Ali je možno zamenjati odvetnika? Kako?

V primeru, da stranka ni zadovoljna z delom odvetnika, lahko pooblastilo kadarkoli prekliče in si izbere drugega (12. člen Zakona o odvetništvu (ZOdv)).

Odvetnik, ki zadevo prevzame se mora pred prevzemom zastopanja prepričati ali je stranka izpolnila vse obveznosti do prejšnjega odvetnika v skladu z odvetniško tarifo ali dogovorom.

Več o zamenjavi odvetnika, možnostih, da odvetnik stranki prekliče pooblastilo ter drugih pravicah in obveznostih, ki jih kot stranke imate do odvetnikov in odvetniških pisarnah, si lahko preberete na naši Wiki strani Kdo je odvetnik?

Niste zadovoljni z delom vašega odvetnika?

Opišite nam vaš primer in izberite drugega:

Zamenjava odvetnika

Vendar izpostavljamo, da zamenjava odvetnika sredi postopka ni optimalna. Odvetnik, ki se že dlje časa ukvarja s primerom, le-tega tudi najbolje pozna. Nov odvetnik bo moral nadoknaditi, preučiti minulo delo oz. dogajanje v vaši zadevi, za kar bo porabil čas in nastal bo občuten začetni strošek za vas. Nenazadnje, včasih se tudi vsega za nazaj ne da popravit.

V primeru dvoma v delo odvetnika oz. odvetniške pisarne je priporočljiv razgovor ter razjasnitev nejasnosti. Ocenjujemo, da je čas, da se pogovorite z odvetnikom, ko imate občutek, da:

  • slednji ni dovolj strokovno podkovan;
  • ne pozna našega primera in se ni dovolj pripravil;
  • spreminja proces dela in dodaja stroške, ki jih ne razumemo;
  • ima neprimeren način komunikacije z nami kot stranko.

Zamenjava odvetnika dodeljenega na podlagi brezplačne pravne pomoči

Če vam je bil dodeljen odvetnik na podlagi brezplačne pravne pomoči in ta svojo dolžnost ne opravlja v redu, smete kot stranka pristojnemu organu za brezplačno pravno pomoč podati zahtevo, da odloči o razrešitvi postavljenega odvetnika. Namesto razrešenega odvetnika se postavi drugega. O razrešitvi se obvesti Odvetniško zbornico Slovenije (30.člen Zakon o brezplačni pravni pomoči ZBPP).


© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje