ga. Manca s partnerjem

Nesoglasja pri izstavljenih računih
Zgodba o uspehu
Illustration

“Nama je bilo res super (in predvidevam, da vsaki stranki),
da je bil odziv IURALLA hiter,
vse tri ponudbe so se mi zdele relevantne/strokovne;
in cene so bile transparentne.” – ga. Manca

Po opravljeni povezavi z odvetnikom se je pričelo delo, kjer je odvetnik pregledal dokumentacijo, podal svoje strokovno mnenje oz. jima svetoval, kakšne možnosti imata na voljo. Nato je v dogovoru z go. Manco in njenim partnerjem napisal poziv nasprotni strani z ustrezno obrazložitvijo, zakaj ga. Manca in njen partner nista dolžna plačati celotnega zneska. Na podlagi tega poziva se je postopek nadaljeval z zunajsodnim usklajevanjem, kjer se je spor tudi rešil.

Tako je naša stranka z uporabo IURALLa hitro definirala svoj problem ter prejela natančne ponudbe treh izkušenih odvetnikov, na podlagi katerih je lahko izbrala zase optimalno rešitev. Problem je bil rešen hitro in brez nepotrebnih dodatnih stroškov.

Preberite zgodbo, korak za korakom

Katere prednosti je ga. Manca izpostavila?

Go. Manco smo vprašali, kaj ji je bilo najbolj všeč?

Tri strokovne ponudbe izkušenih odvetnikov

Transparentne cene in prilagojene rešitve

Zunajsodno rešen problem

Spoznajte, kako IURALL deluje

Preberite zgodbo, korak za korakom

Zakaj se je obrnila na IURALL?
Na IURALL se je obrnila tudi ga. Manca s svojim partnerjem, ki sta se znašla pred plačilnim nesporazumom s ponudnikom svetovalne storitve, katere narave, žal, ne moremo razkriti. Nesporazum je nastal zaradi nestrinjanja v izstavljenem računu.
Kako se je začelo sodelovanje?
Ponudnik jima je ponudil možnost rešitve po fiksni ceni ter opcijo za nadaljnjo podporo, obračunano v odstotkih. Ker jima je takšna ponudba ustrezala, sta se odločila za nadaljevanje s tem ponudnikom. Sledilo je obdobje sodelovanja s ponudnikom storitve.
Zakaj sta želela prekiniti sodelovanje?
Postopek je prišel v zaključno fazo, kjer so bile storitve, določene v okviru naročila “na ključ”, zaključene. Ponudnik storitev je potem ponovno predstavil možnosti nadaljne podpore, ki pa ge. Manci in njenemu partnerju ni bila sprejemljiva. Zato sta prosila za izstavitev računa za opravljene storitve.
Kje se je zapletlo?
Po prejemu računa se je zapletlo, saj so bile na računu poleg fiksne cene za opravljene storitve zaračunane tudi dodatne ure konzultacij in odstotki od uspeha, do katerega pa ni nikoli prišlo. To za go. Manco absolutno ni bilo sprejemljivo, saj sta se s partnerjem odločila za ponudnika ravno zaradi fiksne cene.
Kako se je IURALL vpletel?
Ga. Manca se je s tem problemom obrnila na IURALL, kjer smo po opravljenem postopku preverjanja konflikta interesa kontaktirali tri odvetnike z izkušnjami na področju odnosa med potrošniki in ponudniki tovrstnega svetovanja. Ga. Manca je hitro prejela 3 obrazložene ponudbe odvetnikov. Slednje sta s partnerjem primerjala med seboj in se odločila za odvetnika, ki je predlagal rešitev, najbolj primerno za njuno situacijo.
Kaj pa delo odvetnika?
Po opravljeni povezavi z odvetnikom se je pričelo delo, kjer je odvetnik pregledal dokumentacijo, podal svoje strokovno mnenje oz. jima svetoval, kakšne možnosti imata na voljo. Nato je v dogovoru z go. Manco in njenim partnerjem napisal poziv nasprotni strani z ustrezno obrazložitvijo, zakaj ga. Manca in njen partner nista dolžna plačati celotnega zneska. Na podlagi tega poziva se je postopek nadaljeval z zunajsodnim usklajevanjem, kjer se je spor tudi rešil.
Pri čem je IURALL ključno pomagal?
Tako je naša stranka z uporabo IURALLa hitro definirala svoj problem ter prejela natančne ponudbe treh izkušenih odvetnikov, na podlagi katerih je lahko izbrala zase optimalno rešitev. Problem je bil rešen hitro in brez nepotrebnih dodatnih stroškov.

Stopite na pot uspešne pravne rešitve

Stopite v stik z nami