EU poslanci vložili pobudo za ureditev pravice do odklopa

Pri opravljanju dela na domu v kombinaciji z informacijsko tehnologijo obstaja velika nevarnost za brisanje meje med poklicnim in zasebnim življenjem. Takšna oblika dela in uporaba informacijske tehnologije pri delu na sploh, v zadnjih časih doživlja eksponentno rast.

To so prepoznali tudi evropski poslanci , ki so pozvali Evropsko komisijo k oblikovanju zakonodaje, ki bo tistim, ki delajo na daljavo, priznala pravico do (digitalnega) odklopa zunaj delovnega časa

To predvsem pomeni, da delavcem zunaj delovega časa ni treba opravljati z delom povezanih nalog, kot so telefonski klici, pisanje elektronskih sporočil in podobno. Prav tako jim teh nalog ni treba opravljati med počitnicami in drugimi oblikami izostankov od dela.

Več preberite tukaj.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Izberi odvetnika

Opiši primer. Preglej ponudbe več odvetnikov. Najami odvetnika. Reši primer.

Opiši primer