Sredstva za olajšanje dostopa do pravic intelektualne lastnine že na voljo

Evropska komisija in EUIPO sta decembra 2020 vzpostavila shemo nepovratnih sredstev, ki bo malim in srednjim podjetjem s sedežem v EU pomagala pri pridobivanju pravic intelektualne lastnine. 

Sklad podjetjem omogoča:

  • 75% sofinanciranje stroškov storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP scan) pri nacionalnih in regionalnih uradih za intelektualno lastnino v EU . Ta pregled se sicer izvaja le v določenih državah EU (slovenski urad pri tem ne sodeluje, saj to storitev izvaja brezplačno – storitev PRVA i
  • 50 % sofinanciranje stroškov osnovne pristojbine za prijavo blagovnih znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v katerikoli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in EUIPO.

Prijave za nepovratna sredstva so razdeljene v pet faz (januar, marec, maj, julij, september 2021).  Prva prijava je odprta od 11. do 31. januarja 2021. 

Več o razpisu, pogojih in o tem kako predložiti vlogo za nepovratna sredstva preberite tukaj.

Imate dodatna vprašanja?

Pišite nam

© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje