Kaj je odvetniška tarifa?

Odvetniška tarifa je “cenik” odvetniških storitev. Odvetniki so namreč na podlagi zakona upravičeni do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom. Ta plačila in povračila ureja odvetniška tarifa.

Odvetniška tarifa določa način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških storitev ter izdatkov, ki jih je stranka dolžna plačati odvetniku za izvršene odvetniške storitve. Razdeljena je v dva dela, splošni del kjer so zbrana osnovna pravila in posebni del v katerem so navedene posamične storitve (npr. ugovor zoper obtožnico, tožba), ki jih odvetniki opravljajo in je njihova vrednost določena s številom točk. Posebni del odvetniške tarife je razdeljen na več poglavji, glede na vrsto zadeve (npr. kazenski postopek, pravdni postopek).

Cena odvetniške storitve odraža vsoto točk posameznih opravljenih storitev, pomnoženih z vrednostjo točke. Vrednost točke od 06. 04. 2019, skladno s Sklepom o spremembi vrednosti točke, znaša 0,60 EUR, od takrat naprej velja tudi zadnji preračun tarife.

V našem blogu Kako odvetniki obračunavajo svoje storitve, si lahko ogledate dva primera uporabe odvetniške tarife / izračuna cena odvetniške storitve.

Kot stranka lahko odvetnika prosite, da vas vnaprej seznani s približno oceno stroškov zastopanja. Lahko pa to za vas opravi IURALL, saj za vas prosimo odvetnike, ki imajo strokovno znanje in izkušnje iz področje vaše zadeve, da pripravijo ponudbe za vas in vas tako seznanijo s tem, kar vas čaka. Zadostuje, da nam s svojimi besedami, brez obveznosti, opišete vaš problem >>

Začnite s klikom na ta gumb

Za informacije o določenih storitvah pa vam je na voljo tudi naša aplikacija za informiranje s približno oceno stroškov. Brezplačno jo lahko preizkusite s klikom na gumb:

Brezplačna poizvedba

Ne pozabite pa, da se odvetnik lahko s stranko v obliki pisnega dogovora, dogovorijo tudi za drugačen način plačilaKakšen in kako si preberite tukaj.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje