebno o odvetniku in njegovem delu pridobiti čim več informacij, iz tega razloga je priporočljivo, da smo pri tem, ko se dogovarjamo za uvodni sestanek, pridobivamo informacije ali ponudbe odvetnikov pozorni na spodnje dejavnike in vprašamo relevantna vprašanja. V  nasprotnem primeru se lahko zgodi, da:

 • je odvetnik prezaseden,
 • odvetnik nima interesa za našo zadevo,
 • odvetnik ne dela na tem področju oz. ni ustrezno podkovan,
 • se z odvetnikom ne bomo ujeli,
 • si odvetnika ne bomo mogli privoščiti ipd.

Odvetnik je strokovnjak na področju naše zadeve 

Najprimernejši odvetnik je v prvi fazi strokovnjak na pravnem področju naše zadeve. Da bi to preverili je dobro izpostaviti naslednja vprašanja:

 • Kakšna je specializiranost odvetnika oziroma na katerem področju odvetnik dela?
 • Kakšne so odvetnikove izkušnje na konkretnem področju ? Ali se je že srečal s podobno zadevo?

Strokovnost pa ni edino merilo, ki je pomembno pri izbiri ustreznega odvetnika. Upoštevati je treba tudi druge dejavnike, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Kraj/oddaljenost

Danes lahko sicer pravno svetovanje pogosto opravimo na daljavo; po telefonu, elektronski pošti, preko video klicev oziroma s pomočjo drugih tehnologij. Če nas bo moral odvetnik zastopati na sodišču, pred drugim državnim organom ali na pogajanjih pri nasprotni stranki lahko oddaljenost vpliva na stroške postopka. Odvetniki običajno zaračunajo še kilometrino za opravljen prevoz ter čas, ko so odsotni iz pisarne – daljša, kot je pot, več časa bo zanjo porabil.

Cenovni vidik

Na splošno velja prepričanje, da so cene odvetniških storitev visoke. Odvetništvo je regulirana dejavnost, zaradi česar se odvetniki le deloma lahko obnašajo tržno. Cena odvetniških storitev je namreč predpisana z odvetniško tarifo, njeno nižanje ali višanje pa je možno le v predpisanih primerih (npr. če gre za socialno ogroženo stranko ali če je višja cena izrecno dogovorjena). Tako cena ni nujno merilo za strokovnost. Cenovne vidike je priporočljivo predhodno razčistiti, zato se ne smemo bati vprašati:

 • Kakšna je cena uvodnega sestanka? Ali je morda uvodni posvet brezplačen (nekateri odvetniki to ponujajo, če se dogovorimo za nadaljnje sodelovanje)?
 • Kakšen način obračunavanja ponuja odvetnik (npr. po odvetniški tarifi, plačilo po uspehu, urna postavka ipd.)?
 • Ali je možno plačilo na obroke? Ali so kakšni dodatni stroški poleg odvetniških (npr. sodni, notarski)?

Jezik

Če imamo pravno težavo v tuji državi, želimo pa si, da nam svetuje slovenski odvetnik (to sicer odsvetujemo), se moramo nujno pozanimati, ali odvetnik, ki ga želimo, govori ustrezni jezik. Podobno velja za tujega odvetnika, s katerim želimo sodelovati: poskrbimo, da govorimo jezik, v katerem se lahko brez večjih težav sporazumevamo. 

Osebnostne lastnosti

Odnos med stranko in odvetnikom temelji na zaupanju ter spoštovanju. Tako kot mora odvetnik vzbuditi zaupanje in spoštovanje pri nas, ga moramo tudi mi pri njem. Pomembno torej je, da se z odvetnikom ujamemo, saj lahko le tako odprto in sproščeno komuniciramo, mu zaupamo in mirneje prepustimo zadevo v reševanje. To pozitivno vpliva na reševanje zadeve.

Zasedenost

Glede na nujnost naše zadeve je treba preveriti, če in kdaj je odvetnik na voljo in kdaj ocenjuje, da bo začel reševati vašo zadevo.  Nenazadnje pa tudi kako bo potekalo reševanje našega primera.

Kakšne so lastnosti primernega odvetnika?

 • Odvetnik je  strokovnjak in izkušen na določenem pravnem področju.
 • Zavzeto si prizadeva za zaščito strankinih interesov.
 • Prevzame odgovornost za pravni problem in se posveti iskanju rešitev.
 • Ima transparentne cene (stroški so jasno predvideni)
 • Dela učinkovito, gospodarno.
 • Vrača klice in odgovarja na elektronsko pošto.
 • Obvešča o stanju zadeve in se posvetuje z nami pred pomembnimi koraki.
 • Na sestanke prihaja dobro pripravljen in točno ter ne zamuja rokov.
 • Ima spoštljiv odnos do vseh ne glede na vlogo ali status, je empatičen in komunikativen.
 • Deluje v skladu z zakonom in odvetniškim etičnim kodeksom (npr. ne namiguje, spodbuja h kršitvam).
 • Deluje v urejeni pisarni.

Evalvacija in najem odvetnika

Ko smo pridobili ponudbe oziroma opravili uvodne posvete z odvetniki in še preden najamemo odvetnika je priporočljivo, da primerjamo vse pridobljene informacije, ocenimo svoje zmožnosti ter prisluhnemo intuiciji. Če najamemo odvetnika brez takšne evalvacije lahko veliko tvegamo. Ko se odločimo za izbiro posameznega odvetnika in se dogovorimo za zastopanje, z odvetnikom oblikujemo mandatno razmerje. To se ponavadi manifestira v obliki pooblastila, na podlagi katerega lahko odvetnik za nas opravlja različna dejanja in nas zastopa v različnih postopkih.


© 2018 – 2022 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje