V ponedeljek sprostitev poslovanja sodišč in teka rokov

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je včeraj izdal Odredbo, na podlagi katere bodo sodišča, s ponedeljkom, 1. 2. 2021, znova opravljala naroke in druga procesna dejanja, odločala, vročala sodna pisanja in izvajala uradne ure v vseh zadevah, a v skladu z omejitvami iz strokovnih priporočil NIJZ. Odredba velja do vključno 17. 3. 2021.

S ponedeljkom bodo prav tako ponovno začeli teči procesni roki in roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih, ki so bili začasno ustavljeni z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča z dne 13. 11. 2020.

Več si lahko preberete tukaj.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje