Zakaj je sedaj čas za online izbiro odvetnika?

Običajno je posameznik našel in izbral odvetnika na podlagi priporočila prijatelja, znanca, poslovnega partnerja in se dogovoril za uvodni sestanek. Na tej točki je do dejanskega reševanja problema še dolga in nezanesljiva pot, saj se zaradi pomanjkanja pravnega znanja o problemu in predhodnih informacij o odvetniku, posameznik podaja relativno v neznano. Obstaja tudi možnost, da odvetnika ne bo izbral oziroma na drugi strani odvetnik ne bo pripravljen prevzeti zadeve – na primer zaradi prezasedenosti ali lastnosti pravnega problema. Na tem področju je informacijska tehnologija prinesla možnost iskanja in izbire odvetnika preko spleta, s čimer se dejansko poveča preglednost nad bazo odvetnikov, zmanjša asimetrija informacij in olajša sam postopek izbire ter vzpostavitve kontakta – kjerkoli in kadarkoli. Iskalnik za odvetnike IURALL gre na tem področju še korak dlje. Več o tem kako, preberite v nadaljevanju. 

Identifikacija pravnega problema

identifikacija pravnega problema

Statistike kažejo, da se v povprečju posameznik nekje na dve leti znajde pred pravnim problemom, od tega pa manj kot tretjina pravnih problemov ni deležna (ustrezne) pravne pomoči, pri čemer so številke pri posameznikih z nižjim življenjskim standardom še nižje.

Prvi korak v procesu reševanju problema je zagotovo njegova identifikacija in ugotovitev ali bi v konkretnem primeru posameznik potreboval pomoč pravnega strokovnjaka (odvetnika) ter kakšna bi bila dodana vrednost takšne pravne storitve. O tem, kako odgovoriti na to vprašanje smo v našem blogu že pisali in si lahko to natančneje preberete tukaj. Prav tako pa si lahko tam preberete tudi Kako nam lahko pomagajo sodišča in odvetniki v Ljubljani. Izpostaviti je potrebno, da gre za kritično točko od katere je v veliki meri odvisno kako oziroma, če sploh, se bodo stvari v prihodnosti odvijale.

Glede na to, da v ožjem pravnem svetu nimamo splošnih diagnostikov, tako kot to v zdravstvu predstavljajo splošni zdravniki, ki bi stranke po pravni diagnozi usmerili do ustreznega specialista, je načeloma primoran to oceno, ne glede na svoje znanje, narediti vsak sam. Ker je že na tej kritični točki potrebna pravna podkovanost in izkušenost, se mnogokrat zgodi, da posamezniki ne znajo pravilno identificirati pravnega problema, prepoznati dodane vrednosti pomoči strokovnjaka ali pa po pravni pomoči posežejo prepozno, ko je stvari že skoraj nemogoče reševati, oziroma to predstavlja bistveno višje stroške (pri tem tako iz vidika možnosti reševanja, kot z vidika stroškov velja načelo bolje preventiva kot kurativa). Navedeno je zagotovo prvi faktor, ki vpliva uvodoma predstavljene statistike.

Spletna platforma IURALL poskuša to vrzel zapolniti in s ciljem zagotavljati večjo dostopnost do pravnega varstva, preseči pomanjkljivosti ustaljene prakse ter pomagati uporabnikom pri identifikaciji pravnega problema, z drugimi besedami pri čisto praktičnem odgovoru na vprašanje ali in kdaj potrebujejo pravno pomoč ter kakšne koristi bi imeli od nje. Slednje opravlja tako na splošni ravni z informiranjem in objavo baze znanja kot na konkretni ravni za vsakega posameznika pri njegovem pravnem problemu v procesu triaže (vzpostavljanja povezave z odvetnikom). Za tiste, ki želijo enak dostop do pravnika kot do splošnega zdravnika, pa ima IURALL tudi rešitev.

Iskanje pravne pomoči

Potem, ko običajno posameznik s pravnim problemom ugotovi, da bi mu v njegovem položaju koristila pravna pomoč in se odloči ukrepati, mora iz širokega nabora odvetnikov poiskati sebi najprimernejšega (specializiranost, izkušnje, cena, regija ipd.). Več o tem kako najti in izbrati odvetnika si lahko preberete na našem blogu z naslovom Kako poiskati odvetnika?.

Iskanje ustrezne pravne pomoči zagotovo ni enostavni delo, saj zahteva določeno poznavanje trga, povezave in čas. Pogosto pa prisostvuje tudi dejstvo, da posamezniki niti ne vedo kje bi odvetnika poiskali, posledično posameznik običajno v lokalnih okvirih izbere odvetnika na podlagi priporočil prijatelja, znanca, poslovnega partnerja oziroma na podlagi renomeja posameznega odvetnika v družbi.

Informacijska tehnologija je v določeni meri olajšala proces iskanja pravne pomoči, na način, da lahko posamezniki tudi na spletu poiščejo informacije o posameznem odvetniku. V osnovi možnost iskanja na spletu nudi boljši pregled nad ponudniki pravnih storitev, obenem pa omogoča, da najdemo odvetnika in stopimo z njim v kontakt takoj in ne glede na to kje se nahajamo, kar lahko prispeva k hitrosti reševanja pravnega problema. 

Izbira ustreznega strokovnjaka

Ne glede na to, da je tehnološki napredek na splošno izboljšal prakso iskanja pravne pomoči se posameznik zaradi nepoznavanja mnogih informacij še vedno  znajde pred vprašanjem “kako izbrati primernega odvetnika za moj pravni problem”? Izbira ustreznega odvetnika je ključnega pomena za uspešno reševanje pravnega problema. Sama ponudba informacij, ki jih spletni in drugi mediji (imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije), spletne strani odvetnikov, ipd) omogočajo, pri odgovoru na postavljeno vprašanje pogosto ne zadoščajo.

Kljub temu, da se lahko posameznik v določeni meri o odvetniku seznani tudi na podlagi priporočila, se običajno posameznik ob redni odsotnosti naslednjih informacij na uvodni sestanek podaja razmeroma v neznano: 

 • Nepoznavanje pravnih okoliščin problema in postopkov reševanja;
 • Delovno področje odvetnika oziroma njegova specializacija ter strokovnost;
 • Izkušnje odvetnika;
 • Kolektiv odvetnika;
 • Cena uvodnega sestanka;
 • Način obračunavanja storitev, ki ga uporablja odvetnik za reševanje dotičnega problema (o načinu obračunavanja odvetniških storitev si preberite tukaj);
 • Zasedenost odvetnika in možnost prvega pravnega posveta, ipd.

Tukaj si lahko preberete kako se pripraviti na prvo srečanje z odvetnikom?

Zavedati se je potrebno, da sama najdba odvetnika in morebiten kontakt še ne pomenita vzpostavitve mandatnega razmerja in začetka reševanja problema, ampak bo za to potrebno redno organizirati uvodni sestanek (ponavadi) v živo in v prostorih odvetnika. Na tem sestanku dejansko posameznik potem pridobi osnovne informacije o odvetniku, odvetnik na drugi strani pa se seznani s stranko in njenim primerom, kar je dejansko podlaga za dogovor o mandatu.

Na uvodnem sestanku se lahko zaradi odsotnosti zgoraj navednih informacij zgodi, da posameznik ne bo zadovoljen z odvetnikom (cena, hitrost, izkušnje, druge preference) in ga ne bo izbral ali pa slednji ne bo želel prevzeti zadeve na primer zaradi prezasedenosti oziroma tipa pravne zadeve. To bo posledično pomenilo več ponovnih sestankov z drugimi odvetniki in letanja od vrat do vrat, preden bo dejansko prišlo do mandata, kar pa bo vplivalo na samo hitrost reševanje pravnega problema, še posebej v obzir dejstva, da se je potrebno znotraj zasedenosti odvetnika (ponovno) dogovoriti za ustrezen termin, urediti prevoz do sedeža, vzeti dopust, organizirati družinsko življenje ipd. Takšen način je posebno zapleten na primer za osebe z zasedenimi urniki, telesnimi in psihološkimi omejitvami, posameznike, ki so oddaljeni od mestnih središča, nenazadnje pa ima tudi svoje omejitve v trenutno zelo nepredvidljivih časih, ko so neposredni stiki med ljudmi odsvetovani.

Prav tako ne smemo pozabiti, da poraba časa, stroški prevoza, organiziranje kontaktnih sestankov v živo (morebiti z več različnimi odvetniki pred samo izbiro) in s tem povezano počasno reševanje problema, viša ceno (stroške) storitve, ob prisotnosti že zgoraj navedenega pa se s tem dodatno zmanjšuje dostop do potrebne pravne pomoči.

Osrednje poslanstvo platforme IURALL je izboljšanje dostopa do pravne varnosti in kot iskalnik za odvetnike IURALL optimizira izpostavljene problematike. Slednje v prvi fazi z raziskovanjem in analiziranjem trga pravnega sektorja vzpostavlja omrežje preverjenih pravnih strokovnjakov (odvetnikov), ki so specializirani za posamezno pravno področje. Nadalje pa s sistemom povezovanja podatkov o odvetnikih in pravnih izzivih, ki ga je IURALL razvil, uporabnikom pomaga pri iskanju in izbiri za uporabnika najprimernejšega odvetnika, tako z vidika specializacije, razpoložljivosti/ hitrosti reševanja, kot s cenovnega in celo regijskega vidika. Navedeno storitev opravlja, kot že rečeno, na podlagi lastno razvitega data-driven procesa, ki ga izvaja tako na strani uporabnikov kot ponudnikov pravnih storitev.

V praksi to pomeni, da posameznik svoj problem sporoči IURALLu, ta mu pomaga identificirati njegov pravni položaj in mu po pridobitvi vseh potrebnih informacij posreduje natančne/ specificirane ponudbe večih odvetnikov-strokovnjakov za zadevno področje, ki so pripravljeni konkreten primer prevzeti ter se skladajo s preferencami posameznika. Po odločitvi posameznika za posameznega odvetnika IURALL vzpostavi med njima direktno povezavo. V naslednjem koraku lahko že sledi reševanje problema ali pa uvodni sestanek. Pri tem platforma v celotnem procesu triaže ostaja vezni člen med posameznikom in odvetnikom, pomaga pri koordinaciji, odvetnikom nudi t.i. back office storitve in omogoča varno plačevanje odvetniških storitev.

Prednosti izbire odvetnika na takšen način se kažejo predvsem v naslednjem:

 • Izbira odvetnika je možna od doma/službe oziroma katerekoli druge lokacije (preko spleta);
 • Nizki stroški dostopa;
 • Uporabnik si izbere odvetnika po meri: specializiranega za njegov pravni problem, pravočasno in po zanj primerni ceni;
 • Hitro oziroma pravočasno reševanje problema;
 • Nižji stroški pravne storitve;
 • Vsi odvetniki v omrežju so preverjeni in segmentirani po področju dela;
 • Spremljanje povratnih informacij uporabnikov o delu odvetnika;
 • Zmanjšanje informacijske asimetrije;
 • Transparentnost in predvidljivost procesa (stranka dobi natančno razčlenje ponudbe za celovito rešitev njenega primera s strani večih odvetnikov, ki so strokovnjaki za relevantno pravno področje);
 • Možnost fleksibilnega financiranja pravnih storitev.

Sklep

Pomanjkanje dostopa do pravne pomoči ima močne negativne učinke na življenja posameznikov. Informacijska tehnologija je na tem področju prinesla mnoge izboljšave in nastavke za olajšanje dostopa posameznikov in izboljšanje kvalitete. Mnoge ovire v povezavi z dostopnostjo oziroma iskanjem pravne pomoči, organiziranjem, komunikacijo in stroški je dandanes mogoče preseči tako, da ustreznega odvetnika poiščemo, izberemo ter z njim vzpostavimo kontakt preko spleta. Spletna platforma IURALL gre na tem področju še korak dlje. S ciljem povečati kvaliteto in dostopnost pravne pomoči, IURALL svoje delovanje usmerja na več front. V prvi fazi z raziskovanjem trga vzpostavlja omrežje preverjenih pravnih strokovnjakov, na drugi strani na podlagi lastno razvitega data driven procesa pomaga uporabnikom pri identifikaciji pravnega problema in iskanju ter izbiri za uporabnika najprimernejšega odvetnika, nazadnje pa v celotnem procesu ostaja vezni člen, pomaga pri koordinaciji in omogoča varno plačevanja odvetniških storitev.

Primož Rojac, univ. dipl. prav., LL.M. (LSE)
Kristjan Bezgovšek, mag. prava


© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje