Kateri poslovni trendi bodo (pravno) oblikovali leto 2021?

Z zaključkom leta je povsem običajno, da začnemo razmišljati, kaj bo prineslo novo leto. Z gotovostjo lahko trdimo, da je leto 2020 korenito poseglo v tok življenja, pretreslo trg in pospešilo razvojne procese. Glede na pretresljivost in nepredvidljivost minulega leta, kakšen vpliv bodo imele posledice leta 2020 na leto 2021 in kaj lahko pričakujemo po koncu epidemije? Pri IURALLu smo skupaj z različnimi poslovneži in odvetniki raziskali, kakšni poslovni trendi čakajo poslovni svet in kakšni bodo (pravni) izzivi ter ugotovljeno prenesli v serijo blogov, ki vam bodo pomagali, da boste na vsakem koraku (pravno) pripravljeni na izzive.

Da bi lahko osvetlili pot v prihodnost, moramo najprej posvetiti pozornost preteklemu letu. Aktualne razmere v letu 2020 so zagotovo prinesle mnoge negotovosti ter dramatičen pretres trga, načina življenja, načina opravljanja dela ter pospešile razvojne procese, predvsem na področju digitalizacije. Splet omejevalnih ukrepov, upad gospodarske aktivnosti, spremembe prioritet ter vedenja potrošnikov, so mnogim podjetjem povzročili izgubo naročil, dobavnih verig, odsotnost zaposlenih in jih prisilili v preusmeritev in iskanje novih načinov za zagotavljanje storitev/blaga svojim strankam, tržnih priložnosti ter v spremembe delovnih procesov.

Največjo spremembo je doživel koncept dela na domu, digitalizacija se je prikradla v čisto vse do zdaj skrite kotičke, podjetja so se za boljšo učinkovitost med seboj začela strateško povezovati. Kljub vsem pozitivnim premikom pa se skritim posledicam aktualne krize ne bomo mogli izogniti – pojavile se bodo predvsem v obliki porasta insolvenčnih postopkov (stečajev). Bolj podrobno o vsakem posameznem trendu lahko preberete v nadaljevanju.

Kakšni poslovni trendi čakajo poslovni svet?

Delo na domu

Pričakovati je, da bo poslovanje podjetij v letu 2021 gradilo na izkušnjah preteklega leta in bilo po vsej verjetnosti precej drugačno od poslovanja pred epidemijo. Temu v prvi fazi botruje napoved, da se razmere v prvi polovici leta 2021 še ne bodo takoj umirile, in da se bodo v tem letu šele začele kazati skrite posledice krize, ki jo je prineslo lansko leto. Tako bo še naprej potrebna obilica kratkoročnega usklajevanja, ozaveščenost o aktualni in hitro spreminjajoči se zakonodaji, spremembe v pristopih, pospešeno uvajanje novih tehnologij in digitalizacije in veliko poguma za uresničevanje zastavljenih ciljev.

Delo na domu

Drugi razlog, da se kljub morebitnemu rahljanju ukrepov poslovanje ne bo vrnilo v stare tirnice, so lanske pozitivne izkušnje z vpeljanimi inovacijami v vsakodnevne procese. Takšen primer je na primer delo na domu, ki se je pokazalo kot zelo koristna praksa tako za delodajalce kot za delavce, tudi v času, ko ni treba izdatno paziti na javno zdravje. Zato iz različnih smeri in z različnimi iniciativami prihajajo pozivi k pripravi bolj fleksibilne zakonodaje na tem področju, ki bo olajšala urejanje dela na domu. Dogajanje zagotovo velja spremljati v 2021.

“Dogajanje na področju dela na domu je samo začetek trenda, ki bo ostal z nami in se le še krepil. To bo terjalo prilagoditve, ne samo pri organizaciji podjetja, ampak tudi pri vodenju.”

Več o tem, kako je bilo lansko leto “leto dela na domu”, kakšni izzivi so se pri tem pojavili ter kakšne spremembe, povezane z delom na domu, pričakujemo v letu 2021, si lahko preberete v blogu o delu na domu v letu 2021.

Digitalizacija

digitalizacija

Kot smo že omenili, je leto 2020 sprožilo pospešitev že tako hitrega razvoja na področju digitalizacije. V svetu, kjer ima vsak v žepu telefon z dostopom do spleta, je potrošnik tisti, ki diktira, kaj in kako se bo kupovalo. Opremljeni z veliko količino podatkov in dostopom do velikega števila ponudnikov, potrošniki postajajo bolj zahtevni. Kot ugotavlja Deloitte, 75 % potrošnikov od podjetij pričakuje brezhibno in enotno interakcijo preko različnih kanalov, naj bodo ti na družbenih omrežjih, na spletni strani ali preko telefona. 86 % potrošnikov pa pričakuje, da bodo lahko med komunikacijo brezskrbno menjali kanal, po katerem poteka. Po letu 2020, ko je komunikacija na daljavo postala nova normalnost, bo fleksibilnost komunikacije najmanj, kar bodo potrošniki pričakovali.

To fleksibilnost in brezhibno povezovanje med komunikacijo lahko dosežemo le z digitalizacijo informacij, zbranih o potrošniku. A po pretekli raziskavi Ekonomske fakultete uporabniška izkušnja ni prioriteta digitalizacije, ampak se slovenska podjetja pri digitalizaciji veliko bolj posvečajo povečanju učinkovitosti in izboljšanju poslovnih odločitev. V zadnjih letih se je ta percepcija postopoma spremenila in v letu 2021 mora digitalizacija potrošnikove izkušnje postati prioriteta.

“Digitalizacijo poznamo že dolga leta in ni nobena novost. Ne pozabite pa na uporabniško izkušnjo in tveganja, ki so povezana z vsemi zbranimi podatki v digitalnem svetu.”

Še pomembnejše spremembe pa bodo na področju avtorskih pravic v Evropski uniji, saj v juniju prihaja v veljavo nova zakonodaja na področju spletne uporabe avtorskih del. Tako bo, med drugim, več del na voljo v študijske namene, olajšan bo pretok televizijskih in radijskih kanalov preko mej in preko spleta ter bolj rigidno strukturiran trg avtorskih del preko spleta. Pred velikim izzivom so v letu 2021 tudi vsa podjetja, ki izvažajo podatke izven območja Evropske unije – po odločitvi Evropskega sodišča iz julija 2020 mora podjetje pred prenosom podatkov izven področja pod GDPR preučiti in postaviti oceno, ali je jurisdikcija, kamor prenašajo podatke, pod podobno močno zaščito podatkov. Sistem sestave te ocene bo veliko vprašanje leta 2021. Brez ustreznega sporazuma, bo ta zahteva veljala tudi za izvoz v Veliko Britanijo.

Sodelovanje podjetij

Skladno z izkušnjo iz lanskega leta, bosta v 2021 fleksibilnost in hitrost še naprej glavni kvaliteti poslovanja. Podjetja so še posebej v preteklem letu izkusila, da lahko obe kvaliteti izboljšajo s strateškim sodelovanjem.

sodelovanje podjetij

Sodelovanje se tako pojavlja kot vedno pogostejša in pomembnejša praksa med podjetji, za zagotavljanje celovite ponudbe, utrjevanja oz. izboljševanja tržnega položaja in/ali (hitro) prilagajanje na razmere na tržišču. Vendar, če se podamo v sodelovanje brez predhodnih priprav, lahko to vodi do nezaupanja med partnerji, neefektivnega poslovanja ali različnega ocenjevanja uspeha.

“Sodelovanje med podjetji nam prinaša nove priložnosti. Ampak če je ženitna pogodba pri sklepanju zakonske zveze možnost, naj bo pri sodelovanju podjetij (obvezen) prvi korak.”

Na kaj naj bomo pozorni, preden podpišemo pogodbo o sodelovanju? Imeti moramo jasen skupen cilj, vzpostavljen sistem nadzora in vodenja, imeti skupne kriterije uspeha in določiti način reševanja potencialnih konfliktov.

O prednostih, praksah in o tem na kaj je treba biti pozoren pri oblikovanju takšnega sodelovanja, v blogu o sodelovanju podjetij.

Postopki zaradi insolventnosti

Na žalost se bo po napovedih strokovnjakov v letu 2021 poznal tudi ekonomski udarec epidemije. Pričakujemo lahko povečano število insolvenčnih postopkov, tako pri podjetjih kot posameznikih, predvsem tistih, povezanih z dejavnostmi, ki so morale svojo ponudbo omejiti skladno z ukrepi za zajezitev epidemije.

Leto 2021 bo čas konsolidacije, sprememb, krčenja, obnove, združitev/prevzemov in porasta izvršb ter insolvenčnih postopkov med podjetji. Iz tega scenarija pa niso izvzeti niti posmezniki, pri katerih se enako pričakuje porast brezposelnosti in osebnih stečajev. V povezavi z navedenim se bo po vsej verjetnosti povečalo tudi število delovnopravnih zadev/sporov.

postopki zaradi insolventnosti

Za uspešno prebroditev takšnih obdobij so zagotovo ključnega pomena dobro tržno predvidevanje, priprava, spremljanje dnevno spreminjajoče se zakonodaje tako na področju ukrepov za zajezitev epidemije kot glede uveljavljanja fiskalnih spodbud, v okviru zmožnosti ustrezna adaptacija poslovanja (spletna prodaja, dostava, digitalizacija) in delovnih procesov (delo na domu, čakanje na delo), preverjanje bonitet poslovnih partnerjev, sklepanje dobro pripravljenih pogodb, komunikacija z upniki in dolžniki in nenazadnje ustrezno vodenje izvršilnih in stečajnih postopkov. Pri slednjih je treba računati, da se lahko pojavimo na eni ali drugi strani.

Če se vam v letu 2021 to zgodi, vam svetujemo, da pravočasno poiščete strokovnjaka, ki vam bo pomagal skozi ta proces, da se čim prej začne okrevanje.

“Žal vsi ne uspejo prebroditi krize. A na koncu so dobre poteze tiste, ki odločajo o (ne)uspehu.”

Kakšno gospodarsko aktivnost strokovnjaki pričakujejo v letu 2021 in kako se na to ustrezno pripraviti. , lahko preberete v blogu Ali bo v letu 2021 prišlo do porasta stečajev.

*    *    *

Vsi omenjeni trendi so v naši družbi prisotni že kar nekaj časa in do nedavnega se nam je zdelo, da se vsi spreminjajo z veliko hitrostjo. Leto 2020 nam je vsekakor pokazalo pravo definicijo hitrosti in hkrati dalo jasno sporočilo o spremembah kot edini stalnici v našem življenju.

Kako IURALL podpira podjetja v letu 2021?

Seveda člani IURALL ekipe, ki smo pripravili to serijo blogov, nimamo kristalne krogle, da bi lahko z gotovostjo napovedali prihodnost. Zato bomo na elektronski naslov admin@iurall.com veseli vsakršne pripombe in komentarja, kaj vi ocenjujete, da bo krojilo leto 2021 – tako na področju posla kot tudi prava.

So pa z vsemi izzivi seznanjeni, in vedo kako jih reševati, tudi odvetniki v IURALL mreži.

Najdi odvetnika

© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje