Darilna pogodba za nepremičnino

Darilna pogodba za nepremičnino je pogodba, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, in katere namen je neodplačni prenos lastninske pravice na darovani nepremičnini s strani darovalca na obdarjenca. Lastninska pravica se prenese z vpisom v zemljiško knjigo. Ta se lahko opravi na podlagi listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, zato je priporočljivo, da je že v sami darilni pogodbi vsebovano tako zemljiškoknjižno dovolilo kot tudi notarsko overjen podpis darovalca.

Če potrebujete vzorec darilne pogodbe za nepremičnino, ga lahko najdete na tej povezavi.

Natančna določitev darovane nepremičnine

Pri sestavi darilne pogodbe je pomembno, da nedvoumno identificiramo nepremičnino, ki je predmet pogodbe. Pri določanju in identificiranju nepremičnin si lahko pomagate z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Ta določa različna režima identifikacije zemljišč in stavb, zato moramo biti pozorni, kakšna vrsta nepremičnine je podarjena. 

Potrebujete vzorec darilne pogodbe?

Kliknite tukaj

Notarska overitev in potrdilo o namenski rabi

Vsako pogodbo, ki prenaša lastninsko pravico na nepremičnini (torej tudi darilna pogodba za nepremičnino) je potrebno notarsko overiti. Da bi notar takšno pogodbo overil, ji je obvezno potrebno priložiti tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča. Edina izjema od tega so nepremičnine, na katerih je ustanovljena etažna lastnina

S potrdilom o namenski rabi zemljišča se dokazuje čemu je to zemljišče namenjeno in – med drugim – ali ima občina, v kateri se zemljišče nahaja, predkupno pravico. To predkupno pravico lahko občina izkoristi v primeru, da se zemljišče prodaja ali daruje, razen v primerih, ko gre za darilo zakoncu ali osebi, s katero živi darovalec v zunajzakonski skupnosti, oziroma sorodniku v ravni vrsti (starši, potomci), posvojitelju ali posvojencu.

V kolikor je predmet darovanja stanovanje v večstanovanjski stavbi, se skupaj s stanovanjem prenese tudi odstotno primerljiv delež zemljišča, na katerem stavba stoji, v kolikor ni vzpostavljena etažna lastnina. Če pa je na večstanovanjski stavbi vzpostavljena etažna lastnina, pa se poleg stanovanja prenese še sorazmerni del skupnih prostorov in sorazmerni del zemljišča, na katerem stoji stavba.

Bremena

Še en pomemben aspekt nepremičnin, na katerega moramo biti pozorni, v primeru darovanja, je obremenjenost nepremičnin. Nepremičnine so lahko obremenjene na različne načine in vse obremenitve morajo biti zapisane v zemljiški knjigi.  V primeru, da se prenaša obremenjena nepremičnina, se prenese tudi obremenitev, ki mora v pogodbi biti natančno opisana.

Kako je s plačilom davka pri darilni pogodbi? 

Prav tako pa je omembe vreden tudi davčni vidik darilne pogodbe o nepremičnini. Darilne pogodbe so oproščene davka dokler poteka darovanje znotraj prvega dednega reda (potomci in zakonec) ali osebam izenačenim s prvim dednim redom (zet, snaha, pastorek, registrirani istospolni partner). Vsa ostala darila so obdavčena po progresivni lestvici, kot je to določeno v Zakonu o davku na dediščine in darila. 

Imate vprašanje glede darilne pogodbe?

Tukaj rezervirajte posvet s pravnikom

Posebnosti določenih oblik darilne pogodbe 

Za konec pa naj še omenimo, da velja posebnost za darilno pogodbo med zakoncema in sicer da mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, ter da je darilno pogodbo možno preklicati pod strogimi pogoji določenimi v obligacijskem zakoniku. Prav tako pa obstaja poseben režim za darila, ki vključujejo kmetijsko zemljišče, za katere ta vzorec darilne pogodbe ni uporabna.

Vseeno pa darilna pogodba za nepremičnino ni najbolj preprosta pogodba in so izjeme pogoste. Upamo, da smo vam odgovorili na večino vprašanj, v kolikor pa imate še kakšno ali pa potrebujete pomoč pri sklepanju darilne pogodbe za nepremičnino pa smo vam na voljo. 

Sklep

Upamo, da smo vam odgovorili na večino vprašanj, v kolikor pa imate še kakšno vprašanje v zvezi z darilno pogodbo, ali pa potrebujete pomoč pri sklepanju darilne pogodbe pa vam ostajamo na voljo.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2022 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje