Prijava začasnega prebivališča – kako? Kaj se (lahko) zgodi?

Začasno prebivališče lahko posameznik (polnoletna oseba) oziroma stanodajalec uredi:

  • na katerikoli upravni enoti v Sloveniji oziroma
  • na portalu e-uprava z elektronskim podpisom.

Za otroke in poslovno nesposobne osebe to opravijo starši ali skrbniki oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva.

Natančneje o tem kaj je začasno prebivališče, kdaj ga je treba urediti in na čigavi strani je obveznost, si lahko preberete v blogu z naslovom Začasno prebivališče.

Ob prijavi je treba izkazati pravico do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, lahko posameznik uporabi:

  • izjavo o njegovem lastništvu oziroma solastništvu,
  • najemno ali podnajemno pogodbo,
  • soglasje lastnika (če je lastnikov več, zadostuje soglasje enega solastnika),
  • soglasje stanodajalca.

S samo prijavo začasnega prebivališča posameznik ne posega v obstoječa premoženjska oziroma lastninsko pravna upravičenja, ima pa lahko sama prijava določen vpliv na nekatere socialne in druge materialne pravice, več o tem v že navedem blogu.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje