PRAV(N)A ZAPOSLITEV – vodnik po pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja

Poletje, sonce, morje, dopust!

Morda slab trenutek, da pišemo o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja. No, pa ravno dopust sodi med temeljne pravice delavcev. Enako kot regres, dodatek za nadurno delo in posebno varstvo nosečih delavk. Pa sploh veste, kaj vse vam je delodajalec dolžan zagotoviti?

IURALL skrbi za vaše pravice

Pri IURALL-u verjamemo, da si vsak posameznik zasluži kvalitetno in dostopno pravno pomoč takrat, ko se znajde v zanj tujem, zapletenem in nedostopnem svetu pravnih pravil. Tako z našim delovanjem strmimo k opolnomočenju vas s pravom.

Spletni vodnik po pravicah iz delovnega razmerja delo.iurall.com

V tej luči smo Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani predlagali in v nadaljevanju skupaj v okviru programa Po kreativni poti do znanja (PKP) razvili spletno aplikacijo za informiranje iz delovnega prava. Študenti prava in računalniških tehnologij so ob podpori pedagoškega mentorja Pravne fakultete in delovnih mentorjev IURALL-a razvili aplikacijo, ki posameznikom na prijazen način nudi pravno podporo v obliki razumljivih in enostavno dostopnih informacij pri vprašanjih s področja delovnih razmerij. Zapletene pravne vsebine smo uspeli pretvoriti v bralcu bolj prijazno obliko, ne da bi žrtvovali kvaliteto informacij. Rešitev je dostopna in jo lahko vselej brezplačno preverite na strani delo.iurall.com

Kako smo to naredili?

OSNOVA: Pravni dizajn

Problem št. 1: Pravna pravila so nepregledna

Pravna pravila na splošno (in tista o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja niso izjema) obsegajo veliko količino podatkov zapisanih v “pravnem jeziku”. Zaradi obsega ter uporabljenih izrazov so za uporabnika nepregledna, nerazumljiva in posledično slabo uporabljiva. Rešitev za to težavo smo našli v pravnem dizajnu, o katerem pišemo že tukaj. Odločili smo se, da je treba pravna pravila “prevesti” v bolj poljuden jezik in jih prikazati večnivojsko, da ostaja bolj podrobna vsebina uporabniku skrita, dokler s klikom ne izrazi svojega zanimanja zanjo. Z različnimi oblikami in barvami smo različne nivoje besedila med seboj ločili, da je iskanje po besedilu lažje in bolj pregledno. Na osnovni strani vodnika smo pustili le najnujnejše informacije, kar uporabniku omogoča odkrivanje strani brez takojšnje nasičenosti z besedilom. Iskalnik na strani je zasnovan tako, da se neiskano besedilo uporabniku skrije in tako ostanejo prikazane le vsebine, ki vključujejo iskano besedo. Sestavili smo posebno tabelo ključnih pojmov, ki je uporabniku dostopna ne glede na to, kje na strani se nahaja. Vedno ima tudi možnost neposrednega kontakta z IURALL-om prek spletnega obrazca.

Po korakih.

1. KORAK: nabor znanja

Skupaj s študenti prava smo prečesali relevantne zakone, ki urejajo področje delovnega prava, in s tem povezano sodno prakso. 

Problem št. 2: Pravna pravila so težko razumljiva

Ta problem smo reševali tako, da smo zbrano strokovno znanje katalogizirali glede na ključne besede. Zapletena pravna pravila smo razčlenili na več manjših, lažje razumljivih korakov. Njihovo sosledje smo prilagodili naravnemu teku delovnega razmerja od izbirnega postopka do upokojitve. Posamezne institute smo ponazorili s primeri. 

Problem št. 3: Pravna pravila so razpršena

Cilj projekta je bil na enem mestu združiti vso relevantno teorijo in prakso slovenskih sodišč. Tako lahko posameznik na enem mestu dobi vse relevantne informacije. 

2. KORAK: prenos znanja na spletno aplikacijo

Tu smo v projekt vključili še študenta računalniških tehnologij. Postavili smo spletno stran in nanjo prenesli vso vsebino oz. nabrano znanje. Vzpostavili smo iskalnik, ki med informacijami na strani išče glede na iskane ključne besede. 

Problem št. 4: Pravna pravila so nedostopna

Glede na to, da posamezniki večino vseh informacij danes iščemo prek spleta, je bila postavitev spletne aplikacije logičen korak pri doseganju cilja opolnomočenja ljudi s pravom.

3. KORAK: Testiranje aplikacije

Stran delo.iurall.com je uradno zaživela s predstavitvijo konec maja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zdaj z njo prehajamo v fazo testiranja. Z zbranimi odzivi uporabnikov bomo lahko aplikacijo nadalje razvijali in jo približali končnemu cilju – spletnemu pomočniku, ki razume vaša delovnopravna vprašanja in zna na njih odgovoriti v jeziku, ki ga razumete sami in za to ne potrebujete pomoči pravnega “prevajalca”. 

4. KORAK: Končna ocena

Za IURALL je bil celoten projekt sodelovanja s študenti zelo pozitivna izkušnja. Samo v ekipi, v kateri sodeluje več ljudi z različnimi specialističnimi znanji, je mogoče k že znanim problemom pristopiti na nov, svež in inovativen način. Upamo, da bo v prihodnosti takih izzivov še več!

Ostanite ali začnite z nami!

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje