Ali je delodajalec dolžan delavca ob odpovedi obvestiti o pravnem varstvu in pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti?

Ob odpovedi mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve v roku 3 dni od vročitve odpovedi. Napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v škodo delavca.

Priporočljivo je tudi, da delodajalec delavca obvesti, da se mora v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja pri Zavodu vpisati v evidenco brezposelnih, saj je to podlaga za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.

Vabimo vas, da si v naslednjem prispevku preberete o tem kako zakonodaja ureja odpovedni rok.

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam

© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje