Uporabljajo jo ameriški bogataši, bi jo morali tudi vi? (predporočna pogodba)

Najdi odvetnika za družinsko pravo

Čemu takšen kraval o predporočni pogodbi čez lužo?

Vajeni smo, da pogosto slišimo o uporabi preporočne pogodbe v Ameriki, zakaj ta praksa ni tako pogosta tudi pri nas?

V Sloveniji gre za novost, s katero Slovenci še nismo dodobra seznanjeni, saj je pri nas takšno vrsto pogodbe mogoče skleniti šele od leta 2019. Šele sedaj lahko partnerja sama svobodno odločata, kako bosta uredila svoje skupno premoženje. Pri tem ne gre le za denar in nepremičnine, ampak tudi za dolgove.

Izraza predporočna ali ženitna pogodba mogoče nista popolnoma ustrezna, saj lahko pogodbo sklenete tudi v času trajanja zakona ali s svojim zunajzakonskim partnerjem. 

Kolikšen delež prejmete v primeru ločitve?

Če partnerja ne skleneta predporočne pogodbe, zanju še vedno velja tradicionalni zakonski režim. To pomeni, da se v času zveze ustvarja skupno premoženje, ki nastaja s plačo, vložki, delom itd. V primeru razhoda ali ločitve se skupno premoženje načeloma deli na polovico. Slednje ne velja, če se dokaže, da je bil prispevek enega partnerja višji. Če se partnerja s takšno delitvijo ne strinjata, morata zadevo reševati na sodišču, kar pa je zelo dolgotrajen in stresen postopek, ki s seboj prinese ogromne stroške.

Zakaj bi partnerju dal polovico, če pa sem v zakon prinesel bistveno več? 

Takšen režim, ki ga predpostavlja zakon, zagotovo ni primeren za vse odnose in življenjske situacije. Kaj če:

  • zaslužite veliko več kot vaš partner oz. imate bistveno več premoženja? 
  • skrbite za vašega partnerja, ki se ne more zaposliti? 
  • ste se dogovorili, da se ne boste zaposlili, ampak boste skrbeli za otroke in opravljali vsa gospodinjska opravila?  
  • ne želite deliti prihodkov oz. partnerja obremenjevati z dolgovi vaše dejavnosti (s.p.-ja)? 

Se v ločitvi deli tudi premoženje, ki ste ga dobili pred zvezo?

Premoženje, ki ste ga dobili pred zvezo, vam je bilo podarjeno v času zveze, ali manj vredno premoženje za osebno rabo, se šteje med posebno premoženje, ki ostaja v vaši lasti in se med ločitvijo ne deli s partnerjem.

Se lahko v predporočno pogodbo vključi tudi razdelitev gospodinjskih opravil in obveznosti glede otrok?

V pogodbi lahko uredite le premoženjska razmerja, ne morete pa, na primer, vprašanj glede vzgoje, varstva, stikov in preživnine skupnih mladoletnih otrok, ki se lahko pojavijo v primeru razhoda. Prav tako v pogodbo ne morete vključiti zadev za nazaj ali vključiti osebnih zahtev (npr. da mora partner nekaj narediti za drugega, na primer, čistiti ipd.)

Potrebujete odvetnika za predporočno pogodbo?

Izberite odvetnika za družinsko pravo

Kaj vse lahko vsebuje predporočna pogodba?

S partnerjem se s predporočno pogodbo lahko dogovorite:

  • ali bo v času trajanja zveze sploh nastajalo skupno premoženje ali se bo, na primer, plača partnerja štela za njegovo posebno premoženje;
  • kakšen delež bo partner pridobival na skupnem premoženju;
  • ali boste za dolgove, ki bodo nastali v času trajanja zveze, odgovarjali skupaj oziroma v kakšnih deležih ali bo odgovarjal le eden (na ta način lahko zavarujete svoje premoženje pred upniki drugega zakonca, kot so pri kreditu, dolgovih iz dejavnosti partnerja ipd.);
  • za medsebojno preživljanje;
  • za preživljanje posameznega partnerja v primeru razhoda;
  • da vaš partner ne bo upravičen do deleže na vaši pridobitni dejavnosti itd.

Je sklenitev predporočne pogodbe zahteven postopek?

Predporočna pogodba se mora skleniti v obliki notarskega zapisa. Lahko jo enostavno osnuje notar ali odvetnik po vaši izbiri. Če se za sestavo pogodbe obrnete na pravnega strokovnjaka, vam bo ta znal svetovati tudi glede tega, kaj lahko vključite v samo pogodbo in kaj ne, da kasneje ne bi prišlo nevšečnosti zaradi neveljavnih elementov pogodbe.

Kakšne so prednosti sodelovanja s pravnim strokovnjakom?

Bistveno za veljavnost ženitne pogodbe je, da je sklenjena v obliki notarskega zapisa in vpisana v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerji. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi številne druge pogoje in v pogodbi čim bolj natančno predvideti možne življenjske situacije. Zato vam priporočamo, da se pri sestavi ženitne pogodbe obrnete na odvetnika specialista, ki vas bo pospremil od zasnove pogodbe do podpisa pri notarju. Pri tem vam bo svetoval pri definiranju premoženja, medsebojnega razmerja, kaj lahko vključite v samo pogodbo in kaj ne ter vam na podlagi svojih izkušenj povedal, kje se v praksi lahko pojavijo težave in kako jih v pogodbi nasloviti. 

Zakaj je dobro sestaviti predporočno pogodbo?

Čeprav priprava ženitne pogodbe mogoče nekoliko ruši romantične predstave partnerske zveze, je zagotovo, podobno kot priprava oporoke, odgovorna in skrbna poteza. Praksa iz tujine kaže, da sklenitev takšne pogodbe prispeva tudi h gradnji trajnega in trdnega partnerskega odnosa. To pa zato, ker sta partnerja že v začetni fazi postavljena pred preizkus neomajnosti njujne zveze – nasloviti morata težka vprašanja, ki včasih ostanejo neodgovorjena do trenutka, ko je za to že prepozno. Popolnoma morata namreč razkriti svoje finančno stanje in ga sporazumno urediti ter uvesti varovalke za primer razhoda, kar je lahko v določenih primerih težko, ampak zagotovo vodi k vzpostavljanju medsebojne komunikacije in višji stopnji medsebojnega zaupanja. 

Odločitev, ali boste sklenili ženitno pogodbo ali pa se boste prepustili trenutnemu zakonskemu sistemu, podobno kot pri pripravi oporoke, morate sprejeti sami. Vsak način ima svoje prednosti in slabosti. Opravila, povezana z dogovarjanjem, pripravo in podpisom takšne pogodbe, zagotovo niso prijetna, vendar jih lahko s partnerjem razumete kot znak zrelega odnosa ter realnega pogleda na svet. Primeren dogovor s partnerjem pa lahko nenazadnje poskrbi za pozitivno podlago na vajini skupni poti ter boljši odnos in manj stresnih situacij v primeru ločitve.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje