Kako pravilno ravnati z e-poštnim predalom nekdanjega delavca?

Informacijski pooblaščenec opozarja, da je ohranjanje elektronskih naslovov nekdanjega delavca in preusmerjanje prejete e-pošte na drug naslov znotraj organizacije delodajalca (npr. nadrejenemu bivšemu delavcu) nedopustno zaradi varovanja osebnih podatkov delavca in pošiljateljev elektronskih sporočil. 

Delodajalec mora po prenehanju delovnega razmerja deaktivirati elektronski poštni predal. Kontinuiteto dela pa lahko zagotovi na drug zakonit način, ki ne posega v zasebnost. 

Informacijski pooblaščenec tako ob prenehanju delovnega razmerja (in tudi ob daljših odsotnostih z dela, npr. bolniška) priporoča naslednje postopanje:

  1. takojšnja blokada elektronskega naslova in
  2. avtomatski odzivnik z obvestilom
    1. o prenehanju elektronskega naslova in
    2. naslovom na katerega lahko pošiljatelji naslovijo svoje sporočilo.

Do več informacij lahk dostopate tukaj.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje