Kaj pomeni odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Odpoved pogodbe je eden izmed načinov prenehanja pogodbe, kjer ena stranka neodvisno od volje druge z enostransko izjavo povzroči prenehanje delovnega razmerja. O preostalih načinih prenehanja pogodbe o zaposlitvi si lahko preberete na wiki strani z naslovom Delovno pravo.

Če gre za redno odpoved, lahko delavec ali delodajalec odpovesta pogodbo v zakonsko določenih primerih in ob upoštevanju minimalnega odpovednega roka, pri izredni odpovedi pa pride do takojšnjega prenehanja brez odpovednega roka.

Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi kadarkoli, brez navedbe razloga/obrazložitve, ob pogoju, da upošteva odpovedni rok. Izredno pa lahko tako delavec kot delodajalec odpovesta na podlagi zakonsko določenih razlogov.

Več o odpovedi pogodbe si preberite v naslednjih prispevkih:


© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje