Zakaj je pametno pripraviti oporoko?

Dedovanje je zelo občutljivo področje. Zapuščinski postopki sovpadajo z izgubo bližnje osebe, kar predstavlja močan čustveni napor za vse udeležence. Če temu dodamo še slabo voljo zaradi dediščine pa to pogosto povzroči dolgotrajne postopke in nesporazume, ki lahko vodijo do razkola med sorodniki.

Zagotovo je odgovorno, da na določeni točki svojega življenja poskrbimo, da bo naše prigarano premoženje, pred ali po naši smrti, prešlo v roke osebe, za katero menimo, da ga najbolj potrebuje oziroma si ga zasluži. To pomeni, da uredimo, kako se bo premoženje dedovalo in tega ne prepuščamo sodišču in dedovanju po zakonu, ki pogosto ne odraža kompleksnosti življenja.

Kaj je oporoka?

Eden izmed načinov takšnega urejanja je oporoka. Z oporoko torej kot zapustnik določimo, komu se naj se po naši smrti dodeli premoženje in v kakšnih razmerjih. Da pa bi oporoka učinkovala, mora biti pravilno sestavljena. To na primer pomeni, da mora biti:

  • zapustnik ob pripravi oporoke starejši od 15 let in mentalno zdrav, da razume učinke oporoke;
  • oporoka produkt svobodne volje in ne rezultat prisile, grožnje, zmote ali orodje za prekrivanje drugih poslov; 
  • narejena v enim izmed zakonsko priznanih oblik, itd.  

Katere vrste oporok obstajajo?

Pri pripravi oporoke lahko torej izbiramo med opcijami, ki jih dopušča zakon. Za boljšo predstavo se bomo osredotočili predvsem na dve najpogostejši.

Lastnoročna oporoka

Najpogostejša oblika oporoke je lastnoročna oporoka, pri kateri mora zapustnik besedilo lastnoročno napisati in ga tudi podpisati. To pomeni, da besedilo ne sme biti na primer natipkano ali napisano s strani druge osebe. Dopušča pa se pomoč pri pisanju (npr. vodenje roke nekomu, ki mu tresenje roke onemogoča pisanje).

Pisna oporoka pred pričami

Druga najpogostejša oblika oporoke pa je pisna oporoka pred pričami. Pri tej obliki ni pomembno, kdo za zapustnika napiše oporoko in na kakšen način je oporoka napisana (lastnoročno, tipkano, idr.). Mora pa oporočitelj oporoko lastnoročno podpisati in izjaviti, da je to njegova oporoka ob navzočnosti dveh prič. Prisotni priči, ki ne smeta biti v sorodu z oporočiteljem, se morata na oporoko prav tako podpisati, s pristavkom, da se podpisujeta kot priči. 

Ta oblika oporoke je primerna za kompleksnejše situacije (npr. kompleksno premoženje, zapleteni odnosi, premoženje v tujini, vrednostni papirji ipd.) in ko zapustnik ni zmožen lastnoročno napisati svoje volje. 

Pri pripravi oporoke, predvsem pa, ko gre za bolj zahtevne odnose je priporočljivo, da besedilo oporoke oporoke pripravi pravni strokovnjak (odvetnik), potem, ko mu zapustnik izrazi svojo voljo. Cene priprave oproke so odvisne od zapletenosti primera in vrednosti premoženja.  Podobno je možno oporoko oblikovati tudi pred sodiščem ali pri notarju.

Zakaj je torej dobro napisati oporoko?

  1. Razdelitev premoženja poteka skladno z voljo zapustnika in ne na standardiziran zakonski način. (npr. zapustnik lahko tako tudi zapusti neko premoženju nekomu, ki je zunaj sorodstvenega drevesa)
  2. V oporoki lahko zapustnik postavi izvršitelja oporoke, ki poskrbi, da se oporoka natančno izpolni.
  1. Brez oporoke se bodo morali dediči ukvarjati z delitvijo premoženja, kar je zamudno in stresno. 
  1. Premoženje brez dedičev pripade državi.
  1. Neurejena dediščina lahko povzroča nesporazume med dediči, ti pa lahko vodijo do razkola in sporov  med sorodniki.
  1. Zapustnik lahko v oporoki v izjemnih primerih (dedna nevrednost) razdedini določenega zakonitega dediča.

Svetujemo vam, da o oporoki ne začnete razmišljati šele na stara leta, ampak to opravite na točki življenja, ko si prigarate določeno premoženje in vam postane pomembno, kdo ga bo po vaši smrti prejel. In če se kasneje premislite, lahko oporoko vedno prekličete, popravite ali napišete novo! V kolikor se odločite za pripravo oporoke, je nujno, da to naredite pravilno v skladu z zakonom, drugače ta ne bo imela učinka in bo nastopilo dedovanje po zakonu. Da ne bi prišlo do kasnejših težav v zapuščinskem postopku vam priporočamo, da vam pri sestavi ali vsaj pregledu oporoke pomaga ustrezen strokovnjak.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.Odstavek

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje