Kako odvetniki obračunavajo svoje storitve?

O tem, kdaj posameznik potrebuje odvetnika in kako ga poiskati, smo že pisali in vas vabimo, da si preberete na našem blogu. V tokratnem prispevku pa vam predstavljamo, kako odvetniki zaračunavajo svoje storitve in kakšna upravičenja oziroma možnosti imate vi, kot stranka, pri tem.

Kako poteka postopek najema odvetnika?

Potem, ko stranka izbere odvetnika, temu ponavadi sledi uvodni pravni posvet. Ta je običajno plačljiv (odvisno sicer od odvetnika in narave posveta). Po naših izkušnjah je cena takšnega pogovora lahko od 30 do 60 EUR na 15 min, se je pa o natančni ceni uvodnega pogovora in nadaljnjih storitev priporočljivo predhodno pozanimati. Takšne predhodne informacije o ceni so v nasprotju z običajnim prepričanjem brezplačne. Odvetniška poklicna etika odvetnika zavezuje, da stranko že vnaprej seznani s pričakovanim potekom postopka, ter s približno oceno stroškov zastopanja in morebitnimi tveganji, poleg tega pa ji mora omogočiti, da tudi sama pregleda odvetniško tarifo. V praksi se lahko zgodi, da transparentnost informacij varira, glede na poslovno prakso posameznega odvetnika. Z namenom, da bi se temu izognili in vodili standard transparentnosti, IURALL poskrbi, da je stranka pri izbiri odvetnika, o cenah, stroških, okvirnemu poteku postopka, strokovnosti odvetnikov, ipd. vedno vnaprej obveščena.

Želite uvodni pravni posvet z izkušenim odvetnikom?

Opišite nam vaš primer in v roku 24 ur vas bomo povezali s specialistom

Želim izkušenega odvetnika

V naslednjem koraku se stranka in odvetnik, s pisnim pooblastilom, dogovorita o zastopanju. Odvetnik mora pri svojem delu na podlagi Odvetniške poklicne etike, stranko o postopanju in delu redno obveščati, jo poučevati o dejanskem stanju in pravnih vprašanjih ter ji omogočiti vpogled v stanje zadeve. Vsi IURALL partner odvetniki se dosledno držijo omenjenih standardov vendar, v primeru da bi vi kot stranka vseeno imeli še kakšen dvom glede tega ali drugo vprašanje, vam je vselej prijazno na voljo vaš osebni IURALL svetovalec, ki bo poskrbel za še boljšo komunikacijo med vami in odvetnikom, obveščanje o stanju in vsebini postopka ter vam, kot že rečeno, pomagal pri drugih morebitnih vprašanjih. 

Kako se obračunavajo odvetniške storitve?

Vsako storitev, ki jo odvetnik opravi, je le-ta dolžan in upravičen obračunat, saj to od njega terjajo Zakon o odvetništvu, davčni predpisi in čas, ki ga je v preteklosti vložil v to, da je osvojil znanje in sposobnosti, da lahko strankam pomaga. Osnovno merilo in izhodišče za plačilo odvetniških storitev predstavlja odvetniška tarifa. Odvetnik pa se lahko s stranko, v obliki pisnega, dogovori tudi za drugačen način plačila

Končna cena odvetniških storitev je odvisna od vrste, kompleksnosti oz. zahtevnosti in vrednosti zadeve, časa, dogovora in drugih faktorjev. Ravno zaradi tega je celovito napovedovanje stroškov vnaprej nehvaležno delo. Po opravljeni storitvi, mora odvetnik v 8 dneh stranki izstaviti specificiran račun, iz katerega so natančno razvidna opravljena dejanja, izdatki, številke iz tarife, ki so podlaga za odmero odvetniških stroškov, oziroma vrednost predmeta pri storitvah, ki se vrednotijo po vrednosti predmeta. Slednje je pri uporabi IURALL platforme nekaj povsem običajnega.

Vas zanima, koliko bi znašale odvetniške storitve za vaš primer?

Opišite nam vaš primer in v roku 24 ur boste prejeli ponudbo

Želim ponudbo odvetnika

Plačilo po odvetniški tarifi

Odvetniška tarifa je “cenik” odvetniških storitev in določa način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških storitev ter izdatkov, ki jih je stranka dolžna plačati odvetniku za izvršene pravne storitve. Žal pa je, kot je kompleksno odvetniško delo, tudi sama nekoliko težja za osvojit. Razdeljena je v dva dela, splošni del kjer so zbrana osnovna pravila in posebni del v katerem so navedene posamične storitve (npr. ugovor zoper obtožnico, tožba), ki jih odvetniki opravljajo in je njihova vrednost določena s številom točk. Posebni del odvetniške tarife je, zaradi preglednosti, razdeljen na več poglavji, glede na vrsto zadeve (npr. kazenski postopek, pravdni postopek). Najboljšo predstavo o tarifi boste dobili s tem, da si jo ogledate tukaj.

Cena odvetniške storitve odraža vsoto točk posameznih opravljenih storitev, pomnoženih z vrednostjo točke. Vrednost točke od 06. 04. 2019, skladno s Sklepom o spremembi vrednosti točke, znaša 0,60 EUR, od takrat naprej velja tudi zadnji preračun tarife

Primer: 

 • Odvetniška nagrada za pripravo tožbe zaradi motenja posesti na podlagi tarifne številke 18/2 (prva alineja) znaša 300 točk. 300 točk x 0,60 EUR = 180,00 EUR. Cena priprave tožbe zaradi motenja posesti tako znaša 180,00 EUR. Temu pa je potrebno prišteti še morebitne stroške (potni stroški, dnevnice, poštnina, telefonski stroški, izdatki za takse, fotokopiranje, drugi stroški) in v primeru, da je odvetnik davčni zavezanec še 22 % DDV.  Celotni stroški priprave omenjene tožbe tako znašajo vsoto skupne cene odvetniških storitev, izdatkov in DDV (180,00 EUR + stroški + 22 % DDV). 

Vrednost storitve pa se v določenih primerih določi glede na samo vrednost obravnavanega (spornega) predmeta. Odvetnik uporabi vrednost, ki jo navede stranka oziroma drugi udeleženci postopka. Za določitev vrednosti storitve se navedena vrednost obravnavanega predmeta vnese v tabelo iz tarifne številke 18/1. 

Primer:

 • Priprava tožbe za plačilo odškodnine v višini 5.000,00 EUR. Tabela tarifne številka 18/1 določa, da je vrednost priprave tožbe v pravdnem postopku, katerega vrednost predmeta je od 3.000 do 10.000 točk (1.800,00 – 6.000,00 EUR), enaka 300 točk. Temu sledi: 300 točk x 0.60 EUR = 180,00 EUR. Vidimo lahko, da je cena priprave odškodninske tožbe 180,00 EUR + stroški + DDV (v primeru, da je odvetnik davčni zavezanec). To je zgolj cena priprave tožbe in ne vključuje zastopanja v celotnem postopku in/ali vlaganja morebitnih pravnih sredstev (pritožba).
 • Za primerjavo, priprava tožbe za plačilo odškodnine v višini 20.000,00 EUR bo po tarifi znašala 300,00 EUR (500 točk x 0.60 EUR)+ stroški + DDV, tožba v višini 50.000,00 EUR pa 540,00 EUR (900 točk x 0,60 EUR)+ stroški + DDV.  

Kot zgoraj omenjeno, lahko kot stranka odvetnika prosite, da vas vnaprej seznani s približno oceno stroškov zastopanja. Lahko pa to za vas opravi IURALL, saj za vas prosimo odvetnike, ki imajo strokovno znanje in izkušnje iz področje vaše zadeve, da pripravijo ponudbe za vas in vas tako seznanijo s tem, kar vas čaka. Zadostuje, da nam s svojimi besedami opišete vaš problem tukaj

Za informacije o določenih storitvah pa vam je na voljo tudi naša aplikacija za informiranje s približno oceno stroškov. Brezplačno jo lahko preizkusite s klikom na gumb:

Poizvedba

Dogovor o plačilu odvetniških storitev

Odvetnik in stranka pa lahko skleneta tudi dogovor o drugačnem načinu plačila odvetniških storitev. Tak dogovor mora biti pisen, ločen od ostalih pooblastil in dogovorov. Zakon o odvetništvu in Odvetniška tarifa dovoljujeta, da se lahko stranka in odvetnik dogovorita, da bo storitev plačana:

 1. v pavšalnem znesku;
 2. v odstotku od vrednosti prisojenega zneska ali od pridobljene vrednosti v postopku (plačilo po uspehu);
 3. po porabljenem času (po urni postavki, glede na dogovor z odvetnikom); ali
 4. po posebnem delu odvetniške tarife s povečanjem za določen odstotek

Odvetnik in stranka se lahko s pisnim dogovorom dogovorita tudi za nižje plačilo odvetniških stroškov, kot so določeni po Odvetniški tarifi (17. člen Odvetniške tarife). Zakon pa nenazadnje dovoljuje tudi različne kombinacije dopustnih metod obračuna. Prepoveduje pa, da bi se odvetniki in stranke dogovorili za kombinacijo plačila po uspehu in plačila po določbah posebnega dela odvetniške tarife, t.j. plačila na podlagi točk plus % od prisojenega oz. pridobljene vrednosti. 

DOGOVOR O PAVŠALNEM ZNESKU pomeni, da se odvetnik s stranko dogovori, da bo stranka za opravljeno storitev plačala fiksni znesek (drugačen od vrednosti po Odvetniški tarifi). Tak dogovor lahko pomeni enkratno plačilo za opravljeno storitev ali mesečni pavšal (neke vrste naročnina pravnih storitev). Tak pavšalni znesek se pogosto uporablja pri dogovorih o občasnem svetovanju in zastopanju gospodarskih subjektov, ki nimajo svoje pravne službe. To deluje tako, da stranka vnaprej mesečno plačuje dogovorjen znesek plačila, odvetnik pa bo v obsegu, dogovorjenem v pogodbi, svetoval in zastopal stranko. Pri fiksnem znesku je potrebno dobro predvidevanje lastnih potreb, saj bo odvetnik, kljub temu, da določen mesec ne bo opravil nobenih storitev, upravičen do dogovorjenega mesečnega pavšala. 

Če se stranki dogovorita za PLAČILO PO USPEHU (v odstotku od vrednosti prisojenega zneska ali od pridobljene vrednosti v postopku), odvetnik prejme plačilo zgolj v primeru, da bo stranka v postopku uspešna oziroma glede na delež uspešnosti. V praksi pogosto zaznavamo prepričanje strank, da odvetniki običajno svoje storitve zaračunavajo po uspehu. Dejansko pa je takšen način bolj izjema kot pravilo in je stvar individualnega dogovora med odvetnikom in stranko. Plačilo o uspehu se na primer pogosto uporablja v odškodninskih zadevah.     

V tuji poslovni praksi se pojavljajo še druge modifikacije metod plačila, ki počasi postajajo prisotne tudi pri nas, npr.: 

 • plačilo po urni postavki (z zgornjo omejitvijo števila ur); 
 • “plačilo po drsni lestvici ”glede na dohodek stranke; 
 • plačilo po posamezni vlogi; 
 • plačilo po pavšalnem znesku, od katerega se odštejejo opravljene ure dela po določeni urni postavki, ipd. 

Po naših izkušnjah, na slovenskem trgu prevladujeta plačilo po odvetniški tarifi in po porabljenem času. Pri plačilu po porabljenem času je urna postavka odraz trga. Po naših ocenah varira nekje med 80 in 240 EUR, v določenih gospodarskih zadevah pa je lahko tudi višja.

Priporočljivo – ponovno – je, da se stranka in odvetnik vnaprej dogovorita glede načina obračunavanja odvetniških storitev in da stranka pridobi informacijo s približno oceno stroškov. Stranke imate pravico, da se o tem informirate in dogovorite z odvetnikom. Lahko pa to za vas opravi IURALL, saj za vas prosimo odvetnike, ki imajo strokovno znanje in izkušnje iz področje vaše zadeve, da pripravijo ponudbe za vas in vas tako seznanijo s tem, kar vas čaka. Zadostuje, da nam s svojimi besedami opišete vaš problem tukaj

Za informacije o določenih storitvah pa vam je na voljo tudi naša aplikacija za informiranje s približno oceno stroškov. Brezplačno jo lahko preizkusite s klikom na gumb:

Poizvedba

Povračilo odvetniških stroškov v primeru uspeha

Stranka, ki v postopku izgubi, je nasprotni stranki, ki je v postopku zmagala, dolžna povrniti stroške postopka. Obveznosti povrnitve odvetniških stroškov, obsega le stroške, ki jih sodišča odmerijo po odvetniški tarifi. Pri tem se morebitne pogodbe nasprotne stranke s svojim odvetnikom o drugačnem plačilu ne upoštevajo, razen v sporu med odvetnikom in njegovo stranko, ki izvira iz takšne pogodbe.

Enako pa bo na drugi strani, stranka, ki je v postopku zmagala, dobila od nasprotne stranke, povrnjene le stroške odmerjene po tarifi, ne glede na to za kakšen način plačila se je s svojim odvetnikom dogovorila in ne glede na to, koliko mu je dejansko plačala. V primeru, da se je z odvetnikom dogovorila za višje plačilo kot po tarifi, bodo povrnjeni stroški nižji od njenega plačila odvetniku. Odvetniški kodeks na tem mestu določa, da mora odvetnik stranko že predhodno poučiti, da je sodna odmera stroškov v breme nasprotne stranke, lahko manjša od njegovega računa stranki.

Vas zanimajo možnosti uspeha v vašem primeru?

Opišite nam vaš primer in v roku 24 ur boste prejeli ponudbo odvetnika

Želim oceno odvetnika

Sklep 

Izbrati pravega odvetnika je zahtevno delo, med drugim zato, ker je o odvetnikih težko poiskati dovolj informacij za sprejem informirane odločitve. Poleg priporočil, specializacije in izkušenj, je zagotovo pomemben faktor tudi cena. Na drugi strani pa obstoji visoko tveganje povezano z napačno odločitvijo, t.j. izguba časa, denarja ter slabše možnosti uspeha.

Ne glede na to, da v Sloveniji velja odvetniška tarifa, je dejstvo, da ceno odvetniških storitev oblikuje trg saj odvetniki uporabljajo tudi druge dopustne načine dogovorov za obračunavanje svojih storitev.

Priporočljivo je, da stranka, pred samo izbiro obišče več posameznih odvetnikov in odvetniških pisarn, preveri ceno in se pogovori o načinu sodelovanja. Da bi vam prihranili skrb, čas in nevšečnosti povezane z iskanjem pravne pomoči in transparente ter optimalne cene, IURALL nudi dostop do preverjenih, neodvisnih in zelo strokovnih odvetnikov na različnih pravnih področjih ter vam stoji ob strani pri izbiri pravne pomoči, ki je vašim potrebam najbolj primerna.

One thought on “Kako odvetniki obračunavajo svoje storitve?

Comments are closed.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje