Kateri interventni ukrepi (pomoči) se upoštevajo pri davčnem obračunu?

Na FURS-u so objavili usmeritve glede davčne obravnave pomoči, prejetih na podlagi interventih ukrepov.

O tem, kaj se šteje v davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in katere pomoči so izključene iz davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), preberite tukaj.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje