LOČITEV – Kako se sporazumno razvezati?

broken-heart.jpg

Danes predstavljamo manj dopustniško, vendar sodeč po vprašanjih, ki jih dobivamo, zelo aktualno področje – ločitve. 

Odločitev za ločitev ni nikoli lahka in iz nje redkokdo pride kot zmagovalec. Da pa so izgube za vse vpletene čim manjše je pomembno, če sta se partnerja sposobna raziti sporazumno.

Kje izvesti postopek sporazumne ločitve?

Zakonca, ki bi se želela sporazumno razvezati, imata dve možnosti:

Ločitev pri notarju

Ta pride v poštev v primeru, če zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi izvajata starševsko skrb (torej so otroci polnoletni). 

Zakonca se v notarskem zapisu sporazumeta o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, v katerem živita, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Zakonska zveza je razvezana z dnem podpisa sporazuma pri notarju. 

Sporazumna ločitev pred sodiščem

Če imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze predložiti pristojnemu okrožnemu sodišču, pri čemer ni treba navajati razloga za ločitev. 

Predlogu morata predložiti sporazum o preživljanju skupnih mladoletnih otrok, v njem pa določita:

* pri komu bodo otroci po ločitvi, 

* stike drugega zakonca z mladoletnimi otroki, 

* preživnino, ki jo mora ta zakonec plačevati. 

Sporazum lahko sestavita zakonca sama in ne rabi biti zapisan v obliki notarskega zapisa. 

V obliki izvršljivega notarskega zapisa pa mora biti sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in starši v skladu s koristjo otrok. Če sodišče ugotovi, da sporazum zakoncev iz prejšnjega odstavka ni v skladu s koristjo otrok (pred tem lahko pridobi tudi mnenje otroka), predlog za sporazumno razvezo zavrne.

Kaj pa če zakonca ne moreta doseči sporazuma?

Če se želi ločiti samo eden od zakoncev, ali se zakonca ne moreta sporazumeti o delitvi skupnega premoženja ali preživljanju skupnih otrok, lahko vsak od zakoncev na pristojno okrožno sodišče vloži tožbo na razvezo zakonske zveze. V tožbi mora zakonec obvezno navesti utemeljen razvezni razlog – nevzdržnost zakonske zveze.

Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi tožbe, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši. Pri tem mora ugotoviti, kako bodo koristi otroka najbolje zagotovljene.

Podrobnejše bo postopek ločitve na podlagi tožbe predstavljen v enem od naslednjih prispevkov na naši strani. 

Kaj je posvetovalni razgovor na CSD?

Pred vložitvijo predloga ali tožbe na sodišče morata zakonca oddati predlog za posvetovalni razgovor na CSD.

Posvetovalni razgovor na CSD ni obvezen:
  • če zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb,
  • če je eden od zakoncev nerazsoden,
  • če ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan oziroma
  • če en ali oba zakonca živita v tujini.

Zakonca se morata predhodnega svetovanja udeležiti osebno brez pooblaščencev.

Center za socialno delo v 14 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje stranke povabi na predhodno svetovanje, ki se opravi najpozneje v 60 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje.

Kako se sporazumno razveže zunajzakonska skupnost?

Neporočena starša lahko po prenehanju zunajzakonske skupnosti odnose do skupnih mladoletnih otrok (varstvo, vzgojo, stike in preživljanje) uredita sporazumno na sledeč način:

  • pri sodišču predlagata potrditev pripravljenega sporazuma,
  • sodišče ugotovi, ali je sporazum v skladu s koristjo otrok, ter pridobi mnenje centra za socialno delo, lahko pa pridobi tud otrokovo mnenje.

Če se starša po razpadu zunajzakonske skupnosti ne moreta sporazumeti o vprašanjih glede skupnih otrok, lahko vsak od njiju pri sodišču zahteva ureditev teh vprašanj. Postopek bo v bistvenih točkah enak kot pri razvezi zakonske zveze na podlagi predloga, ko ni sporazuma. 

Če se zunajzakonska partnerja ne moreta sporazumeti o delitvi skupnega premoženja, lahko vsak od njiju sproži nepravdni postopek za delitev premoženja. 

V znanju je moč. Tudi pravnem! Upamo, da ste po prebranem močnejši.

© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Izberi odvetnika

Opiši primer. Preglej ponudbe več odvetnikov. Najami odvetnika. Reši primer.

Opiši primer