Splošna vprašanja

IURALL

Kaj je IURALL?
IURALL je spletna platforma, ki povezuje podjetja in posameznike z neodvisnimi, preizkušenimi odvetniki ter drugimi strokovnjaki, specializiranimi za različna pravna področja in omogoča transparentno sodelovanje med njimi. Z uporabo tehnologije in dizajna v pravu zasledujemo: (i) enostavnejši in cenejši dostop do boljše pravne pomoči; (ii) oblikovanje le-te po meri; (iii) ravno dovolj pravnih storitev ob pravem času; in (iv) premostitev vrzeli med uporabniki in pravom.
Kdo sestavlja IURALL-ovo ekipo?
IURALL-ova ekipa je sestavljena iz izkušenih pravnikov, ki so predhodno izkušnje pridobivali kot odvetniki v večjih mednarodnih odvetniških pisarnah in kot pravosodni svetovalci na sodiščih različnih stopenj.
Kako poteka izbor odvetnika za konkretni primer?
Na podlagi vašega povpraševanja pri IURALL-u pravno ovrednotimo vaš primer in določimo, s katerega pravnega področja mora biti odvetnik, ki bo za vas najbolj primeren. Stopimo v stik z njim/njo in preverimo njegovo/njeno razpoložljivost, vključno z morebitnim konfliktom interesov. Izdelamo oceno predvidenih korakov in s tem povezanih stroškov pravne storitve. Če se odločite za sodelovanje, izberete danega odvetnika za opravljanje konkretnih pravnih storitev. Po končanem delu lahko odvetnika ocenite.
Kdo uporablja IURALL?
Pomagali smo mnogim posameznikom in podjetjem, od start-up-ov, malih in srednje velikih podjetij do mednarodnih podjetij, ki upravljajo več milijard premoženja. Gre za napredno misleče, ki potrebujejo odvetnike z globokim strokovnim znanjem s področja pravne prakse in industrije, v kateri so prisotni. Vendar ne iščejo zvoncev in piščali zveneče pisarne ampak hitre in učinkovite predloge pravnih korakov in ponudbe iz naše preverjene, zaupanje vredne mreže.

Povpraševanje

S kakšnimi pravimi zadevami se lahko obrnem na IURALL?
Na IURALL se lahko obrnete prav z vsako zadevo, ne glede na področje dela oz. določeno specializacijo. Vprašate nas lahko tudi, če niste prepričani, ali je vaše vprašanje pravno ali ne. IURALL je namreč, kot platforma, namenjen vsem pravnim zadevam, katere pa rešujejo specializirani odvetniki iz naše mreže. Sodelujoči odvetniki vam tako lahko pomagajo s hitrim pravnim nasvetom, s pomočjo pri pripravi ali pregledu pogodb ali drugih pravnih dokumentov, z zastopanjem vaših interesov v različnih postopkih in še v mnogih drugih primerih. Tako vam IURALL omogoča, da res izberete tistega, ki zna in ne tistega, ki ga nekdo pozna.
Kdo bo imel vpogled v mojo zadevo?
Z vašim pravnim vprašanjem se bo seznanil IURALL-ov svetovalec, ki bo prevzel in skrbel za vaš primer. Pravno relevantne podatke bo posredoval enemu ali nekaj odvetnikom, ki bi bili primerni za vas, in sicer z namenom, da preveri njihovo razpoložljivost in pripravljenost na sodelovanje. S posredovanjem povpraševanja soglašate s tem, da se vaši podatki posredujejo odvetnikom.
Koliko stane postopek izbire odvetnika?
Z odvetnikom vas povežemo brezplačno. IURALL-ova ekipa bo obdelala vaše pravno vprašanje in vas po potrebi prosila za dodatne informacije, nato pa vas povezala z najprimernejšim odvetnikom s specialističnim znanjem, potrebnim za vaš primer.
Kako hitro lahko pridem do odvetnika?
Enkrat, ko smo od vas dobili vse potrebne informacije, vas v stik s primernim odvetnikom običajno povežemo v roku 48 ur. Če je vaša zadeva nujna in je treba ukrepati takoj, prosimo da nam to sporočite in naredili bomo vse, da vas z odvetnikom povežemo v nekaj urah.

Pravno svetovanje

Na kakšen način so izbrani odvetniki, ki sodelujejo z IURALL-om?
Osebno smo intervjuvali vse odvetnike ter preverili njihovo strokovno znanje in praktične izkušnje na določenem pravnem področju. Vsi, s katerimi sodelujemo, izpolnjujejo naše visoke standarde in delijo IURALL-ovo filozofijo, da si vsaka stranka zasluži kvalitetno pravno storitev po predvidljivi in transparentni ceni. IURALL-ove stranke sodelujoče odvetnike ocenijo po opravljenem delu, kar omogoča stalno spremljanje kvalitete odvetniškega dela.
Na katerih pravnih področjih so specializirani sodelujoči odvetniki?
IURALL-ova mreža sodelujočih odvetnikov se stalno povečuje in danes obsega specialiste s področja zaposlovanja, varovanja podatkov, varstva avtorske pravice in drugih pravic intelektualne lastnine, evropske zakonodaje, varstva konkurence, ustanavljanja podjetij in razmerij med družbeniki, stečaja, davkov, kazenskega postopka, prekrškov, upravljanja z nepremičninami, družinskih razmerij, dedovanja, pravic tujcev in pridobivanja dovoljenja za delo v Sloveniji, postopkov reševanja sporov in zavarovanja.
Kakšen je tipičen odvetnik, ki sodeluje z IURALL-om?
Zgradili smo mrežo kakovostnih in specializiranih odvetniških pisarn ter izkušenih odvetnikov posameznikov in drugih pravnikov, ki so strokovnjaki vsak na svojem področju oz. specifični storitvi. Naši odvetniki so se običajno oddaljili od velikih tradicionalnih pisarn in pravnih služb zato, da lahko strankam svoje kvalitetne storitve ponudijo po konkurenčni ceni. Cenijo učinkovitost, prožnost in preglednost opravljene storitve.
Kaj pa, če gre za bolj kompleksno zadevo, ki potrebuje sodelovanje večih odvetnikov?
Sodelujemo tudi z večjimi odvetniškimi pisarnami, predvsem pri obsežnejših projektih, ki zahtevajo večjo ekipo pravnih strokovnjakov (npr. mednarodne transakcije, prestrukturiranja podjetji in projekti obnovljivih virov energije). Tudi v tem primeru pa je storitev opravljena v skladu z IURALL-ovo filozofijo.

Še vedno ne najdete kar želite?

Pišite nam