Na novem portalu SodneDrazbe.si so prodali prvo stanovanje

Ta teden je bilo na novem spletnem portal sodišča SodneDrazbe.si prodano prvo stanovanje.

Do nedavnega so se dražbe v sodnih postopkih izvajale osebno na kraju dražbe, prav tako pa zainteresirani niso imeli možnosti pregleda nad vsemi aktualnimi dražbami slovenskih sodišč, saj so bile te razpršene in “skrite” med različnimi objavami na oglasnih deskah, spletnih straneh sodišč, ipd.

Dolgo pričakovani portal tako vzpostavlja objavo vseh aktualnih sodnih dražb na enem spletnem mestu. Slednje v kombinaciji z naprednim iskalnikom omogoča širšemu krogu zainteresiranih kupcev pregled nad dražbami ter enostaven, hiter in brezplačen dostop do podatkov o predmetih prodaje. S pomočjo prijave preko sistema SI-PASS pa je omogočeno tudi anonimno in lokacijsko neodvisno draženje preko spleta. Za sodelovanje se morajo zainteresirani kupci zgolj prijaviti v sistem z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ter plačati varščino.

Sistem zagotavlja širšo dostopnost javnosti, to pa spodbuja doseganje večjega števila kupcev. Prav tako pa povečuje transparentnost postopkov in preprečuje špekulacije, dogovarjanje ter izsiljevanje med kupci. Pričakovati je, da bo imel portal pozitiven vpliv na doseganje višje prodajne cene in posledično boljše poplačilo upnikov. To tezo je prva prodaja že potrdila, saj se je stanovanje prodalo po prodajni ceni, ki je bila skoraj enkrat višja od izklicne.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje