Kako lahko svojemu partnerju zagotovim, da bo lahko po moji smrti, še naprej bival v mojem stanovanju?

Življenjske situacije so kompleksne in nepredvidljive. Za boljše razumevanje zgornjega vprašanja in podajanje odgovora potrebujemo praktičen primer. Lahko se namreč zgodi, da ste se ločili in imate otroke iz prejšnjega zakona. Po določenem času vstopite v zunajzakonsko skupnost z drugo osebo, s katero živite v stanovanju, ki ste ga pridobili, preden ste se spoznali (ki je torej v vaši izključni lasti). 

V primeru vaše smrti, bodo po zakonu vaši primarni dediči, vaši otroci iz prejšnjega zakona in vaš zunajzakonski partner, v kolikor bo dokazal obstoj zunajzakonske zveze. Vsi ti dediči bodo lahko dedovali omenjeno stanovanje. V kolikor želite zagotoviti, da bo lahko vaš partner, tudi po vaši smrti, še naprej bival v omenjenem stanovanju in preprečiti morebitne konflikte med dediči glede uporabe, najemnin ipd., imate več možnosti.

Imate pravno vprašanje?

Rezervirajte si posvet tukaj

Prva izmed možnosti je, da v korist svojega zunajzakonskega partnerja ustanovite osebno služnost stanovanja. Na podlagi te služnosti bo lahko vaš partner skupaj uporabljal stanovanje do svoje smrti. Glede na to, da gre za pravni posel med zakoncema oz. zunajzakonskima partnerjem je potrebno takšen pravni posel oblikovati pri notarju v obliki notarskega zapisa. Poleg oblikovanja veljavnega pravnega posla v obliki notarskega zapisa, pa je za ustanovitev osebne služnosti stanovanja nujno, da takšen pravni posel vsebuje tudi zemljiškoknjižno dovolilo in da se vpiše v zemljiško knjigo.

Naslednja izmed možnosti pa je, da oblikujete oporoko,v katero vključite volilo osebne služnosti uporabe stanovanja v korist vašega zunajzakonskega partnerja. Z volilom boste dejansko naložili dedičem obveznost, da dovolijo uporabo stanovanja vašemu partnerju. Seveda pod pogojem, da bo vaš partner to od preostalih dedičev zahteval. Rok za uveljavljanje volila je eno leto od takat ko je volilojemnik (vaš partner), izvedel za pravico in smel zahtevati izpolnitev volila.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2022 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje