Katera so bila najbolj iskana pravna področja v letu 2021?

Pri IURALLu smo kot vsako letu naredili “inventuro” in se ozrli na prehojeno pot preteklega leta. Natančneje smo preverili katere pravne vsebine in strokovnjake katerih pravnih področij ste na našem portalu, v preteklem letu, najbolj iskali. V nadaljevanju preberite, s kakšnimi pravnimi vprašanji ste se posamezniki in podjetja ukvarjali v letu 2021.

Najbolj brane pravne vsebine 

Pri IURALLu smo se najprej lotili analize branosti pravnih vsebin. Podatki kažejo, da se je število uporabnikov, ki so na naši platformi iskali pravne informacije, v primerjavi z letom 2020 povečalo za 100 %, pri čemer so bili najbolj brani naslednji prispevki. 

Na prvem mestu daleč pred vsemi prednjači blog Invalidnost 3. kategorije in vpliv na delovno razmerje, ki je v kratkem času prehitel naš najbolj brani blog Kako odvetniki obračunavajo svoje storitve. Na tretjem mestu pa ostaja prispevek Kako si lahko enostavno uredimo začasno prebivališče?

Približujejo se jim:

 1. mesto: Kako se izračuna višina odpravnine?
 2. mesto: Vprašanja in odgovori o brezplačni pravni pomoči
 3. mesto: Ločitev- Kako se sporazumno razvezati?

Sledijo pa še:

 1. mesto: Kako se izračuna odpravnina ob poteku pogodbe za določen čas?
 2. mesto: Kako pripraviti veljavno oporoko?
 3. mesto: Ločitev- skupno premoženje in otroci
 4. mesto: Kaj je odvetniška tarifa?

Delovnopravne vsebine so nasploh zelo iskane. Presenetila pa nas je visoka branost članka o invalidnosti 3. kategorije in vplivih na delovno razmerje. Tukaj gre na primer za osebe, ki niso več zmožne za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravljajo določeno delo s krajšim delovnim časom. Iz podatkov je mogoče sklepati, da je na tem področju veliko nejasnosti, zato delavci in delodajalci vneto iščejo odgovore.

Videti je tudi, da uporabnike močno zanimajo splošne informacije o odvetnikih in njihovem delu, kar je verjetno tudi posledica pomanjkanja takšnih informacij na trgu. Odvetništvo je marsikomu še vedno tuje, kar vodi v določene negotovosti. Marsikdo zato kljub potrebi po pravni pomoči zanjo ne prosi, ker ne razume dodane vrednosti oziroma koliko ga bo to stalo. Pri IURALLu si želimo to spremeniti, saj lahko pravočasna pravna pomoč posamezniku prihrani marsikatero stresno situacijo ter visoke stroške. Gleda na visoko branost je očitno, da je delovanje IURALL-a, ki osvetljuje to tematiko med uporabniki, dobro sprejeto. 

Vedno aktualno pa je tudi družinsko pravo. To tudi potrjujejo ugotovitve v nadaljevanju, da je bilo v preteklem letu ponovno iskanih največ odvetnikov s področja družinskega prava. Hkrati pa ocenjujemo, da je na visoko branost teh tematik prispeval tudi lanski pretres vsakdanjega življenja, ki je odkrili nekatere težave, na kar smo opozarjali že v preteklem letu.

Najbolj iskani pravni strokovnjaki?

Poleg branih pravnih vsebin smo, kot že napovedano, analizirali še področje pravnih izzivov, s katerimi so se srečali uporabniki, ki so se na nas obrnili z željo, da poiščejo odvetnika strokovnjaka za posamično pravno področje.

Število povpraševanj po pravni pomoči se je v primerjavi z lanskim letom bistveno povečalo. Lani smo ob začetku epidemije beležili manj kot 100 povpraševanj na mesec, najmanj pa jih je bilo v maju. Po naših ocenah so na to vplivale posledice vsesplošne ustavitve življenja, padec gospodarske aktivnosti in negotovost, ki jo je prinesel ta novi pojav. Nato je povpraševanje nihalo skladno z odpiranjem in zapiranjem družbe, a v svojih vrhih nekako ni močno prerastlo 150 povraševanj na mesec. Vse do marca 2021, ko je število povpraševanj sunkovito naraslo in začrtalo nov trend z 200- 250 povpraševanji na mesec. 

Če pogledamo podrobneje, smo v preteklem letu pri IURALLu prejeli največ povpraševanj na področju družinskega prava, temu sledijo izzivi na področju stvarnega in delovnega prava. Zelo zanimivo je, da se je vrhu z izrazitim naraščajem v septembru pridružilo še dedno pravo. Na petem mestu pa sledi kazensko pravo. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da posamezniki najpogosteje iščejo pomoč v povezavi s spori, vezanimi na razpad ljubezenske zveze. Po vsej verjetnosti so se začele kazati tudi posledice družbene izolacije, kar je z zagonom sodišč in drugih institucij rezultiralo v naraščanju družinsko pravnih zadev. Na visoko stopnjo ločitev kažejo tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije. V letu 2020 je bilo v Sloveniji več kot 1.700 ločitev. Že v prvem četrtletju leta 2021 pa kar 652, na podlagi česar lahko sklepamo, da je bilo v lanskem letu okoli 2.600 ločitev, vendar so ti podatki še nepreverjeni. Seveda v te številke niso všteti še številni neevidentirani razpadi zunajzakonskih skupnosti. Ker gre v tem primeru za kompleksne postopke, pri katerih so v “igri” tako otroci kot premoženje, je motivacija za najem odvetniške pomoči večja in tudi cenovna občutljivost nekoliko manjša.

Kot zanimivost velja izpostaviti še, da smo v lanskem letu v primerjavi z letom 2020 zabeležili več pravnih vprašanj, povezanih s COVID-19, ki pa niso bile samo delovnopravne narave, ampak tudi upravnopravne, pogodbene, itd.  Na plan so prišla nova vprašanja, ki dosedaj niso bila definirana, zaradi česar so bili ljudje zmedeni. Zadeve so bile povezane na primer z:

 • nezmožnostjo izplačila vavčerjev, ki jih je turistično podjetje izdalo zaradi nezmožnosti izpeljave počitnic,
 • vračilom mesečnega temeljnega dohodka (COVID-19),
 • ukrepi povezanimi s prečkanjem državne meje (testiranje),
 • zamudo operacije zaradi zamude pri izdaji rezultatov testiranja COVID-19,
 • mobingom zaradi testiranja/ (ne) nošenja mask na delovnem mestu;
 • obveznostjo testiranja v turizmu,
 • ustavnosti obveznega (plačljivega) testiranja na delovnem mestu,
 • odreditvijo karantene,
 • izgubo službe zaradi covid-19 situacije,
 • kršitvijo zakona o nalezljivih boleznih,
 • odpovedjo letalskih kart in povrnitvijo kupnine.

Sklep

Leto 2021 je ob stalno prisotnih epidemioloških ukrepih, zaznamovalo postopno odpiranje družbe in dvig gospodarske aktivnost. Posledično smo zabeležili večje število povpraševanj, pri čemer ostajajo najbolj iskana področja enaka. Ljudje še vedno najbolj iščejo pomoč in odgovore na področju družinskega, delovnega in stvarnega prava. Lahko pa smo bili priča dvigu dednopravnih in upravnih zadev, zadnje so bile predvsem povezane z nejasnimi ukrepi za zajezitev epidemije. Nad vsem dogajanjem bomo pri IURALLu bedeli tudi v prihodnosti, zato nas spremljajte, saj vam bomo še naprej nudili informacije o pravnem utripu Slovenije, s katerimi se boste lahko pravno opolnomočili. 

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje