Ali bo v letu 2021 prišlo do porasta stečajev?

Medtem, ko se mnogi veselijo, da so leto 2020 postavili za seboj, strokovnjaki napovedujejo, da se bodo po vsej verjetnosti v letu 2021 počasi začele kazati skrite posledice aktualne krize. Vabimo vas, da si v zadnjem delu bloga Kateri poslovni trendi bodo (pravno) oblikovali leto 2021? preberete, kakšno gospodarsko aktivnost strokovnjaki pričakujejo v letu 2021 in kako se na to ustrezno pripraviti.

Ključni poudarki za vas

 • V 2021 je pričakovati porast števila insolvenčnih postopkov.
 • Za krmarjenje v tem letu bo ključnega pomena tržno predvidevanje, spremljanje zakonodaje, adaptacija, preverjanje bonitet poslovnih partnerjev, sklepanje dobrih pogodb, komunikacija z upniki in dolžniki in ustrezno vodenje izvršilnih in stečajnih postopkov. 
 • Dobra strokovna pomoč nam lahko pomaga pri vodenju oz. obrambi pred izvršbo in identificiranju premoženja dolžnika. 
 • Prijavo terjatev v stečaj je treba opraviti pravilno in v ustreznem roku.
 • Če nas doleti insolventnost, je treba postopati v skladu s strogimi pravili o finančnem poslovanju, drugače nas lahko doleti odškodninska odgovornost.

Kakšna gibanja je moč zaznati na področju gospodarstva?

Epidemija, z njo povezani zajezitveni ukrepi in spremembe na trgu so imeli v preteklem letu na gospodarstvo znaten in neenakomeren vpliv, ki se kaže predvsem v močnem udarcu na dejavnosti, kot so npr. gostinstvo, potovalne/nastanitvene, razvedrilne, kulturne, rekreacijske dejavnosti in na osebne storitve ter prodajo na drobno. O vplivu aktualnih razmer na gospodarstvo pričajo tudi številne analize – kot na primer poroča Zavod za zaposlovanje, se spremembe slovenskega realnega BDP gibljejo med -6,5 % in -7,8 %

Zmanjšana gospodarska aktivnost praviloma vodi v bilančni primanjkljaj, kar podjetja poskušajo nadomestiti s povečanim zadolževanjem. Če takšno stanje traja dlje časa in podjetje še naprej povečuje svoje zadolževanje za ohranitev procesov, lahko to povzroči nastanek insolventnosti, čemur lahko v skrajnem primeru sledi stečaj.

Da bi podjetjem olajšala prebroditev kriznega obdobja, je v določeni meri s fiskalnimi spodbudami in drugimi ukrepi priskočila na pomoč država. Žal so bili tisti, ki so se že pred pojavom epidemije borili za preživetje in kljub državnim spodbudam niso mogli uspešno izvesti potrebnih sprememb, na žalost že v prvem valu primorani trajno zapreti svoja vrata. Preostali, ki se jih je kriza morda manj dotaknila in tista bolj prilagodljiva podjetja, ki so mogoče celo našla načine do novih tržnih priložnosti, različno uspešno nadaljujejo s poslovanjem. Restavracije in trgovine z živili na primer so začele veliko vlagati v storitve dostave, trgovci na drugi strani pa so ustvarili ali povečali svojo spletno prisotnost. 

Kakšna so pričakovanja v letu 2021?

Zavedati se je treba, da so izvedene rešitve in spodbude le začasne narave, in da je za uspešno okrevanje in preprečitev krize potrebna čimprejšnja vrnitev v normalno stanje. Kljub ponudbi cepiva še ni videti konca omejevalnih ukrepov in začetka okrevanja (ki se sicer nekako napoveduje šele za drugo polovico leta 2021). Verjetno kmalu ukrepi za spodbujanje gospodarstva ob dolgotrajnem vplivu negativnih učinkov ne bodo več zadostni za kritje vedno večjih ran oziroma se bodo ti počasi iztekli. Vsled tega strokovnjaki napovedujejo, da bodo podjetja kljub pričakovani 4,9 % – 6,1 % rasti v tem letu začela s krčenjem svoje dejavnosti oziroma posegati po orodjih insolvenčne zakonodaje. Pri tem ocenjujejo, da se bo trend insolvenčnih postopkov začel znatno povečevati in bo nehal padati kot je to veljalo še za prvo polovico leta 2020. 

Pričakovati je torej, da bo leto 2021 čas konsolidacije, sprememb, krčenja, obnove, združitev/ prevzemov in porasta izvršb ter insolvenčnih postopkov med podjetji. Iz tega scenarija pa niso izvzeti niti posmezniki, pri katerih se enako pričakuje porast brezposelnosti in osebnih stečajev. V povezavi z navedenim se bo po vsej verjetnosti povečalo tudi število delovnopravnih zadev/sporov. 

Kako se lahko ustrezno pripravimo?

Za uspešno prebroditev takšnih obdobij so zagotovo ključnega pomena

 • dobro tržno predvidevanje in priprava,
 • spremljanje dnevno spreminjajoče se zakonodaje tako na področju ukrepov za zajezitev epidemije kot glede uveljavljanja fiskalnih spodbud,
 • v okviru zmožnosti ustrezna adaptacija poslovanja (spletna prodaja, dostava, digitalizacija) in delovnih procesov (delo na domu, čakanje na delo),
 • preverjanje bonitet poslovnih partnerjev,
 • sklepanje dobro pripravljenih pogodb,
 • komunikacija z upniki in dolžniki in nenazadnje
 • ustrezno vodenje izvršilnih in stečajnih postopkov. Pri teh je treba računati, da se lahko pojavimo na eni ali drugi strani.

Plačilna nedisciplina in povečanje števila izvršb kot predhodnici insolventnosti med podjetij

Prvi pojav pred nastankom insolventnosti je zagotovo povečanje števila zapadlih terjatev in plačilna nedisciplina. Da bi se podjetja temu vsaj v določeni meri lahko izognila, je treba pred samim začetkom in tudi tekom poslovanja preverjati stanje poslovnega partnerja

Če se pojavimo v položaju upnika, je potrebno hitro postopanje. Takoj po zapadlosti je treba dolžnika pisno in ustno opominjati na plačilo. Če dolžnik še vedno ne plača, je priporočljivo razmisliti o izvršbi v sodnem postopku ali pa za to najeti specializirano agencijo, ki bo poskušala doseči poplačilo izvensodno (z obiski, klici, zbiranjem podatkov), pri čemer se je treba pozanimati o njeni zanesljivosti. 

Če se bo upnik odločil nadaljevati izvršbo po sodni poti, bo treba najprej preveriti ali je terjatev sploh še “živa”, na to pa ustrezno vložiti predlog izvršbe in v primeru ugovora dolžnika izvršbo voditi tudi v sodnem postopku. Za vodenje sodnega postopka (dokazovanje terjatve), če ne že za samo predhodno opominjanje in vložitev izvršbe, je priporočljiva pomoč ustreznega strokovnjaka, ki lahko pomaga tudi pri samem identificiranju premoženja dolžnika, kar je v izvršbi eno najbolj zakompliciranih opravil. 

Pravna pomoč je zagotovo enako koristna tudi v obratni situaciji, ko se želimo kot dolžnik ustrezno odzvati na prejeti sklep o izvršbi, npr. v roku podati utemeljen ugovor (če zamudimo rok, izgubimo pravico do ugovora, posledično postane sklep o izvršbi pravnomočen) in voditi postopek izvršbe.  

Postopanje v primeru insolventnosti

Če se zgodi, da dolžnik postane insolventen in je nad njim uveden stečajni postopek, bo podjetje, ki želi poplačilo, moralo svojo terjatev prijaviti v stečajnem postopku. Pri tem se postavlja vprašanje, kje je potrebno takšno prijavo opraviti, kako, na kakšen način in v kakšnem roku (v stečaju nad pravnimi osebami dolžnikova terjatev s potekom roka za prijavo preneha). 

Če se vaše podjetje pojavi v vlogi insolventnega dolžnika, je priporočljivo, da si pravočasno poiščete strokovnjaka, ki vam lahko svetuje kako se skozi ta proces prebiti, kako preučiti možnosti finančnega prestrukturiranja, in če ta možnost ne obstaja, v roku podati predlog za začetek stečaja. Prav tako si z ustrezno pomočjo zagotovite, da boste ob nastopu insolventnosti delovali v skladu s pravili o finančnem poslovanju in vsemi dodatnimi obveznostmi, ki nastanejo ob nastopu insolventnosti (predvsem v kontestu enakega  obravnavanja upnikov, analiziranja vzrokov insolventnosti in primernega ukrepanja v zakonskih okvirih). S pravilnim postopanjem obstaja večja verjetnost za boljše okrevanje in nenazadnje se z zakonsko ustreznimi koraki poslovodstvo izogne morebitnim poslovni (do družbe same), neposlovni (do upnikov) odškodninski odgovornosti.

Za konec pa se je treba zavedati, da se podobno kot pri naravnih procesih tudi gospodarska aktivnost giblje v ciklih z vzponi in padci. Nobena kriza ne traja večno in skladno z izkušnjami iz preteklosti bo tudi tej sledilo obdobje prosperitete. Koliko časa bodo trajale posledice krize in kako jo bomo prešli, je odvisno od mnogih dejavnikov, med drugim tudi od nas samih. 

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam

© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje