Donatorska pogodba

Dogovoru o donaciji  je ponavadi sklenjen v obliki donatorske pogodbe, ki pa jo slovenska zakonodaja posebej ne ureja. Samo definicijo donacije najdemo šele v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Tam je določeno, da je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat pridobiva od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve.

Potrebujete vzorec donatorske pogodbe?

Kliknite tukaj

Namen donatorstva je zasledovati splošno koristen cilj, ki presega koristi donatorja in prejemnika donacije (npr. humanitarni, zdravstveni, vzgojno-izobraževalni ali dobrodelni namen). 

To na kratko pomeni, da prejemik donacije, prejme predmet donacije brez kakršnekoli proti dajatve donatorja.

V tem se donatorska pogodba tudi razlikuje od sponzorske pogodbe, kjer sponzorji namenijo sredstva za podporo npr. športnikov, športnih prireditev in za to zahtevajo protiuslugo, ki je ponavadi v obliki promocije.  Prav tako pa so z razliko od sponzorstva donacije deležne davčnih olajšav kot to ureja Zakon o davku na dohodek pravnih oseb ZDDPO-2.

Imate vprašanje glede donatorske pogodbe?

Tukaj rezervirajte posvet s pravnikom

Priporočljivo je, da stranki v dogovoru o donaciji natančno uredita svoje medsebojne pravice in obveznosti, predvsem pa morata jasno definirati naziv in status prejemnika donacije, namen donacije in kako bo donacija uporabljena. O samem prejemu donacije pa je dobro izdati tudi potrdilo. Navedeno bo zagotavljajo pregled nad dogovorjenim in olajšalo morebitno dokazovanje o izplačilu ter olajšalo davčni postopek.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2022 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje