Vavčerji za enostavne spodbude MSP podjetij ponovno odprti

Slovenski podjetniški sklad je ponovno odprl vavčerje za enostavne spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. S pomočjo vavčerjev bodo lahko podjetja deležna do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer.

Gre za nepovratna sredstva v višini od 300 EUR do 9.999,99 EUR, ki jih podjetja lahko uporabijo za različne storitve. Podjetje bo lahko koristilo največ 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto. Odprti javni pozivi:  

 Več o novici si lahko preberete tukaj.

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam

© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje