Kaj, če tuji poslovni partner ne plača ali gre morda v stečaj?

V četrtem delu bloga Pravni zapleti pri mednarodnem poslovanju preberite, kako je priporočljivo postopati in kakšni zapleti se lahko pojavijo, če tuji poslovni partner zamuja s plačilom, ne plača ali gre celo v stečaj.

Preventivno preverjanje stanja potencialnega partnerja

V sodobnem poslovanju se podjetja redno spopadajo z veliko prisotnostjo zapadlih in neplačanih terjatev. Ali je to posledica slabe plačilne discipline ali finančne stiske je odvisno od posameznega primera. Da bi se podjetja temu vsaj v določeni meri lahko izognila, je treba pred samim začetkom poslovanja preveriti stanje potencialnega partnerja

Pogosto se zgodi, da so podjetja skrbnejša pri sklepanju pogodb z domačimi podjetji kot pri sklepanju s tujimi podjetji. Ker so informacije o tujih podjetjih (registracija, solventnost, ipd.) težje dostopne (tuji jezik, ne vemo kje iskati), podjetja velikokrat ne opravijo osnovnega preverjanja njihovih partnerjev iz tujine. Zaradi tega se na primer zgodi, da podjetja niti ne vedo, ali njihov poslovni partner zares obstaja, kakšna je njegova boniteta in ali je zoper njega morda uveden stečajni postopek in podobno. 

Kaj storiti v primeru, ko stranka zamuja s plačilom?

V primeru, da stranka zamuja s plačilom, je priporočljivo hitro ukrepanje. Takoj po zapadlosti računa (terjatve) je smiselno nasprotni stranki poslati pisni opomin in jo v primeru neplačila večkrat ustno (preko telefona, ali v živo) in pisno pozvati na plačilo ter jo opozoriti na plačilo zamudnih obresti. 

Stranka tudi po večih opominih še vedno ne plača dolga

Če dolžnik še vedno ne plača dolga, je priporočljivo, da razmislite ali:

  • želite nadaljevati postopek izterjave vaše terjatve v sodnem postopku:
    • Navadno bo v tem primeru podjetje pooblastilo odvetnika iz tujine. Ta bo verjetno najprej še enkrat poslal opomin pred izterjavo, potem pa nadaljeval s sodnim postopkom in izvršbo.
  • želite za izterjavo najeti specializirano agencijo, ki bo poskušala doseči poplačilo izvensodno (z obiski, klici, zbiranjem podatkov). Agenciji bo v tem primeru potebno plačati provizijo in stroške. Priporočljivo se je pozanimati o sami zanesljivosti agencije.

Če se bo podjetje (upnik) odločilo nadaljevati po sodni poti, bo treba najprej preveriti ali je terjatev sploh še “živa” ali je morda že zastarala (Kakšen je rok? Po katerem pravu se to presoja?) in ugotoviti, v kateri državi sprožiti postopek zoper dolžnika. Od tega je odvisno tudi v kateri državi bo podjetje potem po vsej verjetnosti najelo odvetnika za vodenje postopka. 

Ugotovitev pristojnosti sodišča in sprožitev postopka ni tako zakomplicirano opravilo, bolj težavno je identificiranje premoženja in vodenja sodnega postopka po morebitnem ugovoru dolžnika, tu pa so lahko prisotni tudi visoki stroški. Pri samem elementu presenečenja in zagotovitvi premoženja za izterjavo v EU lahko pomaga t.i. Evropski nalog za zamrznitev sredstev na bančnem računu. 

Nad dolžnikom je uveden stečaj

Neredko pa se tudi zgodi, da dolžnik postane insolventen (nelikviden, prezadolžen) in je nad njim uveden stečajni postopek. V tem primeru bo podjetje (upnik) moralo svojo terjatev prijaviti v stečajnem postopku. Podobno kot pri vodenju izvršbe je eno glavnih vprašanj – kje je potrebno to prijavo opraviti? Ponavadi je potrebno prijavo opraviti v državi sedeža oziroma središča dolžnikovih interesov. Poudariti je treba, da se insolvenčni postopki razlikujejo od države do države, pri čemer se je treba predhodno natančno seznaniti z zakonodajo, predvsem na primer s pristojnostjo, rokom, sistemom prijave terjatve, način vložitve, ali je potrebna strokovna pomoč notarja oziroma odvetnika ipd.

V prihajajočih prispevkih preverite:

  1. Kakšni zapleti se lahko pojavijo v povezavi z zaščito intelektualne lastnine pri mednarodnem poslovanju?
  2. Kakšni zapleti se lahko pojavijo v povezavi z davki pri mednarodnem poslovanju?

Ali imate še kakšno vprašanje?

Pišite nam

© 2018 – 2021 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje