Zaščita intelektualne lastnine pri poslovanju v tujini

V petem delu bloga Pravni zapleti pri mednarodnem poslovanju o izzivih in zapletih, povezanih z zaščito intelektualne lastnine, s katerimi se soočajo podjetja, ki poslujejo v tujini.

Pred samim vstopom na trg je najprej treba pregledati lokalno zakonodajo, ki ureja področje intelektualne lastnine. Pri tem je treba vedeti, da zaščita intelektualne lastnine v večini primerov deluje teritorialno, kar pomeni, da velja zgolj v državah v kateri je intelektualna lastnina registrirana. Registracija v lastni državi torej ne pomeni, da bo intelektualna lastnina zaščitena tudi v drugih državah. 

Na ciljnem trgu je treba preveriti: 

 • Ali zaščita tudi v praksi deluje (npr. Kitajska). 
 • Kaj pride avtomatično npr. avtorsko pravo in kaj je potrebno registrirati?
 • Kako široko je varstvo? Način registracije-postopek?
 • Varstvo in postopki v primeru kršitve?

Prav tako je pred samim vstopom na trg treba pregledati ali je morebiti podoben produkt na tem trgu že registriran in zaščiten, saj lahko podjetje v nasprotnem primeru doleti tožba zaradi kršitve intelektualne lastnine. Če ni, je v naslednjem koraku priporočljivo nemudoma sprožiti postopek registracije.

Če pride do kršitve intelektualne lastnine, lahko imetnik pravice ponavadi izbira med vrsto ukrepov

 • civilne narave, 
  • Tožbo zaradi kršitve pravic in uveljavljanje enega ali več tožbenih zahtevkov (npr. prepoved kršitve, odstranitev predmetov kršitev iz gospodarskih tokov, uničenje predmetov kršitev, povrnitev škode objavo sodbe, pri kršitvah avtorske in sorodnih pravic tudi civilno kazen
 • kazenske narave
  • Kršitev moralnih/ materialnih avtorskih pravic
  • Kršitev avtorskih sorodnih pravic
  • Neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, izuma ali topografije
 • upravne narave
  • Carinski ukrepi v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine ob vnosu domnevno ponarejenega blaga (zadržanje, uničenje)
  • Ukrepi tržnega inšpektorata (odreditev odprave pomanjkljivosti, odvzem predmetov) 

V prihajajočem prispevku še preverite: Kakšni zapleti se lahko pojavijo v povezavi z davki pri mednarodnem poslovanju?


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje