Kako ravnati, če se z organiziranega potovanja vrnete razočarani?

Dopustniška sezona je v polnem razmahu. Vsem vam želimo predvsem nepozaben in brezskrben dopustniški odklop. Še toliko bolj, ker včasih (ne po vaši krivdi) ne gre vse po načrtih. Tako je bilo tudi v spodnjem primeru naše uporabnice.

Prejeli smo vprašanje stranke, ki je prek potovalne agencije rezervirala paketne počitnice v Grčiji, po prihodu na lokacijo pa je ugotovila, da nastanitev v živo ni niti približek tistega, kar je obljubljal oglasni katalog ponudnika.

Kako pravo ureja takšne primere?

Izguba užitka na potovanju spada med priznane oblike škode, za katero lahko posameznik zahteva plačilo odškodnine. 

Kdaj govorimo o izgubi užitka?

Užitek na potovanju lahko opredelimo kot duševno ugodje, ki ga posameznik občuti ob počitnikovanju na izbrani destinaciji.

Ta “duševni mir” lahko pokvarijo zunanji dejavniki kot so: pomanjkljiva nastanitev, slabe higienske razmere, oporečna hrana in podobno. Zaradi izgube tega užitka lahko posameznik zahteva plačilo odškodnine (podobno kot za premoženjsko škodo ali npr. škodo, ki izvira iz telesnih ali duševnih bolečin).

Izguba užitka na potovanju kot posebna oblika nepremoženjske škode je bila prvič priznana v zadevi Leitner v. TUI, ki jo je obravnavalo Sodišče EU (C-168/00 z dne 12. 3. 2002). Mladoletna Simone Leitner se je med počitnikovanjem v Turčiji v hotelu, kjer je bila nastanjena, zastrupila s salmonelo, zaradi česar je pretežni del dopusta preživela v bolniški postelji, kjer so jo morali negovati starši. Posledično je od organizatorja potovanja, nemške agencije TUI, zahtevala odškodnino za telesne bolečine in odškodnino za škodo zaradi izgube užitka na počitnicah. Sodišče EU je razsodilo, da je treba Direktivo Sveta 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih interpretirati tako, da potrošnikom načeloma daje pravico do odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi neizpolnitve ali kršitve pogodbenih obveznosti v zvezi s paketnimi počitnicami.

Tej praksi so sledila tudi slovenska sodišča in odškodnino zaradi zmanjšanja užitka na potovanju prisodila v primerih:

1) ko je bilo posamezniku obljubljeno »all inclusive« letovanje v novem objektu, znašel pa se je na gradbišču,

2) ob pojavu prebavnih motenj zaradi slabih higienskih razmer v hotelu,

3) zaradi mrčesa v hotelskih sobah, ki je izzvala alergijo, kar je terjalo zdravstveno nego in prepoved kopanja,

4) zastrupitve s hrano.

O izgubi užitka na počitnicah govorimo torej takrat, ko bo kakršnakoli kršitev pogodbe o potovanju imela zadostno težo, da potrošniku pokvari počitnice.

Potniku lahko zaradi neizpolnitve ali zaradi nepravilne izpolnitve pogodbe o organiziranju potovanja nastane tako premoženjska kot nepremoženjska škoda.

Kaj storiti, če ste tudi sami na dopustu (po krivdi organizatorja) trpeli bolj kot uživali? 

Na organizatorja se morate takoj po vrnitvi s potovanja obrniti s svojim odškodninskim zahtevkom, v katerem natančno opišete:

  • kaj se je zgodilo
  • kakšne posledice ste utrpeli
  • predložite morebitno slikovno ali drugo dokazno gradivo.

Če z organizatorjem ne boste mogli skleniti dogovora o tem, ali ste do odškodnine upravičeni (in v kakšni višini), pa boste morali zoper njega vložiti odškodninsko tožbo.

V znanju je moč. Tudi pravnem! Upamo, da ste po prebranem močnejši. Če pa ne veste kje začeti z iskanjem, si lahko pomagate z našo platformo – s svojimi besedami opišete primer, brez obveznosti primerjate ponudbe izkušenih in izberete odvetnika, ki vam bo pomagal.

© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje