Strokovnjaki za vsa pravna področja

Ali ne veste, s katerega področja je vaša težava?

Iščite po pravnih rešitvah.
obligacijsko pravo

  pravo obveznosti
  npr. pogodbe in odškodnine

obligacijsko pravo
stvarno pravo

  pravo pravic na stvari
  npr. lastništvo nepremičnin, služnosti

stvarno pravo
dedno pravo

  pravo prehoda lastnina umrlega na dediče
  npr. zapuščine in oporoke

dedno pravo
družinsko pravo

  pravo osebnih stanj
  npr. družina in ločitev

družinsko pravo
delovno pravo

  pravo zaposlitvenih razmerij
  npr. pogodba o zaposlitvi, mobing

delovno pravo
ustavno pravo

  pravo organizacije države in družbe
  npr. človekove pravice in pravo EU

ustavno pravo
upravno pravo

  pravo organizacije in delovanja državne uprave
  npr. upravni postopek in davčna pravila

upravno pravo
kazensko pravo

  kaznovalno pravo
  npr. pravo kaznovanja storilcev kaznivih dejanj in pravo prekrškov

kazensko pravo
gospodarsko pravo

  pravo družb in poslovanja družb
  npr. ustanovitev podjetij in njihovo finančno poslovanje

gospodarsko pravo
pravo socialne varnosti

  pravo socialne skrbi
  npr. zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter socialne pomoči

pravo socialne varnosti

Ali pa se odločite za pravno svetovanje

Z našimi pravniki boste našli najustreznejšo rešitev za vas

Stopite v stik z nami