Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Zaradi narave ali organizacije dela oziroma potreb uporabnikov lahko delodajalec neenakomerno razporedi delovni čas. O odreditvi, načinih, pravicah in dolžnostih delavca oziroma delodajalca, sodni praksi ter o neenakomerni razporeditvi delovnega časa po interventni zakonodaji, si preberite v članku odvetnice Tine Kikelj iz odvetniške pisarne Kikelj.

Prenesite svoj brezplačen članek

Prenesi

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

V Sloveniji je neenakomerno razporejen delovni čas predviden v večini gospodarskih družb. Neenakomerno razporejen delovni čas (še posebej skupaj z možnostjo začasne prerazporeditve) pomeni določeno stopnjo fleksibilnosti delodajalca pri organizaciji delovnega procesa, po drugi strani pa lahko za delavca pomeni višjo stopnjo nepredvidljivosti in dodatne obremenitve. 

V prispevku se bom osredotočila na problematiko, ki jo opažam pri delu v odvetniški pisarni v zvezi z neenakomerno razporejenim delovnim časom, pa tudi tisto, ki je zaznavna v sodni praksi. Ob koncu prispevka bom najnovejšo sodno prakso na tem področju tudi povzela.

Za razumevanje sistema neenakomerne razporeditve delovnega časa na začetku povzemam zakonske določbe, ki urejajo neenakomerno razporeditev delovnega časa, v nadaljevanju pa tudi osnovna izhodišča za začasno prerazporeditev.

Tina Kikelj, odvetnica
Odvetniška pisarna Kikelj
Oktober 2020

Prenesite brezplačen članek Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Prenesi

Strokovna vsebina je nastala v sodelovanju s Sindikatom obrti in podjetnišva Slovenije (www.sops.si) ter v okviru projekta KRUSPOP – »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Objavljena vsebina ne predstavlja pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nima pravnih posledic, temveč je le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje