Katere splošne akte potrebujem za spletno prodajo?

Ustanovitev spletne trgovine v digitalni dobi zagotovo predstavlja eno izmed možnosti, ko se odločamo uresničiti svoje podjetniške ideje, po drugi strani pa se zdi logična naslednja poteza za trgovce, ki že poslujejo v resničnem svetu. Pomembno pa je, da se potencialni spletni prodajalec, še preden začne s spletnim poslovanjem, ustrezno pravno ozavesti o tem, kaj mora urediti, da bo posloval v skladu s predpisi in se posledično izognil visokim denarnim kaznim ter sporom s kupci. V nadaljevanju prispevka so predstavljeni splošni akti, ki jih spletni prodajalec nujno potrebuje, da lahko odpre vrata svoje nove spletne trgovine.

Prenesi tabelo

Zakaj je potrebno to področje urediti?

Upravljavci spletnih trgovin pri svojem delovanju posegajo na številna pravno urejena področja. Z dejavnostjo spletne prodaje namreč:

 • elektronsko poslujejo s kupcem oz. uporabnikom njihove spletne strani, 
 • od uporabnika pridobivajo osebne podatke ali 
 • za izboljšavo spletne izkušnje uporabnika in pospešitev prodaje uporabljajo piškotke.

Za skladnost z zakonodajo potrebuje upravljalec spletne trgovine predvsem naslednje splošne akte: 

 • ustrezno prilagojene splošne pogoje poslovanja
 • ustrezno obvestilo o uporabi piškotkov (»Cookie Policy«) ter
 • ustrezno prilagojeno izjavo o varstvu osebnih podatkov (»Privacy Policy«)

Potrebujete pomoč vezano na splošne akte?

Pogovorite se z nami, brez obveznosti

Splošni pogoji poslovanja (SPP)

Spletni prodajalec splošne pogoje poslovanja praviloma zapiše zato, da se izogne dolgim pogodbenim določilom. Ti pa morajo biti prilagojeni njegovi dejavnosti, saj stranki (spletnega prodajalca in kupca) zavezujejo enako, kot sama pogodba. Kljub stereotipu, da jih nihče ne bere, pa mora prodajalec kupca na njih izrecno obvestiti, obenem pa mu morajo biti dostopni brez težav, in v takšni obliki, da jih kupec lahko shrani in reproducira. Spletni prodajalci jih v praksi umestijo na posebno mesto na spletni strani. Natančneje razloge za oblikovanje splošnih pogojev predstavljamo v nadaljevanju.

Določbe, ki niso enake zakonskim

V SPP spletni prodajalec zapiše v prvi vrsti tista pogodbena določila, za katera želi, da so določena drugače od zakonskih določil. Za tista vprašanja, ki jih ne uredi drugače, se namreč uporabljajo predpisi, ki urejajo to področje, predvsem Obligacijski zakonik (OZ) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Zagotavljanje informacij potrošnikom po potrošniški zakonodaji

Vsak prodajalec mora potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oz. preden pogodba potrošnika zavezuje na jasen in razumljiv način namreč zagotoviti določene osnovne informacije, če niso jasne že iz okoliščin. To so npr. informacije o pogojih dostave (podroben seznam je določen v 25.b členu ZVPot). 

Posebej za pogodbe na daljavo (med katere spada spletna prodaja) pa mora prodajalec poleg osnovnih informacij potrošniku podati tudi dodatne informacije. Takšne so npr. informacije o stroških vračila blaga (preostale pa so določene v 43.b členu ZVPot). 

Ker nekatere izmed teh informacij veljajo enako za vse izdelke, jih prodajalci pogosto umestijo v splošne pogoje poslovanje, vseeno pa je potrebno biti ob tem previden, saj lahko že napačen način podaje teh informacij predstavlja kršitev zakona. 

Kaj, če prodajalec ne zagotovi teh informacij?

Če spletni prodajalec omenjenih informacij ne zagotovi, pa naj bo to v SPP ali na kakšnem drugem razvidnem mestu, ga lahko tržni inšpektorat oglobi. Če ne poda informacij iz 25.b člena, znaša globa 1.200 evrov (za njegovo odgovorno osebo pa 400 evrov), če pa pozabi podati informacije iz 43.b člena (ali jih ne poda na pravilen način), pa je lahko oglobljen v višini od 3.000 do 40.000 evrov (njegova odgovorna oseba pa v višini od 1.200 do 4.000 evrov). 

Posebnosti sklepanja pogodbe v elektronski obliki

Spletna prodaja se sklepa preko pogodbe v elektronski obliki, zato mora v SPP (ali na drug način, ki je kupcu jasen, razumljiv in nedvoumen) spletni prodajalec v skladu z določbami Zakona o elektronskem poslovanju (ZEPT) kupcu:

 • opisati tehnične postopke za sklenitev pogodbe,
 • navesti, ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo dostopno prejemniku storitve,
 • opisati tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila ter
 • poleg slovenščine navesti ostale jezike, v katerih je mogoče skleniti pogodbo.

Kaj, če prodajalec tega ne upošteva?

Če prodajalec, ki je velika ali srednja gospodarska družba tega ne upošteva, se kaznuje z globo od 10.000 do 50.000 evrov, medtem ko se manjše družbe in samostojni podjetniki kaznujejo z globo od 2.000 do 20.000 evrov. Njihove odgovorne osebe se kaznuje z globo od 1.000 do 4.000 evrov

Iščete rešitev za splošne akte na enem mestu?

Zanima ma več

Obvestilo o piškotkih

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna mesta shranijo v računalnik uporabnika. Na eni strani piškotki zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo, na drugi pa upravljalcem spletnih strani omogočajo prilagoditev svoje ponudbe vsakemu uporabniku glede na njihove lastne značilnosti. Piškotke dandanes uporabljajo praktično vse spletne trgovine, njihova uporaba pa je po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) dovoljena samo pod pogojem, da je:

 • naročnik ali uporabnik aktivno, prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno v to privolil,
 • po tem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z GDPR (“Cookie Policy”)

Privolitev v uporabo piškotkov je torej veljavna šele po tem, ko upravljalec spletne strani uporabnika obvesti o takšni uporabi. Da zagotovi, da bo uporabnik ustrezno obveščen, mora na mestu, kjer se nahaja možnost privolitve uporabnika, navesti vsaj,

 • kdo je upravljalec in
 • v kakšen namen uporablja piškotke

Podrobnejše informacije glede piškotkov (npr. opis tehnologije piškotkov, podrobni seznam vseh piškotkov, na kakšen način lahko onemogoči piškotke itd.) upravljalec lahko navede na posebni strani, priporočljivo pa je, da tudi povezavo do tega mesta namesti ob možnost privolitve uporabnika o uporabi piškotkov. 

Nadzor in globe

Nadzor nad zakonito uporabo piškotkov izvaja informacijski pooblaščenec. Upravljalec spletne strani, ki uporablja piškotke brez uporabnikove predhodne privolitve in brez jasnega in razumljivega obvestila, se kaznuje z globo od 1.000 do 20.000 evrov, če velja za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, medtem ko se manjše gospodarske družbe in samostojni podjetnik kaznuje z globo od 200 do 1.000 evrov. Obenem se osebno kaznuje tudi odgovorno osebo gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika in sicer z globo od 100 do 500 evrov

“Privacy Policy” (Izjava o varstvu osebnih podatkov)

Spletni prodajalec pri svojem poslovanju in pri uporabi piškotkov zbira osebne podatke uporabnikov, zato mora v skladu z GDPR svoje uporabnike informirati v zvezi z njihovo obdelavo in torej ustrezno prilagoditi svoj »Privacy Policy«. Bistveno je, da upravljalec spletne trgovine posameznika, ki obišče njegovo spletno stran, obvesti zlasti o tem:

 • kdo obdeluje njihove podatke,
 • kateri osebni podatki se zbirajo, 
 • s kakšnimi nameni se zbirajo in dalje obdelujejo, 
 • ali in pod kakšnimi pogoji se posredujejo tretjim osebam,
 • koliko časa bodo hranjeni,
 • katere pravice imajo posamezniki v zvezi s temi podatki, 
 • ter o drugih pomembnejših okoliščinah zbiranja in obdelave podatkov na določenem spletnem mestu. 

Tudi povezavo do te izjave, ki se nahaja na posebnem mestu znotraj spletne strani, upravljavci v praksi pogosto postavijo ob obrazec za privolitev uporabnika v uporabo piškotkov in splošno obvestilo o uporabi piškotkov.

Kakšne so globe za kršitve?

Upravne kazni za kršitev določb GDPR so določene relativno – 2% ali 4% skupnega letnega prometa družbe glede na to, katere določbe so kršene, a ne več kot 10 oz 20 milijonov evrov. Vseeno pa se v primeru kršitev določb o piškotkih, ki posredno kršijo tudi določbe o GDPR, uporabljajo določbe o piškotkih

Bi radi uredili vse splošne akte na enem mestu?

Pogovorite se z nami, brez obveznosti

Kaj vse to pomeni za (potencialne) spletne prodajalce? 

Zaradi stalnega razvoja tehnologije, se posodablja tudi regulacija področja dejavnosti spletne trgovine. Za skladnost s predpisi in v izogib prejetju globe je torej nujno, da ima spletni prodajalec ves čas pregled nad tem, katere informacije zbira, kakšni piškotki se uporabljajo na njegovi spletni strani in ali je prišlo do konkretnih sprememb v zakonodaji ter temu ustrezno ažurirajo svoje SPP-je, »Privacy Policy« in »Cookie Policy«. V ta namen se je potencialnemu spletnemu prodajalcu priporočljivo obrniti na ustreznega pravnega strokovnjaka.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2022 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje