Pravni dizajn

Kako narediti pravo uporabniku prijazno?

Sliši se kot nekakšen oksimoron – pravo kot nekaj suhoparnega, neestetskega in neprivlačnega, in dizajn, ki kot čisto nasprotje vsega naštetega skrbi za to, da ljudi pritegne.

O čem torej govorimo? O inovativnem pristopu, v tujini znanem pod oznako #LegalDesign.

Vsi ljudje dnevno potrjujemo in se strinjamo z ogromno količino pravnih pravil, splošnih pogojev, obrazcev, ki jim je skupno (pre)podrobno urejanje in nepreglednost. Nihče ne ve, k čemu vsemu je soglašal in na kaj pristal ob zadnji posodobitvi telefona, ob zadnjem obisku določene spletne strani ali ob zadnji sklenitvi zavarovalne pogodbe. Količina informacij in način, kako so nam predstavljene, to enostavno onemogočata. Vendar pa nas bodo te določbe še vedno zavezovale.

Pravni dizajn sistem pravnega urejanja postavlja na glavo. Nič več niso v ospredju pravniki, katerih glavni cilj je v določen pravni dokument vključiti vse morebitne rešitve, varovalke in obvode, in jih dolžina tako nastalega dokumenta ne straši, z njegovo obliko pa se ukvarjajo le v kolikor npr. zakon zahteva določeno kvalificirano obličnost. Pravni dizajn postavlja v ospredje končnega uporabnika – posameznika, ki mora pravne informacije dobiti na njemu razumljiv način.

Pravni dizajn torej ugotavlja, kakšne so potrebe posameznikov, potrošnikov ali podjetnikov, in postavlja njihove potrebe na prvo mesto. Glavni cilj je pomoč končnemu uporabniku. Pravni sistemi, postopki in dokumenti morajo biti uporabni in uporabljivi v vsakodnevnih situacijah, ne samo v bitki odvetnikov pred sodiščem.

Za dosego tega cilja pravni dizajn uporablja metode dizajniranja. Zahteva raziskavo uporabnikov, vizualizacijo, prototipe in testiranje. V veliki meri temelji na informacijskih, storitvenih in interaktivnih sposobnostih, ki znajo na kompleksnost pravnih procesov, storitev in dokumentov pogledati z drugega zornega kota. Pravni dizajn uporablja preprost jezik, slike in grafike, vse z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje končnih naslovnikov pravnih pravil. Z združevanjem pravnega strokovnega znanja in dizajnerskega načina razmišljanja (zato delo ponavadi poteka v multidisciplinarnih ekipah) želi pravni dizajn ustvariti širši pravni sistem, ki bi bil bolj uporaben, razumljiv in posledično tudi boljše sprejet in uporabljen.

Ne gre le za to, da dokumenti lepše izgledajo (ali še manj za njihovo pretirano poenostavitev). Gre za to, da se njihova sporočilna vrednost poveča, če informacije posredujejo na način, ki je končnemu uporabniku bolj razumljiv in preglednejši. O pravnemu dizajnu tako nikakor ne moremo govoriti samo kot o sicer lepem, a nenujnem dodatku. Če vzamemo za primer GDPR – splošna uredba zahteva, da so vsa obvestila o zasebnosti jasna, pregledna in napisana v jasnem jeziku. To je vsekakor izziv pravnega dizajna (kako pravno besedilo oblikovati na način, da ga bo končni uporabnik dojel kot jasnega in preglednega).

Danes, ko z vsemi pogodbami in drugimi pravnimi dokumenti rokujemo v digitalizirani obliki, lahko začnemo razmišljati o tem, kako bi njihovo vsebino prikazali in  posredovali na različne načine; tako, da bo vsebina vedno pomembna za kontekst in usmerjena na uporabnika. Nismo več omejeni s čistim besedilom dokumenta, ampak ga lahko dopolnimo z diagrami, primeri, preprostimi jezikovnimi prevodi, videoposnetki itd. Uporabljamo lahko strategije za razlago informacij in informacije podajamo »večslojno« – ko je širša raven informacij uporabniku dostopna šele na zahtevo (vsi uporabniki pogodbe vendar ne potrebujejo vseh informacij v vsakem času. Potrebujejo informacije, ki so specifične za nalogo / problem, in ki jih je mogoče zlahka prenesti v odločitve in ukrepe). Lahko bi celo preklapljali med različnimi različicami iste vsebine in uporabili različne “scenarije”, da bi izboljšali svoje razumevanje, kateri korak sledi.

Rezultat pravnega dizajna so “uporabniku prijazne pogodbe” – takšne, ki so preproste in razumljive na prvi pogled, pa vseeno vsebujejo vse, kar potrebujejo. Ni kaj, novi izzivi so pred nami, IURALL-ovci se jih zelo veselimo!

Ana

design tech law
Vir: https://law.stanford.edu/organizations/pages/legal-design-lab/

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje