Splošni pogoji uporabe

Ti splošni pogoji uporabe storitev platforme na spletnem mestu IURALLa (“iurall.com”) (“Pogoji Uporabe”) veljajo med ponudnikom Storitev IURALL, pametne pravne rešitve, d.o.o. (“IURALL” ali “Družba” ali “Mi” ali “mi”), in vami, uporabniki Storitev, ki te pogoje sprejemate (“Uporabnik” ali “Stranka” ali “Vi” ali “vi”).

IURALL je platforma, ki posameznikom in podjetjem omogoča hitrejše in lažje iskanje in najem pravne pomoči izključno na podlagi njihovih želja. To počne z zbiranjem in primerjanjem Podatkov o Zadevah ter Podatkov o Odvetnikih z namenom, da Uporabniki najdejo ustrezne Odvetnike. S Storitvami, ki jih urejajo ti Pogoji Uporabe, in drugim svojim delovanjem IURALL olajša sodelovanje med Uporabniki in Odvetniki. IURALL ni odvetniška pisarna, ne nudi nobenih pravnih storitev, pravnih nasvetov, storitev pridobivanja strank za Odvetnike ali oglaševanja Odvetnikov in ne zagotavlja ali ne sodeluje v nobenem pravnem zastopanju.

Na IURALL se lahko obrnete preko iurall.com, prek elektronskega naslova team@iurall.com ali s telefonskim klicem na +386 (0) 820 59 326. 

Storitev ne uporabljajte, če ne želite biti vezani s temi Pogoji Uporabe. Storitve so namenjene vsem, ki so poslovno sposobni in se strinjajo s temi Pogoji Uporabe, ki so javno objavljeni na spletnem mestu IURALLa.

Upoštevajte, da se Pogoji Uporabe ne nanašajo na Odvetnike ali druge strokovnjake, s katerimi sodelujemo. Odnos med IURALLom in Odvetniki urejajo pogoji storitev za odvetnike.

V primeru, da podate povpraševanje ali nas kontaktirate preko iurall.com ali kako drugače komunicirate z nami, bodisi preko iurall.com, elektronske pošte, telefona ali drugih sredstev za komuniciranje, če zahtevate izdelavo Ponudb ali še naprej uporabljate katerokoli storitev, ki jo nudi IURALL, vključno z a ne izključno Storitve, potrjujete sprejem teh Pogojev Uporabe, Izjave o piškotkih in Izjave o zasebnosti

Uporabo določenih storitev, ki jih nudi IURALL, lahko, poleg teh Pogojev Uporabe, podrobneje urejajo dodatni pogoji objavljeni na spletnem mestu IURALLa.

1. Razlaga

1.1. Izrazi, zapisani z veliko začetnico, imajo pomen, kot jim je opredeljen v nadaljevanju teh Pogojev Uporabe in tukaj:

 • Ko se Pogoji Uporabe nanašajo na “mi” ali “nas”, se to nanaša na IURALL.
 • Kjer se v Pogojih Uporabe sklicujemo na “Vas”, “Vi”, “Uporabnik”, “Stranka”, se to nanaša na vse fizične in/ali pravne osebe, ki dostopate do iurall.com, na kakršenkoli način komunicirate z nami in/ali uporabljate Storitve. To vključuje tudi vse osebe, ki v vašem imenu dostopajo do in/ali uporabljajo Storitve in/ali iurall.com.
 • “Apollo” pomeni zunanjega izvajalca za izdajanje računov Apollo
 • “Denarna Sredstva” pomeni denarna sredstva Uporabnikov namenjena plačilu Nagrade za Pravne Storitve.
 • “Intelektualna Lastnina” ima pomen, kot je določen v točki 11.1. spodaj.
 • “Iskalnik” ima pomen, kot je določen v točki 2.4.1. spodaj.
 • Kadar govorimo o “Mandat-u“, mislimo na mandatno pogodbeno razmerje med Vami in Odvetnikom.
 • Sodelujočega Odvetnika ali Odvetnike lahko po zaključenem Mandatu ocenite z “Oceno“.
 • “Nagrada za Pravne Storitve” pomeni pravico do plačila za svoj trud, ki jo ima Odvetnik za opravljanje pravnih ali drugih storitev.
 • Vsakega odvetnika ali drugega strokovnjaka, katerega Ponudbo vam posredujemo v odgovor na vašo Zahtevo za Ponudbo, ali ki vam jo sicer neposredno predstavimo, v Pogojih Uporabe imenujemo “Odvetnik”. 
 • “Orodje za Plačila” pomeni rešitev, ki jo je IURALL razvil, za Upravljanje Plačil v okviru svoje platforme, in med drugim koristi Apollo, Stripe in Posredovalni Račun
 • “Podatki o Odvetnikih” ima pomen, kot je določen v točki 2.4.1 spodaj.
 • “Podatki o Zadevah” pomeni podatke o Zadevah, ki lahko obsegajo opis dejanskega stanja, dokumentacijo, stranke, pričakovanja in katerekoli druge podatke, ki se nanašajo na Zadeve.
 • “Ponudba” ima pomen, kot je določen v točki 2.4.2. spodaj.
 • “Posredovalni Račun” pomeni transakcijski račun, ki ga vodi IURALL za namen Upravljanja Plačil. IURALL Posredovalni Račun obravnava ločeno od svojega primarnega transakcijskega računa in ga ne namenja rednemu poslovanju. Posredovalni Račun ni fiduciarni račun in Denarna Sredstva na Posredovalnem Računu se ne štejejo za premoženje Uporabnikov temveč lahko v primeru stečaja upniki IURALLa za izterjavo svojih terjatev posežejo na to premoženje.
 • “Pravne Vsebine” so splošne informacije o različnih pravnih temah, ki jih objavljamo na naši Spletni Strani. 
 • “Pristojbina” pomeni pristojbino za IURALLove administrativne stroške v višini 29 EUR, kar IURALLu med drugim omogoča vzdrževanje platforme, skrb za plačila in nudenje podpore vašemu sodelovanju z Odvetnikom. S tem si zagotovite možnost, da se na nas kadarkoli lahko obrnete v času sodelovanja z odvetnikom. Obenem si zagotovite možnost brezplačnega posveta z našim pravnikom, v kolikor se boste v prihodnje znašli pred novim pravnim izziviom..
 • “Pravni Akti” vsebujejo Pogoje Uporabe, Izjavo o zasebnosti ter Izjavo o piškotkih (cookies), ki sta na voljo na iurall.com.
 • “Račun za Avans” pomeni račun za predujem plačila za Nagrado za Pravne Storitve na podlagi Ponudbe ali novih, dodatno potrebnih pravnih storitev, ki ga Odvetnik izda na ime Uporabnika pred začetkom opravljanja posamičnih pravnih storitev.
 • “Račun” pomeni račun, ki ga Odvetnik izda na ime uporabnika za plačilo Nagrade za Pravne Storitve.
 • “Spletna Stran” se nanaša na iurall.com in vse njene podstrani, poddomene, vsebine, storitve, produkte, ki so na voljo na ali iurall.com. 
 • “Storitve” ima pomen, kot je določen v točki 2.2. Spodaj.
 • “Stripe” pomeni zunanjega izvajalca plačilnih storitev Stripe.
 • “Upravljanje Plačil” ima pomen, kot je določen v točki 2.5.1. spodaj.
 • “Upravljanje Terjatev” ima pomen, kot je določen v točki 9.10. spodaj.
 • “Ustrezni Odvetniki” ima pomen, kot je določen v točki 2.4.3. spodaj.
 • “Vsebine” se nanašajo na vse pravne dokumente, informacije, besedila, slike, grafike, programsko opremo, aplikacije, video posnetke, audio posnetke, podatke, design in druge materiale, ki so na voljo na Spletni Strani ali jih IURALL posreduje na kakšen drugačen način.
 • “Zadeva” pomeni vašo pravno in drugo zadevo.
 • “Zahteva za Ponudbe” ima pomen, kot je določen v točki 2.4.2. spodaj.

1.2. Raba ednine pri izrazih, zapisanih z veliko začetnico, vključuje tudi množino in obratno. Prav tako raba katerega koli spola pri izrazih, zapisanih z veliko začetnico, vključuje tudi druge.

1.3. Naslovi, odstavki in poudarki v teh Pogojih Uporabe so namenjeni lažji preglednosti in uporabi in ne vplivajo na samo razlago Pogojev Uporabe.

2. Storitve IURALL

2.1. Dostop do Storitev vam omogočamo prek iurall.com in ostalih komunikacijskih kanalov, ki jih pri IURALL uporabljamo ter s tem omogočamo sodelovanje in komunikacijo med Vami, ki iščete pravno pomoč ali drugo storitev, ter Odvetniki. 

2.2. IURALL vam omogoča, da koristite naslednje storitve (“Storitve”)

 • Iskalnik;
 • Upravljanje Plačil;
 • Okolje za komunikacijo in sodelovanje z Odvetnikom;
 • Ocenjevanje Odvetnika.

2.3. V primeru zamude s katerimkoli plačilom z vaše strani Odvetniku ali nam si IURALL pridržuje pravico, da ne opravi ali prekine opravljanje Storitev.

2.4. Iskalnik

2.4.1. IURALL na trgu in od Odvetnikov zbira ter preverja Podatke o Odvetnikih in jih ureja v iskalnik (legal directory) (“Iskalnik”). Podatki o Odvetnikih med drugim obsegajo, vendar niso omejeni na, opis, glavna področja dela, delovne izkušnje, izobraževanja in usposabljanja, ocene ter mnenje Uporabnikov (“Podatki o Odvetnikih”).

2.4.2. IURALL vam omogoča posredovanje vaših Podatkov o Zadevah za katere potrebujete pravno pomoč ali drugo storitev strokovnjaka (“Zahteva za Ponudbe”) in prejem ponudb odvetnikov ali drugih strokovnjakov za povpraševano pravno ali drugo svetovanje ter morebitne pogoje, ki veljajo za te ponudbe (“Ponudba”).

2.4.3. IURALL zbira Podatke o Zadevah, ki jih posredujete, in jih primerja s Podatki o Odvetnikih. Kjer se podatki ujemajo, obvesti Odvetnike lastnike Podatkov o Odvetnikih, kateri se ujemajo s Podatki o Zadevah (“Ustrezni Odvetniki”), da potrebujete pravne storitve.

2.4.4. Če Ustrezni Odvetniki pripravijo Ponudbe za vas jih oddajo preko in vi jih prejmete preko platforme IURALL. V primeru izbire Odvetnika in potrditve Ponudbe vam IURALL omogoči, da stopite v stik z Odvetnikom in se lahko z njim dogovorite za Mandat.

2.5. Upravljanje Plačil

2.5.1. V primeru izbire Odvetnika in potrditve Ponudbe se strinjate, da IURALL posreduje pri Plačilu Nagrade za Pravne Storitve tako, da Denarna Sredstva plačate z uporabo Orodja za Plačila (“Upravljanje Plačil”).

2.5.2. Pogoji Upravljanja Plačil in Plačevanja Nagrade za Pravne Storitve so natančneje urejeni v poglavju 9. Plačevanje Nagrade za Pravne Storitve spodaj.

2.6. Okolje za komunikacijo in sodelovanje z Odvetnikom

2.6.1. V kolikor se odločite za sodelovanje z Odvetnikom, vam omogočamo okolje za sodelovanje in komunikacijo prek IURALL, pri čemer soglašate s takšnim načinom komunikacije.

2.7. Ocenjevanje Odvetnika

2.7.1. Uporaba Storitev vam omogoča, da lahko Odvetnika po opravljenem Mandatu ocenite z Oceno.

2.7.2. Pogoji Ocenjevanja Odvetnika so natančneje urejani v poglavju 10. Ocena opravljene storitve spodaj.

3. Delovanje spletne platforme IURALL

3.1. Ne zagotavljamo vam, da bo platforma iurall.com ves čas delovala neprekinjeno ali brez napak.

3.2. Medtem ko ukrepamo, da bi preprečili zlorabo naših sistemov, ne moremo jamčiti, da bo iurall.com ves čas deloval brez virusov ali drugih škodljivih kod in ne prevzemamo nobene odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi jo povzročil prenos takšne kode. Priporočamo, da za zaščito vaše opreme in podatkov vedno uporabljate najnovejše požarne zidove in protivlomno programsko opremo.

3.3. Ker ne moremo ves čas pregledovati delovanje vseh spletnih strani, ki so povezane z iurall.com, morate pri odpiranju vseh povezav delovati skrbno. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo, ki bi utegnila biti posledica odpiranja ali nedelovanja takšnih povezav.

3.4. Našo spletno platformo iurall.com lahko občasno posodobimo in spremenimo, da odraža spremembe naših izdelkov, potrebe naših uporabnikov in naše poslovne prioritete.

4. Vaš odnos z odvetnikom

4.1. Čeprav preverjamo usposobljenost Odvetnikov in vam omogočamo, da na podlagi vaše Zahteve za Ponudbo iščete enega ali več Odvetnikov, ne zagotavljamo njihove sposobnosti, usposobljenosti ali kakovosti njihovega dela. Z iurall.com vam zgolj omogočamo iskanje in izbiro primernega Odvetnika za vaše pravne izzive. Ne jamčimo za točnost, kakovost ali popolnost kakršnihkoli informacij ali pomoči, ki vam jih posredujejo Odvetniki. Ne usmerjamo, ne nadzorujemo in ne zastopamo katerega koli Odvetnika.

4.2. Če sprejmete Ponudbo soglašate, da vam posredujemo Račun za Avans. 

4.3. Plačilo Računa za Avans je pogoj za vzpostavitev povezave z izbranim Odvetnikom, po kateri lahko z Odvetnikom neposredno sklenete Mandat. Sama izbira Odvetnika, sprejem Ponudbe in/ali plačilo Računa za Avans avtomatično ne vzpostavljata Mandata.

4.4. IURALL za obdelavo plačil uporablja zunanjega izvajalca plačilnih storitev Stripe. Z uporabo te plačilne metode soglašate s Payment Processor’s Connected Account Agreement in se strinjate ter IURALL pooblaščate, da deli za opravljanje plačila potrebne informacije z zunanjim izvajalcem plačil Stripe.

4.5. Spodbujamo vas, da nas obveščate o poteku vašega Mandata. Vendar ne bomo sodelovali pri nobenem Mandatu, sklenjenem med vami in katerim koli Odvetnikom, zato ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je posledica pogodbenega odnosa med vami in katerim koli Odvetnikom.

4.6. Vaša dolžnost je, da izberete ustreznega Odvetnika in se z njim dogovorite o vseh pomembnih okoliščinah vašega pravnega izziva.

4.7. Svetujemo, da v vsakem primeru preverite primernost ponujenega Odvetnika za vaš določen projekt. Čeprav upamo, da boste zadovoljni z vsakim Odvetnikom, ki ga najdete s pomočjo IURALL, ne smete angažirati nobenega Odvetnika, če imate kakršne koli dvome ali skrbi glede njega/nje.

4.8. V primeru, da z izbranim Odvetnikom pridete v spor ali nesoglasje, soglašate, da nam sporočite podrobnosti spora takoj, ko je to razumno mogoče. Nudimo vam možnost, da v sporu med Vami in Odvetnikom delujemo kot mediator in skušamo s posredovanjem razrešiti nastali zaplet.

4.9. Strinjate se, da je IURALL obveščen glede opravljanja storitev s strani Odvetnika in ga v razmerju do IURALLa odvezujete dolžnosti varovanja tajnosti.

4.10. V primeru, če boste s katerim od Odvetnikov, s katerim ste se seznanili na podlagi Ponudb, v roku dveh let od seznanitve, sklenili pogodbo o dolgotrajnem sodelovanju (za vsaj eno leto) ali ga zaposlili, veljajo naslednja pravila:

 • Vi in/ali Odvetnik ste nas dolžni o takšnem dogovoru/zaposlitvi obvestiti v roku 3 dni po sklenitvi in nam posredovati kopijo dogovora/pogodbe o zaposlitvi (predvsem kopijo določb glede časovne veljavnosti dogovora/zaposlitve in višine plačila za opravljeno delo). Obvestiti nas morate tudi o odpovedi takšnega dogovora/pogodbe o zaposlitvi.
 • V roku 8 dni od našega poziva ste nam dolžni plačilo v višini 25 % plačila Odvetnika v prvem letu sodelovanja z vami po dogovoru/pogodbi o zaposlitvi.

4.11. Zavezujete se, da z Odvetnikom s katerim se boste na kakršen koli način seznanili preko IURALLa, ne boste vstopili v kontakt mimo IURALLa. V kolikor boste na kakršenkoli način mimo IURALLa vstopili v kontakt z Odvetnikom, s katerim se boste seznanili preko IURALLa, se zavezujete, da nas boste o tem takoj obvestili. Prav tako se zavezujete, da nas boste obvestili, če bi vas Odvetnik ali kdo drug vabil k sodelovanju mimo IURALLa. Tega niste dolžni storiti, če ste se z Odvetnikom seznanili in z njim že samostojno in od IURALLa neodvisno vzpostavili kontakt pred prejemom Ponudbe ter bomo o tem obveščeni v roku 3 dni od posredovanja Ponudb.

4.12. Ravnanje v nasprotju s prejšnjo točko 4.11. pomeni hujšo kršitev teh Pogojev Uporabe. V primeru takšnega ravnanja ste IURALLu dolžni plačilo v višini 25 % vsote zneskov, ki ste jih kadarkoli plačali temu Odvetniku.

5. Vaša uporaba iurall.com

5.1. iurall.com lahko uporabite le za Zahteve za Ponudbe za resnične pravne probleme, za katere imate sposobnost in zmožnost za podelitev Mandata Odvetniku. Za kakršen koli pravni izziv, ki je neresničen ali nezakonit, ne smete podati Zahteve za Ponudbo.

5.2. Soglašate, da ne boste uporabljali iurall.com in/ali Storitev na kakršenkoli nezakonit način, in zlasti ne: 

 • V katero koli Zahtevo za Ponudbe vključili informacije, ki kršijo kateri koli patent, blagovno znamko, avtorsko delo, poslovno tajnost ali drugo pravico intelektualne lastnine ali lastninsko pravico katerekoli osebe; 
 • Pošiljali prek iurall.com in/ali drugih IURALL komunikacijskih kanalov poškodovane datoteke, datoteke, ki vsebujejo viruse ali kateri koli drug predmet, ki bi lahko poškodoval delovanje računalnika ali druge elektronske naprave;
 • Lažno predstavljali drugo osebo ali subjekt;
 • Ponarejali ali brisali avtorske podatke, pristne informacije ali zaščitene označbe na katerem koli gradivu, ki ga vsebuje Zahteva za Ponudbo;
 • Povzročili, da je delovanje iurall.com prekinjeno, poškodovano, manj učinkovito ali to, da je učinkovitost ali funkcionalnost IURALL na kakršen koli način zmanjšana; ali
 • Omejili ali prepovedali kateremu koli drugemu uporabniku, da izkoristi Storitve.

5.3. Strinjate se, da brez predhodnega pisnega dovoljenja ne boste kopirali, razmnoževali, spreminjali, distribuirali ali javno prikazovali kakršno koli vsebino iz iurall.com.

5.4. Pravne Vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali Družbe in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena. 

5.5. Priporočamo, da Pravne Vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Pravne Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

6. Varstvo osebnih podatkov

6.1. Dovoljujete, da IURALL v svojih zbirkah shranjuje, obdeluje in uporablja vaše osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje Storitev, ter da lahko opravlja poizvedbe o vaših podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov, če gre za podatke, ki jih IURALL neobhodno potrebuje in so le-ti potrebni za izvajanje Storitev. IURALL se zavezuje, da bo vse osebne podatke skrbno varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. 

6.2. Zbiranje in varstvo osebih podatkov natančneje urejata Izjava o zasebnosti in Izjava o piškotkih.

6.3. Dovoljujete nam, da lahko vse prejete osebne podatke in ostale materiale, ki nam jih na kakršenkoli način posredujete v Zahtevi za ponudbo, z namenom pridobitve Ponudbe za vas, delimo z Ustreznimi Odvetniki.

7. Zahteva za Ponudbe

7.1. Z Zahtevo za Ponudbo nas pooblaščate, da lahko za vas pridobimo Ponudbe ter se po vaši izbiri Odvetnika in potrditvi njegove Ponudbe v vašem imenu dogovorimo za zagotavljanje pravnih storitev.

7.2. Oddaja Zahteve za Ponudbe kot tudi pridobivanje Ponudb je brezplačno. V primeru, da potrdite Ponudbo ali na drugi način naročite Odvetniku opravljanje pravnih ali drugih storitev se zavežete plačati Pristojbino. Pristojbina je lahko vsakokrat (i) dodana vaši obveznosti plačila (x) predujma za Nagrado za Pravne Storitve na podlagi Ponudbe ali novih, dodatno potrebnih pravnih storitev, (y) Računa za Avans, (z) Računa ali (ii) predmet samostojnega računa. Navedeno ne velja v primeru drugačnega dogovora ali če dodatni pogoji urejajo drugače.

7.3. IURALL se zavezuje, da bo kot tajnost varoval vse podatke, ki mu jih boste na kakršen koli način posredovali v okviru Zahteve za Ponudbe, razen v primerih ko z razkritjem tajnosti izrecno soglašate.

7.4. Dovoljujete nam, da lahko Podatke o Zadevah, ki nam jih na kakršenkoli način posredujete v Zahtevi za Ponudbe delimo z Ustreznimi Odvetniki.

7.5. V nobeno Zahtevo za Ponudbe ne smete vključiti podatkov, s katerimi se lahko identificira katero koli drugo osebo, razen če imate to pravico.

7.6. Zahteva za Ponudbe velja do njene izvršitve ali do preklica. Preklic Zahteve za Ponudbe lahko podate najkasneje do prejema Ponudb Odvetnikov, in sicer po elektronski pošti na team@iurall.com. Preklic Zahteve za Ponudbe ne bo vplival na kakršno koli pogodbo, ki ste jo že sklenili z Odvetnikom in/ali druge pravice, ki bi jih predhodno v razmerju do vas pridobili Odvetniki in/ali mi.

7.7. Vi ste izključno odgovorni za vsebino, točnost in popolnost vsake Zahteve za Ponudbe, ki jo pošljete IURALLu, in se strinjate, da vsebujejo samo resnične, točne in aktualne podatke. Soglašate, da nas boste ob morebitni spremembi vaših podatkov, o tem v najkrajšem možnem času obvestili. 

7.8. Strinjate se, da lahko urejamo, spreminjamo ali odstranimo katere koli dele Zahteve za Ponudbe, za katere menimo, da kršijo katero koli določilo Pravnih Aktov in/ali začasno ali trajno prekinemo vaš dostop do iurall.com brez predhodnega obvestila.

7.9. Z oddajo Zahteve za Ponudbe nam podelite brezplačno, trajno, nepreklicno in neizključno licenco za uporabo, kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje, objavljanje, urejanje, prevajanje, distribucijo in prikazovanje Zahteve za Ponudbe same ali kot del drugega zapisa v kateri koli obliki, mediju ali tehnologiji, ki so zdaj znana ali bodo v nadaljevanju razvita.  V nobeno Zahtevo za Ponudbe ne vključujte podatkov, ki jih ne želite uporabiti na ta način.

7.10. Vaše Zahteve za Ponudbe obdelujemo skladno s temi Pogoji Uporabe.

8. Ponudba

8.1. Soglašate, da Vas lahko IURALL za namen omogočanja priprave natančne Ponudbe zaprosi preko svojih komunikacijskih kanalov za dodatne podatke glede vaše Zadeve.

8.2. Ko IURALL razpolaga s potrebnimi podatki za pripravo Ponudbe, Vašo Zahtevo za Ponudbe posreduje Ustreznim Odvetnikom. 

8.3. IURALL Vam po prejemu Ponudb s strani Ustreznih Odvetnikov, te posreduje preko svojih komunikacijskih kanalov. 

8.4. Ponudba lahko vsebuje nekatere Podatke o Odvetniku, obseg storitev, Nagrado za Pravne Storitve, časovni okvir, način izdaje računov in plačila storitev in pogoje opravljanja storitev Odvetnika.

8.5. Posamezna Ponudba je pripravljena na podlagi z Vaše strani posredovanih Podatkov o Zadevi. Zaradi narave storitev in omejenih informacij s katerimi razpolaga Odvetnik,  se lahko v Ponudbi predvideni obseg pravnih storitev in s tem povezan znesek Nagrade za Pravne Storitve, razlikuje od končnega obsega/zneska Nagrade za Pravne Storitve.

8.6. Soglašate, da boste po prejemu posredovanih Ponudb IURALLu sporočili Ponudbo katerega Odvetnika ste izbrali oziroma, da se niste odločili za nobeno izmed posredovanih Ponudb. 

8.7. IURALL za Vas ne opravi izbire Odvetnika. Sami ste odgovorni za izbiro posameznega Odvetnika ne glede na to ali izbiro opravite preko IURALLa ali kako drugače.

9. Plačevanje Nagrade za Pravne Storitve

9.1. Soglašate, da Odvetnik, ki bo in/ali je opravil storitev za Vas, podatke o opravljenih storitvah in vezanih stroških redno posreduje IURALLu.

9.2. Strinjate se, da po vaši potrditvi Ponudbe, preko platforme IURALL in z uporabo Orodja za Plačila plačate Nagrado za Pravne Storitve in prejmete Račun za Avans na elektronski naslov, ki ste ga posredovali v okviru Zahteve za Ponudbo in med drugim soglašate s Payment Processor’s Connected Account Agreement ter potrjujete, da lahko Odvetnik in IURALL delita za opravljanje plačila potrebne informacije Stripe in Apollo.

9.3. Plačilo Računa za Avansa preko platforme IURALL je pogoj za vzpostavitev povezave med Vami in Odvetnikom, ki ste ga izbrali. Soglašate, da boste plačilo Računa za Avans opravili preko Orodja za Plačila, kar vključuje tudi možnost plačila z bančnim nakazilom na naš Posredovalni Račun.

9.4. Vaša obveznost za plačilo Nagrade za Pravne Storitve ugasne s plačilom preko Orodja za Plačila v višini plačanih Denarnih Sredstev. Račun za Avans boste po opravi plačila prejeli neposredno s strani Odvetnika preko platforme IURALL in z uporabo Orodja za Plačila na elektronski naslov, ki ste ga posredovali v okviru Zahteve za Ponudbo

9.5. Znesek plačila Računa za Avans se Vam všteva v končni Račun. 

9.6. Račun boste po opravi storitev Odvetnika prejeli neposredno s strani Odvetnika preko platforme IURALL in z uporabo Orodja za Plačila na elektronski naslov, ki ste ga posredovali v okviru Zahteve za Ponudbo. 

9.7. Če Odvetnik oceni, da bo obseg pravnih storitev za vas, presegel znesek Ponudbe in/ali Računa za Avans, boste na elektronski naslov, ki ste ga posredovali v okviru Zahteve za Ponudo, preko platforme IURALL in z Orodja za Plačila prejeli novo Ponudbo in/ali, dodaten Račun za Avans za nove, dodatno potrebne pravne storitve. Plačilo v skladu z novo Ponudbo in/ali dodatnim Računom za Avans za nove, dodatno potrebne pravne storitve, preko platforme IURALL z uporabo Orodja za Plačila, kar vključuje tudi možnost plačila z bančnim nakazilom na naš Posredovalni Račun, je pogoj za nudenje dodatno potrebnih pravnih storitev s strani Odvetnika

9.8. Ne glede na točko 9.7. zgoraj lahko Odvetnik odloči, da ne izda nove Ponudbe in/ali novega, dodatnega Računa za Avans v primeru, da bo obseg pravnih storitev za vas, presegel znesek Ponudbe in/ali Računa za Avans. V tem primeru ne boste prejeli nove Ponudbe in/ ali dodatnega Računa za Avans ampak, po opravi pravnih storitev, nov, dodaten Račun tudi preko platforme IURALL in z uporabo Orodja za Plačila, ki ste ga dolžni plačati v roku in na način določen v Računu.

9.9. Strinjate se, da Odvetnik IURALL pooblašča za Upravljanje Terjatev. 

9.10. Upravljanje Terjatev obsega podporo Odvetniku pri plačilu Nagrade za Pravne Storitve, kar vključuje spremljanje plačil Uporabnikov, spremljanje plačil za Nagrade za Pravne Storitve s strani Uporabnikov, ustno in pisno pozivanje Uporabnikov k plačilu z namenom izvensodne unovčitve terjatev in druge dejavnosti, ki niso tukaj navede in so dogovorjene med IURALLom in Odvetnikom (“Upravljanje Terjatev”).

10. Ocena opravljene storitve

10.1. Po opravljenem Mandatu boste imeli možnost, da ocenite svojega Odvetnika. Za podano Oceno ste izključno odgovorni. Strinjate se, da bodo vse Ocene, ki jih boste podali, skladne s to točko 10., in nas boste obvestili o morebitnih kršitvah te točke. 

10.2. Potrjujete, da katera koli Ocena, ki ste jo podali, ne vsebuje nezakonite ali neprimerne vsebine. 

10.3. Vse Ocene bodo pregledane, da se preveri, ali vsebujejo kakršne koli nezakonite ali neprimerne vsebine, kar vključuje, vendar ni omejeno na vsebino, ki je:

 • Grožnja;
 • Nespodobna;
 • Spolno eksplicitna;
 • Spodbuja rasizem, sovraštvo ali terorizem; in/ali je
 • Žaljiva.

10.4. Če celotna Ocena ali njen del vsebuje morebitno nezakonito ali neprimerno vsebino, jo lahko po lastni presoji popolnoma ali delno izbrišemo. Pri tem Vas nismo dolžni obvestiti o takšni odločitvi. 

10.5. S podajanjem Ocene se strinjate, da: 

 • Je ocena vaše neodvisno, iskreno in resnično mnenje o Odvetniku; 
 • Nimate predhodnega osebnega ali poslovnega odnosa z Odvetnikom, ki ga ocenjujete; in 
 • Vam ni bila ponujena nikakršna nagrada za podano Oceno. 

10.6. Strinjate se, da nudimo Odvetniku pravico do odgovora na Oceno.

10.7. Podane Ocene bodo dostopne uporabnikom iurall.com. Ne odgovarjamo za zlorabe vaše Ocene s strani tretjih oseb.

10.8. Na podatke iz dostopnih Ocen se zanašate na lastno odgovornost.

11. Pravice intelektualne lastnine

11.1. Strinjate se, da so vse sedanje in prihodnje pravice intelektualne lastnine in druge pravice intelektualne lastnine, ki obstajajo ali se uporabljajo v povezavi s Storitvami (“Intelektualna Lastnina“), vključno, vendar ne omejeno na vsebino katere koli Ocene in način, kako je prikazana na iurall.com in vsi podatki in dokumentacija v zvezi z njo, naša lastnina. Nobena določba teh Pogojev ne prenaša nobenih pravic intelektualne lastnine na Vas.

11.2. Če avtorske pravice in/ali druge pravice intelektualne lastnine v vsebini katere koli Ocene, ki jo posredujete Vi, še ne pripadajo nam, nam dajete celovito, trajno, nepreklicno, neizključno, in prenosljivo licenco za uporabo, kopiranje, spreminjanje, prikazovanje in ustvarjanje izvlečkov ali izpeljanih del te Ocene v vseh medijskih formatih na iurall.com in/ali v okviru drugih izdelkov IURALL in v drugih kanalih, vključno z mobilnimi, elektronskimi sporočili, socialnimi mediji, PR, tekmovanji in sporočili za javnost ter tudi drugje vključno z namenom promocije IURALLa. Niste upravičeni do plačila avtorskih honorarjev ali kakršnih koli drugih nadomestil ali pristojbin, povezanih s takšno uporabo podane Ocene. Vsakemu drugemu uporabniku IURALL – a podelite tudi licenco za uporabo svoje Ocene v obsegu, ki je izrecno dovoljen s temi Pogoji Uporabe.

11.3. Nobenega dela vsebine na naši spletni strani ne smete uporabljati v nikakršne namene, ne da bi za to dobili dovoljenje od nas ali naših dajalcev licence.

11.4. Če natisnete, kopirate ali prenesete kateri koli del našega spletnega mesta, s čimer kršite te Pogoje Uporabe, vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj preneha in po naši želji morate vrniti ali uničiti vse kopije materialov, ki ste jih naredili.

11.5. Kadar naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave samo informativne narave. IURALL nima nadzora nad vsebinami teh spletnih strani ali virov in nad informacijami, ki jih dobite na njih.

12. Odgovornost

12.1. Če ste nezadovoljni z IURALLom ali določbami Pogojev Uporabe, je vaše edino pravno sredstvo v skladu s temi Pogoji Uporabe, da prenehate uporabljati Storitve. 

12.2. Ne odgovarjamo za kakršenkoli neuspeh ali zamudo pri nudenju Storitev, in tudi ne za pogodbeno ali nepogodbeno nastalo škodo, ki izhaja iz ali je na kakršenkoli način povezana s Pogoji Uporabe.

12.3. Ne odgovarjamo za izgubo poslov, izgubo dobička, prekinitev poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršno koli drugo gospodarsko izgubo (tudi če smo bili seznanjeni z možnostjo take izgube ali škode).

12.4. Ne odgovarjamo za storitve, ki jih nudijo Odvetniki.

13. Končne določbe

13.1. Pridržujemo si pravico, da prekinemo ponudbo Storitev ali kadar koli omejimo dostop do iurall.com brez kakršnega koli razloga, tudi če mislimo, da kršite katerega koli od Pravnih Aktov.

13.2. Določbe Pravnih Aktov lahko občasno spreminjamo, da odražajo spremembe v naših storitvah ali načinu poslovanja in objavljamo takšne spremembe na iurall.com. 

13.3. Spremenjeni Pravni Akti pričnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu IURALLa. 

13.4. Vsakič, ko želite uporabljati naše spletno mesto, preverite Pravne Akte, da se prepričate, da razumete Pravne Akte, ki veljajo takrat. 

13.5. Če se ne strinjate s spremembami Pravnih Aktov, imate pravico prenehati uporabljati Storitve in to storite takoj. Vaša nadaljnja uporaba IURALLa po datumu, ko so bile spremembe objavljene, pomeni sprejetje spremenjenih Pravnih Aktov.

13.6. Pogoji Uporabe so objavljeni na spletnem mestu IURALLa in pričnejo veljati z dnem objave. 

13.7. Za presojo ter razlago teh Pogojev Uporabe in pravic ter obveznosti strank iz ali v zvezi s temi Pogoji Uporabe se uporablja slovensko pravo ob izključitvi kolizijskih pravil.

13.8. Če pride do spora med vami in IURALLom v zvezi, s katerim koli vidikom teh Pogojev Uporabe in če spora ni mogoče rešiti s pogajanji, se strinjate, da:

 • Se spor šteje za poslovno skrivnost in spora ne boste razkirili nobenemu v okviru zakonskih meja;
 • Se boste z IURALLom v dobri veri skušali dogovoriti o uporabi mediacije, preden se boste zatekli k sodnemu postopku;
 • V primeru sodnega spora iz ali v zvezi s temi Pogoji Uporabe in pravicami ter obveznostmi Strank iz ali v zvezi s temi Pogoji Uporabe, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

13.9. Morebitna ničnost, neučinkovitost, neizvedljivost ali neveljavnost posameznih določb teh Pogojev Uporabe ne bo vplivala na veljavnost ostalih določb ali Pogojev Uporabe kot celote. Nične, neučinkovite, neizvedljive ali neveljavne določbe bodo zamenjane s takšnimi učinkovitimi in izvedljivimi določbami, ki bodo ustrezale ali v svojem pomenu bile najbližje zasledovanemu gospodarskemu namenu ničnih, neučinkovitih, neizvedljivih ali neveljavnih določb teh Pogojev Uporabe ob času njihove objave.

14. Podatki o sedežu Družbe ter osnovni podatki

 • IURALL, pametne pravne rešitve, d.o.o.
 • Sedež: Ljubljana
 • Poslovni naslov: Torkarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana 
 • Matična št.: 8164509000
 • Davčna št.: 83324569
 • Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, sklep opr. št. Srg 2018/10413
 • TRR št. SI56 1010 0005 6629 080, odprt pri Intesa Sanpaolo Bank
 • Telefon: : +386 (0) 820 59 326
 • E-mail: admin@iurall.com
 • Spletna stran: https://www.iurall.com

Objavljeno dne: 01. 04. 2022