Izjava o zasebnosti

I . SPLOŠNO 

IURALL (kot je ta pojem definiran spodaj) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Namen te Izjave o zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni, kako se bodo uporabljali, kako jih bomo varovali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati. 

Prosimo, da to Izjavo zasebnosti pred uporabo spletnega mesta pazljivo preberete in nas obvestite, če imate v povezavi s tem kakšna vprašanja.  

IURALL se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani in/ali v katerikoli komunikaciji z IURALL, tako preko elektronske pošte, telefona ali drugače, uporabljeni v skladu s to Izjavo o zasebnosti  (“Izjava”), da vaših podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih. 

II. UPRAVLJALEC PODATKOV 

Upravljalec vaših osebnih podatkov je družba IURALL, pametne pravne rešitve, d. o. o., naslov: Torkarjeva 11, 1000 Ljubljana, e-naslov: admin@iurall.com, telefonska številka: +368 (0) 820 59 326 (“IURALL”, “Mi”). 

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov je: Primož Rojac, kontaktni e-naslov: admin@iurall.com. 

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost. 

III. DEFINICIJE

“Osebni podatki” pomenijo vse informacije, ki neposredno, posredno ali v povezavi z drugimi informacijami omogočajo identifikacijo ali določljivost fizične osebe.

Kjer se v Pogojih sklicujemo na “Vas”, “Vi”, se to nanaša na vse fizične in/ali pravne osebe, ki dostopate do iurall.com, na kakršenkoli način komunicirate z nami in/ali uporabljate Storitve. To vključuje tudi vse osebe, ki v vašem imenu dostopajo do in/ali uporabljajo Storitve in/ali iurall.com

“Upravljalec podatkov” je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov, vključno z varnostnimi ukrepi v zvezi z delovanjem in uporabo te aplikacije. Upravljavec podatkov, če ni drugače določeno, je lastnik tega spletnega mesta.

“Obdelovalec podatkov” pomeni fizično ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca, kot je opisano v tej Izjavi.

“Storitev” pomeni storitve, ki jih ponuja IURALL, kot je opisano v Splošnih pogojih poslovanja objavljenih na Spletni strani.

“Spletna stran” se nanaša na spletni naslov iurall.com in vse njene podstrani, kjer se zbirajo in obdelujejo osebni podatki.

Naslovi, odstavki in poudarki v tej Izjavi o zasebnosti so namenjeni lažji preglednosti in uporabi in ne vplivajo na samo razlago.

Raba ednine vključuje tudi množino in obratno. Raba katerega koli spola vključuje tudi druge.

IV. NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani, razen če utemeljeno menimo, da jih moramo uporabiti iz drugega razloga in da je razlog združljiv s prvotnim namenom. Če želite dobiti pojasnilo, kako je obdelava za nov namen združljiva s prvotnim namenom, se obrnite na nas. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, ki ni združljiv s prvotnim namenom, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi brez vaše vednosti ali soglasja v skladu z zgornjimi pravili, kadar to zahteva ali dovoljuje zakon.

Kadar moramo osebne podatke zbirati po zakonu ali po Splošniih pogojih poslovanja, in teh podatkov na zahtevo ne zagotovite, morda ne bomo mogli izvesti Storitev za vas. V tem primeru bomo morda morali preklicati vašo Zahtevo za storitve, pri čemer vas bomo o tem obvestili.

Med vrstami podatkov, ki jih zbiramo sami ali prek tretjih oseb, so:

 • Podatki o identiteti, ki vključujejo: ime, priimek, uporabniško ime ali podoben identifikator
 • Kontaktni podatki, ki vključujejo: fizični naslov, e-poštni naslov in telefonske številke
 • Podatki o transakcijah, ki vključujejo podrobnosti o plačilih vam in od vas ter druge podrobnosti o opravljenih storitvah
 • Podatki o uporabi, ki vključujejo informacije o tem, kako uporabljate naše spletno mesto.

Podatki se obdelujejo v naših operativnih pisarnah in kjer koli drugje, kjer so strani, ki sodelujejo pri obdelavi. 

Glede na vašo lokacijo lahko prenos podatkov vključuje prenos vaših podatkov v državo, ki ni vaša. Prav tako ste, če pride do kakršnega koli takega prenosa upravičeni spoznati pravno podlago prenosa podatkov v državo zunaj Evropske unije ali katero koli mednarodno organizacijo, ki jo ureja mednarodno javno pravo ali jo ustanovijo dve ali več držav, in z naše strani sprejetih varnostnih ukrepih za zaščito njihovih podatkov. Več o tem lahko se pozanimate pri nas z uporabo informacij v oddelku za stike.

V. Načini zbiranja podatkov

Obisk spletne strani: 

Ob vsakem obisku Spletne strani (https://www.iurall.com/) se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (IP številka – številka, ki identicira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani, s pomočjo piškotkov (Izjava o piškotkih) in drugih podobnih tehnologij.

IURALL tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. 

Pošiljanje povpraševanja: 

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za opravo Storitev. V ta namen IURALL od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek, 
 • firma podjetja, 
 • e-naslov, 
 • telefonska številka, 
 • podatke o vsebini vašega povpraševanja. 

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni IURALL, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti IURALL, tj. povezovanje in sodelovanje med ponudniki in iskalci pravnih in drugih storitev. Podatke zbiramo za namene odgovora na vaše povpraševanje, za upravljanje in koordinacijo priprave ponudb in/ali priprave in sklenitve mandatne pogodbe z odvetnikom ali drugim specialistom ter izvajanja take pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo nuditi Storitev. 

Prijava na novice

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje elektronskih novic o aktualnih temah. V ta namen vas lahko IURALL prek elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev in o novostih aktualne pravne ureditve, ki so neposredno vezane na IURALL ali njegove storitve. O novostih vas bomo obveščali ne pogosteje kot enkrat mesečno. 

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki 7. “Vaše pravice” spodaj. 

Tretje osebe ali javno dostopni viri

Obdelujemo lahko tudi osebne podatke o vas, ki jih lahko prejmemo tudi od različnih tretjih oseb, kot je navedeno spodaj:

 • ponudniki analitike (Google s sedežem zunaj EU),
 • kontaktni, finančni in transakcijski podatki ponudnikov tehničnih, plačilnih in dostavnih storitev,
 • ponudniki logističnih storitev.

V. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki se nanašajo na vas, lahko obdelujemo pod naslednjimi pogoji: 

 • z vaše strani podano soglasje za enega ali več posebnih namenov. Opomba: v skladu z nekaterimi zakonodajami bomo lahko obdelovali vaše osebne podatke, dokler ne nasprotujete takšni obdelavi (»opt out«), ne da bi se morali pred tem imeti vaše soglasje ali izpolnjevati katero koli od naslednjih pravnih podlag. To pa ne velja, kadar za obdelavo osebnih podatkov velja evropska zakonodaja o varstvu podatkov;
 • obdelovanje podatkov je potrebno za izvedbo sporazuma z vami in / ali za kakršne koli predpogodbene obveznosti;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za nas;
 • obdelava je povezana z nalogo, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki nam je dodeljena;
 • obdelava je potrebna za zakonit interes, ki ga zasledujemo mi ali tretja oseba

Vaše osebne podatke lahko uporabimo v pravne namene na sodišču ali v fazah, ki vodijo do morebitnih sodnih postopkov zaradi nepravilne uporabe te spletne strani ali povezanih storitev. Izjavljate, da se zavedate, da bomo morda morali na zahtevo javnih organov razkriti osebne podatke.

IURALL vam bo vsakem primeru pomagal razjasniti pravno podlago, ki velja za obdelavo, in zlasti, ali je posredovanje in obdelovanje osebnih podatkov zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva za sklenitev pogodbe.

VI. UPORABNIKI PODATKOV

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve. 

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov: 

 • ponudnikom pravnih in drugih storitev, s katerimi sodeluje IURALL v okviru opravljanja IURALL storitev; 
 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov; 
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme; 
 • administratorju in skrbniku spletne strani

VII. OBDOBJE HRAMBE 

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer: 

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece; 
 • podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;
 • vsi podatki v zvezi z nadaljnjim poslovnim sodelovanjem, ki sledi začetnemu povpraševanju in sklenjenimi pogodbami se hranijo še 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe; 
 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica. 

VIII. NAČIN VARSTVA VAŠIH PODATKOV 

IURALL se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani in/ali v katerikoli komunikaciji z IURALL, tako preko elektronske pošte, telefona ali drugače. IURALL bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. 

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Dostop do računalnikov imajo le zaposleni in pooblaščene osebe IURALL. Vsi računalniki uporabljajo požarne zidove, spletna stran www.iurall.com (https://www.iurall.com/) pa je zaščitena z SSL certikatom. 

Sami ste odgovorni za varnostno kopiranje vseh pomembnih podatkov na svojem računalnih ali drugi napravi, shranjenih ali dostopnih prek tega spletnega mesta. Ne jamčimo, da kakršna koli vsebina, ki jo lahko shranite ali do katere dostopate prek spletnega mesta, ne bo nenamerno poškodovana, pokvarjena ali izgubljena.

IURALL ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali razkritje podatkov ali kakršno koli izgubo ali škodo, ki je nastala zaradi napak pri prenosu ali nepooblaščenih ali nezakonitih dejanj tretjih oseb ali vaše odločitve o razkritju vaših osebnih podatkov. Noben sistem ne more biti stoodstotno varen in kljub našim prizadevanjem vedno obstaja nevarnost nepooblaščenega dostopa do vaših podatkov. Z uporabo te spletne strani prevzemate to tveganje.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani kot je predvideno v točki 5 zgoraj, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

IX. VAŠE PRAVICE 

IURALL zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in so naštete v tej Izjavi. 

IURALL se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V kolikor bi potrebovali IURALL storitve v tujini, bomo vaše osebne podatke v tujino prenesli samo z vašim posebnim soglasjem. 

Odjava od prejemanja novic: 

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: admin@iurall.com. 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu IURALL:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, 
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje), 
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.), 
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, 
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe), 
 • omogoči pravico do omejitve obdelave, 
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov, 
 • omogoči do ugovora obdelovanja, če se podatki obdelujejo na drugi podlagi kot dogovorjeno
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu, 
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica in 
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu. 

Prav tako bo IURALL posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje. 

IURALL se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih. 

Kadar se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, pri izvajanju uradne oblasti, ki nam je dodeljena, ali za namene legitimnih interesov, ki jih zasledujemo, lahko takšni obdelavi ugovarjate z utemeljitvijo njihovega posebnega položaja, ki utemeljuje ugovor. Vedeti morate, da lahko, če se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, tej obdelavi kadar koli ugovarjate brez kakršne koli utemeljitve. 

Vse zahteve za uveljavljanje vaših pravic nam lahko posredujete preko kontaktnih podatkov, navedenih v tej politiki zasebnosti (navedeni na začetku te Izjave o zasebnosti). Te zahteve je mogoče uveljaviti brezplačno in jih bomo obravnavali čim prej in najkasneje v enem mesecu.

X. STIK 

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri IURALL:

Kontaktna oseba: Primož Rojac

Telefonska številka: +368 (0) 820 59 326. 

Elektronski naslov: admin@iurall.com. 

XI. SPREMEMBE 

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. 

V Ljubljani, dne 15. 12. 2021