Kako preverjati pogoj PCT?

S ciljem zajeziti epidemijo smo nedavno vzpostavili pogoj PCT, sito, ki dovoljuje uporabo storitev, udeležbo in opravljanje dela posameznikom, ki so cepljeni, preboleli ali testirani. Sedaj smo na vsakem drugem koraku del pregleda zdravniške dokumentacije, na drugi strani pa je marsikdo čez noč postal “PCT nadzornik”, ki na vhodih poziva k predložitvi ustreznih potrdil in zavrača posameznike, ki slednjega nimajo. Glede na to, da se nam obeta nova serija ukrepov in poostrenega nadzora preverjanja pogoja PCT, vam bomo v nadaljevanju poskusili osvetliti nekatere njegove vidike. 

Preverjanje PCT = obdelava osebnih podatkov

Preverjanje pogoja PCT pomeni obdelavo osebnih podatkov, tako v zvezi z zdravljenjem, kot tudi drugih osebnih podatkov (predvsem tistih, ki npr. nahajajo na naši osebnih izkaznici). Takšni podatki so zelo občutljivi, zato jim zakonodaja pripisuje posebno varstvo in nas s tem varuje pred arbitrarnimi poseg v našo pravico do zasebnosti. Posledično je možno takšne podatke obdelovati, le na podlagi zakona in pod pogojem, da je to nujno, učinkovito in sorazmerno

Eden izmed razlogov, da je pri nas preverjanje PCT pogoja pereča tema ja ta, da je bilo uveljavljeno z podzakonskima aktoma (odlokoma Vlade), zato je informacijski poblaščenec pri Ustavnem sodišču že vložil zahtevo za presojo ustavnosti. Na odločitev Ustavnega sodišča še čakamo, kar pomeni, da do takrat odloka na tem področju ostajata v veljavi in ju je potrebno spoštovati. Z drugimi besedami, do takrat tudi ostaja pravna podlaga, da delodajalci, ponudnikI in drugi preverjajo pogoj PCT in so k temu tudi zavezani.

Kako mora potekati preverjanje PCT?

Obdelava osebnih podatkov mora čim manj posegati v zasebnost posameznika, kar pomeni, da imajo zavezanci (ponudniki storitev, prireditev, prodajalci, delodajalci itd.) pravico le do vpogleda v vašo dokumentacijo, ne smejo pa podatke hraniti, kopirati, fotografirati ipd. Posameznik ima pravico, da se sam odloči katerega izmed možnih dokazil bo pokazal, ponavadi pa se bo to preverilo s pomočjo aplikacije za odčitavanje QR-kode, ki jo vsebuje digitalno potrdilo (tukaj gre za potrditev avtentičnosti potrdila in ne za shranjevanje podatkov). Ob preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT pa je dovoljen tudi vpogled v javno listino, ki izkazuje istovetnost osebe (npr. osebna izkaznica).

Kdo bo konkretno izvajal preverjanje in kdaj, mora zavezanec (npr. prodajalec, delodajalec) določiti sam, saj predpisi (odloki) posebej teh pogojev ne določajo. 

Kaj če posameznik nima oz. ne želi izkazati pogoja PCT?

V kolikor posamezniki ne izpolnjujejo oz. ne želijo izkazati pogoja PCT, jim ponudnik storitev ne sme dovoliti uporabe storitve, udeležbe ali prisotnosti pri izvjanju dejavnosti. Če pri tem posameznik ne upošteva zavrnitve in pride do težav lahko za ponudnika posreduje služba za varovanje na podlagi zakona o varovanju zasebnih objektov. V kolikor pa ponudnik nima varnostne služba pa lahko v situaciji, v kolikor pride do motenja javnega reda in miru posreduje tudi policija. Podobno lahko tudi delodajalec zoper takšno osebo uporabi ukrepe v skladu s predpisi, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Ključni poudarki

  • Nudenje storitev, udeležba, opravljanje dela, itd. niso dovoljeni brez izpolnjevanja pogoja PCT.
  • Pogoj PCT je izpolnjen, če ima posameznik PCT potrdilo in se izkaže z veljavnim dokumentom.
  • Ponudniki storitev, delodajalci in ostali zavezanci ste upravičeni preverjati tako osebne dokumente kot PCT potrdila. Če nekdo tega nima ali ga ne želi pokazati, se šteje, da ne izpolnjuje pogoja PCT.
  • Če posameznik ne izpolnjuje pogoja PCT, mu lahko preprečite dostop do storitve, udeležbe, idr. Če vztraja, si lahko pomagate z varnostno službo. Če je nimate in pride do motenj javnega reda in miru, pokličite policijo.
  • Delodajalci lahko v primeru neizpolnjevanja pogoja PCT posežete po delovnopravnih ukrepih in ukrepih varstva pri delu.

Več o smernicah preverjanja PCT pogoja si lahko prebere na strani informacijskega pooblaščenca.

Imate dodatna vprašanja?

Kontaktirajte nas

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje