MGRT je pripravilo program pomoči gospodarstvu za leto 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo program pomoči gospodarstvu za leto 2021. Glavni prioriteti programa za okrevanje gospodarstva sta zagotavljanje likvidnosti in pomoč za digitalni in zeleni prehod podjetij.

Podjetja bodo lahko do pomoči, ki vključuje povratna (garancije, posojila) in nepovratna sredstva (vavčerji, subvencije) dostopala neposredno preko ministrstva in preko Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenske turistične organizacije ter SID Banke.

Podrobneje o tem, kakšne vrste pomoči predvideva program, si lahko preberete tukaj.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje