Obvezno poklicno zavarovanje, (ne)ustreznost aktualne ureditve, pristojnost presojanja utemeljenosti vključitve za posamezno

Nekoč so imeli delavci, ki so opravljali posebno težka, zdravju škodljiva ali dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče opravljati, pravico do “benificiranega staža”. Danes takšna možnost zelo okrnjena, morajo pa takšne delavce delodajalci obvezno vključiti v poklicno zavarovanje. O pomanjkljivostih, reviziji seznama delovnih mest in sodni praksi piše odvetnica dr. Sara Ahlin Doljak.

Prenesi svoj brezplačen članek

Prenesi

V letu 2013, ko je začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012; v nadaljevanju ZPIZ-2), je prinesel spremembe in novosti na področju poklicnega zavarovanja. Do vstopa v veljavo ZPIZ-2 nismo imeli pravno normiranega poklicnega zavarovanja, temveč je do takrat veljalo obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

ZPIZ-2 je na novo uredil:

  • poklicno zavarovanje, 
  • pogoje za poklicno upokojevanje, 
  • spremembe glede izplačevanja poklicne pokojnine, 
  • spremembe na področju enkratnega izplačila sredstev, 
  • spremembe na področju dovoljenih naložb sklada in druge spremembe. 

Zaradi zgoraj naštetih sprememb se je  spremenil način izplačevanja poklicnih pokojnin. 

Z novelo ZPIZ-2B, ki je začela veljati 1. januarja 2016, so bile vpeljane še dodatne nove spremembe na področju poklicnega zavarovanje. Obveznost vključitve v poklicno zavarovanje in plačila prispevkov za poklicno zavarovanje je na strani delodajalcev in zavarovancev, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost, če njihovi zaposleni delajo na delovni mestih, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje.

Kaj pomeni poklicno zavarovanje po ZPIZ-2? Delodajalec zbira sredstva na osebnih računih zavarovancev, na podlagi katerih zavarovanci pridobijo pravico do poklicne pokojnine in drugih pravice, ki jih določa ZPIZ-2.

Zavarovanec, ki je vključen v poklicno zavarovanje, prevzema naložbeno tveganje za sredstva nad višino zajamčenega donosa na vplačane prispevke. Pokojninski načrt zagotavlja zajamčen donos. Vsi zavarovanci imajo svoj račun, na katerega se stekajo prispevki, ki jih plačujejo delodajalci.

Z vstopom v veljavo ZPIZ-2 je bila izvedena revizija delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje,  in revizija osebnih računov zavarovancev , saj je bilo ugotovljeno, da na nekaterih osebnih računih ni dovolj sredstev za izplačilo poklicnih pokojnin.

dr. Sara Ahlin Doljak, odvetnica
Junij 2021

Celoten članek vam je na voljo s klikom na spodnjo povezavo.

Prenesi brezplačen članek Obvezno poklicno zavarovanje, (ne)ustreznost aktualne ureditve, pristojnost presojanja utemeljenosti vključitve za posamezno

Prenesi

Strokovna vsebina je nastala v sodelovanju s Sindikatom obrti in podjetnišva Slovenije (www.sops.si) ter v okviru projekta KRUSPOP – »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Objavljena vsebina ne predstavlja pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nima pravnih posledic, temveč je le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje