Kaj je odvetniška tarifa?

Odvetniška tarifa je “cenik” odvetniških storitev.

Odvetniki so namreč na podlagi zakona upravičeni do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom. Ta plačila in povračila ureja odvetniška tarifa.

Odvetniška tarifa določa način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških storitev ter izdatkov, ki jih je stranka dolžna plačati odvetniku za izvršene odvetniške storitve. Razdeljena je v dva dela, splošni del kjer so zbrana osnovna pravila in posebni del v katerem so navedene posamične storitve (npr. ugovor zoper obtožnico, tožba), ki jih odvetniki opravljajo in je njihova vrednost določena s številom točk. Posebni del odvetniške tarife je razdeljen na več poglavji, glede na vrsto zadeve (npr. kazenski postopek, pravdni postopek).

Cena odvetniške storitve odraža vsoto točk posameznih opravljenih storitev, pomnoženih z vrednostjo točke. Vrednost točke od 06. 04. 2019, skladno s Sklepom o spremembi vrednosti točke, znaša 0,60 EUR, od takrat naprej velja tudi zadnji preračun tarife.

V našem blogu Kako odvetniki obračunavajo svoje storitve, si lahko ogledate dva primera uporabe odvetniške tarife / izračuna cena odvetniške storitve.

Kot stranka lahko odvetnika prosite, da vas vnaprej seznani s približno oceno stroškov zastopanja. Lahko pa to za vas opravi IURALL, saj za vas prosimo odvetnike, ki imajo strokovno znanje in izkušnje iz področje vaše zadeve, da pripravijo ponudbe za vas in vas tako seznanijo s tem, kar vas čaka. Zadostuje, da nam s svojimi besedami, brez obveznosti, opišete vaš problem >>

Opiši problem

Za informacije o določenih storitvah pa vam je na voljo tudi naša aplikacija za informiranje s približno oceno stroškov. Brezplačno jo lahko preizkusite s klikom na gumb:

Poizvedba

Ne pozabite pa, da se odvetnik lahko s stranko, v obliki pisnega dogovora, dogovorijo tudi za drugačen način plačilaKakšen in kako si preberite tukaj.


© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Izberi odvetnika

Opiši primer. Preglej ponudbe več odvetnikov. Najami odvetnika. Reši primer.

Opiši primer