Kakšno je bilo poslovanje sodstva v letu 2020?

Ob otvoritvi sodnega leta 2021 je vrhovno sodišče predstavilo pregled poslovanja sodstva v letu 2020. 

Preteklo leto je po besedah predsednika vrhovnega sodišča opazno okrnilo delovanje sodnega sistema, predvsem na prvi stopnji, hkrati pa se je delo v sodstvu v precejšnji meri moderniziralo v smeri elektronskega poslovanja in preusmerilo iz sodnih dvoran in pisarn na delo od doma. 

Uspešnost sodišča je bila slabša kot v preteklih letih, število rešenih zadev je padlo za približno 13 %, število nerešenih pa se je v primerjavi z letom prej povečalo za 7,6 %. So pa bili rezultati poslovanja vseeno boljši od pričakovanih zaradi povečane storilosti v poletnih mesecih. Prav tako je povprečni čas reševanja zadev ostal na podobni ravni kot v letu 2019. 

Slabši rezultati poslovanja v preteklem letu naj bi se, kljub povečani storilnosti v poletnih mesecih, odražali na delo sodstva tudi v prihodnjih letih, zato bo moralo sodstvo vse sile usmeriti v reševanje povečanega števila nerešenih zadev. Za premostitev zaostankov sodstvo pričakuje tudi spremembe na področju sodniške zakonodaje.

Več o novici si lahko preberete tukaj.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje