Kaj mora delodajalec storiti pred podajo odpovedi?

V prejšnjem Q&A prispevku smo vam predstavili razloge za utemeljeno odpoved pogodbe o zaposlitvi, tokrat pa vam predstavljamo kako delodajalec zakonito izvede postopek odpovedi.

Pred odpovedjo iz poslovnega razloga zakon ne zahteva več obveznosti predhodnega pisnega obveščanja delavcev o nameravani odpovedi. To pa sicer lahko še vedno določajo nekatere kolektivne pogodbe. Tudi kadar kolektivna pogodba delodajalcu nalaga predhodno obvestilo o nameravani odpovedi, pa njegova odsotnost sama po sebi še ne pomeni tudi nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Nasprotno pa zakon v primeru odpovedi iz razloga nesposobnosti, iz krivdnega razloga in pri izredni odpovedi s strani delodajalca določa obveznost obveščanja in pravico delavca do zagovora. Navedeno bo podrobneje predstavljeno v sklopu Vprašanja in odgovori: Postopek pred odpovedjo iz krivdnega razloga, razloga nesposobnosti in v primeru izredne odpovedi s strani delodajalca. Prav tako si preberite kakšne so obveznosti delavca pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam

© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje